Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 19 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-12-19
I r. 218 k.
  Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   I. Šimonytė
S. Ščajevienė
2. 2018-12-19 10.00–10.05
I r. 218 k.
  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Subsidiarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ Nr. COM(2018)703   I. Šimonytė
A. Maldeikienė
L. Pranaitytė
3. 2018-12-19 10.05–10.10
I r. 218 k.
XIIIP-1261(2) Pasiūlymai Labdaros ir paramos įstatymo
Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui
Pagrindinis (svarstymas) I. Šimonytė
N. Puteikis
L. Pranaitytė
4. 2018-12-19 10.10–10.25
I r. 218 k.
  Dėl Valstybės kontrolės 2019 metų veiklos programos pristatymo   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
5. 2018-12-19 10.25–11.20
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“   Visi komiteto nariai
M. Maldžienė
6. 2018-12-19 10.25–11.20
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“   Visi komiteto nariai
M. Maldžienė
7. 2018-12-19 11.20–11.25
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Dėl PSDF lėšų naudojimo finansinės ekonominės analizės
2) Dėl tarpparlamentinių ryšių veiklos planų 2019 metams
3) Dėl kito Audito komiteto posėdžio
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

     Komiteto pirmininkė                                                                                                                        Ingrida Šimonytė 

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-13 16:18
   Lina Virgailytė

  Siųsti el. paštuSpausdinti