Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 12 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-12-12
I r. 218 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas I. Šimonytė
S. Ščajevienė
2. 2018-12-12 10.15–10.40
I r. 218 k.
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Subsidarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ Nr. COM(2018)703 Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
3. 2018-12-12 10.40–11.10
I r. 218 k.
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktuose tyrimuose nustatytų rizikų ir įžvalgų, susijusių su paramos teikimu Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
4. 2018-12-12 11.10– 12.05
I r. 218 k.
Valstybinio audito ataskaita „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti“ Visi komiteto nariai
M. Maldžienė
5. 2018-12-12 11.10– 12.05
I r. 218 k.
Dėl Valstybinio audito ataskaitų rekomendacijų įgyvendinimo eigos švietimo srityje Visi komiteto nariai
M. Maldžienė
6. 2018-12-12 12.05–12.10
I r. 218 k.

Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio
2) Dėl tarpparlamentinių ryšių veiklos planų 2019 metams

I. Šimonytė
S. Ščajevienė

              Komiteto pirmininkė                                                                                                             Ingrida Šimonytė 

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-11 14:18
   Lina Virgailytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti