A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Balsavimas už svarstomą dokumentą
Laikas Dokumentas Formuluotė U P S
2022-09-13 12:55

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-1982 2022-09-12

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-15 15:20

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-15 15:28

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 6, susilaikė 45)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 25, susilaikė 38)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1970 2022-09-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 63)

Pritarta B (už 55, prieš 63, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:12

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-710(2) 2022-03-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 52, prieš 41, susilaikė 26)

+
2022-09-15 10:30

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 3)

+
2022-09-15 15:33

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2001 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 79, prieš 3, susilaikė 35)

+
2022-09-13 11:11

Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1900 2022-07-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 122, prieš 2, susilaikė 4)

+
2022-09-13 11:13

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1937 2022-08-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 15:45

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 17)

+
2022-09-13 15:43

Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1910 2022-08-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 100, prieš 1, susilaikė 2)

+
2022-09-15 15:32

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-15 16:19

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo aštuntuoju ir devintuoju skirsniais ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1873 2022-06-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:11

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1970 2022-09-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 51, prieš 41, susilaikė 26)

+
2022-09-15 15:31

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos organizuojamų neteisėtų referendumų Ukrainoje nepripažinimo“ projektas

XIVP-1999 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pakeitimų

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-10 11:25

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(2) 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 9, susilaikė 41)

+
2022-09-15 16:22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 81, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-13 11:08

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 2, susilaikė 9)

+
2022-09-13 11:09

Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-416(2) 2022-07-12

Įvyko balsavimas dėl Ekonomikos komiteto siūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Nepritarta (už 62, prieš 22, susilaikė 42)

+
2022-09-13 11:05

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-1973 2022-09-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 76, prieš 10, susilaikė 32)

+
2022-09-13 12:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 13)

+
2022-09-13 12:36

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 71, prieš 3, susilaikė 39)

+
2022-09-13 12:39

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32(1) straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1905 2022-08-01

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą

Pritarta (už 88, prieš 2, susilaikė 24)

+
2022-09-13 10:01

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2022 m. rugsėjo 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 68, prieš 6, susilaikė 38)

+
2022-09-13 11:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-13 12:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 22)

+
2022-09-22 10:48

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 97, prieš 2, susilaikė 5)

+
2022-09-22 10:47

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-416(2)

Pritarta (už 54, prieš 33, susilaikė 15)

+
2022-09-22 16:03

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 9 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1961 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 70, prieš 4, susilaikė 4)

+
2022-09-22 16:04

Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

XIVP-2031 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-13 11:14

Baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1795 2022-06-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 8)

+
2022-09-13 15:46

Atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2 ir 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III(1) skyriumi įstatymo projektas

XIVP-1936 2022-08-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 10)

+
2022-09-13 16:39

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1949 2022-08-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-22 11:53

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 90, prieš 2, susilaikė 26)

+
2022-09-22 16:02

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 67)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 49)

Pritarta A (už 67, prieš 49, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:08

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1980 2022-09-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 56)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 58)

Pritarta B (už 56, prieš 58, susilaikė 0)

+
2022-09-15 11:46

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1977 2022-09-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 57, prieš 48, susilaikė 20)

+
2022-09-22 11:55

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektas

XIVP-1975(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-22 16:06

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 55)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 62)

Pritarta B (už 55, prieš 62, susilaikė 0)

+
2022-09-13 11:15

Baudžiamojo proceso kodekso 128, 141 ir 142 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 174(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1902 2022-07-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-13 16:42

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 16)

+
2022-09-15 15:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas

XIVP-1969(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A.Širinskienės pasiūlymo

Nepritarta (už 39, prieš 53, susilaikė 19)

+
2022-09-22 11:58

Administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1693(2) 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 23)

+
2022-09-22 11:55

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1986(2) 2022-09-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-22 11:57

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3), 125(4) straipsniais ir 125(3), 125(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2005(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 9)

+
2022-09-13 12:40

Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 46, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi bei 9, 10 ir 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1888 2022-07-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 18)

+
2022-09-13 12:45

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1916 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 85, prieš 5, susilaikė 19)

+
2022-09-13 16:45

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1782 2022-06-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 1)

+
2022-09-13 16:44

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-1973(2) 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 5, susilaikė 26)

+
2022-09-15 16:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-1995 2022-09-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-15 16:28

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-1996(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 16:46

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-1849 2022-06-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 6)

+
2022-09-15 10:28

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-1909

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2022-09-15 16:30

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2009 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 82, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:42

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1938 2022-08-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 4)

+
2022-09-15 10:27

Įvyko balsavimas dėl P. Gražulio pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-1984

Nepritarta (už 47, prieš 56, susilaikė 14)

+
2022-09-22 16:05

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 59)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 59)

(už 59, prieš 59, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:04

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1965 2022-09-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 39, susilaikė 26)

+
2022-09-22 16:08

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1835(2) 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 43, susilaikė 23)

+
2022-09-13 12:54

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Aidos Dumbrauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1960 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 82, prieš 19, susilaikė 9)

+
2022-09-22 11:59

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2000(2) 2022-09-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:07

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1980 2022-09-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 53, prieš 43, susilaikė 22)

+
2022-09-13 12:48

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 61)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 57)

Pritarta A (už 61, prieš 57, susilaikė 0)

+
2022-09-22 12:01

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą Vyriausybės valandą sutrumpinti iki pusvalandžio ir skelbti Seimo narių pareiškimus (už 67)
 2. už pasiūlymą rengti Vyriausybės valandą, o Seimo narių pareiškimus skelbti po jos (už 51)

Pritarta A (už 67, prieš 51, susilaikė 0)

+
2022-09-22 16:00

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 46(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1125(3) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Sprendimas nepriimtas (už 52, prieš 19, susilaikė 33)

+
2022-09-13 12:47

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 59(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1885 2022-07-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 10, susilaikė 47)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Vilijos Lazauskaitės peticijos" projektas

XIVP-1958 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 14, susilaikė 6)

+
2022-09-13 12:41

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 19)

+
2022-09-13 16:40

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 0, susilaikė 20)

+
2022-09-15 15:30

Politinių organizacijų įstatymo projektas

XIVP-1280GR 2022-07-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų

Pritarta (už 97, prieš 22, susilaikė 2)

+
2022-09-15 11:48

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1977 2022-09-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 66)

Pritarta B (už 58, prieš 66, susilaikė 0)

+
2022-09-15 11:47

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1977 2022-09-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 61)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 61)

(už 61, prieš 61, susilaikė 0)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Igno Meškausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1897 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 8)

+
2022-09-13 12:52

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos" projektas

XIVP-1957 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 7)

+
2022-09-13 12:53

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viliaus Foko peticijos" projektas

XIVP-1959 2022-09-02

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 7, susilaikė 5)

+
2022-09-13 12:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas + išvada

XIVP-1898 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 7, susilaikė 7)

+
2022-09-13 12:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1894 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 3, susilaikė 4)

+
2022-09-13 12:49

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1895 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 3, susilaikė 12)

+
2022-09-13 12:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Viktoro Vilkausko peticijos" projektas + išvada

XIVP-1896 2022-07-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 11)

+
2022-09-15 11:44

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1971 2022-09-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 1