A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Balsavimas už svarstomą dokumentą
Laikas Dokumentas Formuluotė U P S
2023-03-14 11:19

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 12, susilaikė 29)

+
2023-03-14 11:23

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 52 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2319(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-14 11:22

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492(2) 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 16, susilaikė 27)

+
2023-03-16 15:43

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-23 10:07

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą dėl Sakartvelo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 11:02

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo- Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskyrimo“ projektas

XIVP-2535(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-06 11:56

Seimo PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS dėl Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 3 priedu įstatymo projekto

Įvyko balsavimas dėl šio protokolinio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 23, susilaikė 8)

+
2023-04-27 16:45

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-977(2) 2023-03-08

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 39)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 33)

Pritarta A (už 39, prieš 33, susilaikė 0)

+
2023-04-27 16:45

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-977(2) 2023-03-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 29, prieš 7, susilaikė 36)

+
2023-05-16 11:01

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2528(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-18 12:28

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334(2) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 79, prieš 10, susilaikė 24)

+
2023-05-23 15:56

Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projektas + darbotvarkė

XIVP-1690(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių A. Širinskienės, R. Žemaitaičio ir kt. pasiūlymų, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 53, prieš 42, susilaikė 20)

+
2023-05-23 16:48

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti skubos tvarka

Pritarta (už 56, prieš 14, susilaikė 18)

+
2023-06-06 15:11

Administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2304(2) 2023-06-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-05-23 16:47

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo skirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą kaip papildomą

Nepritarta (už 32, prieš 35, susilaikė 27)

+
2023-05-25 11:46

Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo projektas

XIVP-2098(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 54, prieš 32, susilaikė 31)

+
2023-06-06 15:10

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2791 2023-05-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 5, susilaikė 6)

+
2023-06-06 15:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 4, susilaikė 23)

+
2023-03-21 16:39

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ projektas

XIVP-2537(3) 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

(už 79, prieš 23, susilaikė 19)

+
2023-04-25 12:45

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1916 2022-08-12

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 85, prieš 12, susilaikė 15)

+
2023-04-04 11:25

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Čmilytės-Nielsen, E. Gentvilo, R. Vaitkaus ir kt. pasiūlymo išbraukti 3 straipsnio 6 dalį, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 103, prieš 3, susilaikė 11)

+
2023-04-25 12:47

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2580(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:29

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 52 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2319(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:31

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2320(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 12:56

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio P. Gražulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 35, prieš 49, susilaikė 14)

+
2023-04-27 13:02

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 85, prieš 8, susilaikė 8)

+
2023-04-27 13:05

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atšaukti ankstesnį balsavimą dėl 55 straipsnio

Pritarta (už 75, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-04-27 13:06

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 55 straipsnio (pagrindinio komiteto patikslintos redakcijos su nauja įsigaliojimo data ? nuo 2023 m. birželio 1 d.

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-27 13:14

Baudžiamojo proceso kodekso 122, 151, 167 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4858(4) 2023-04-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 65, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-27 13:12

Administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113(1), 187(1), 474(1) straipsniais įstatymo projektas

XIIIP-4857(3) 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 64, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 13:15

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4859(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 66, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 10:04

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę klausimą dėl Seimo narės J. Sejonienės apkaltos

Nepritarta (už 59, prieš 51, susilaikė 12)

+
2023-03-23 10:05

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo statuto pakeitimo projektą Nr. XIVP-2531

Nepritarta (už 59, prieš 49, susilaikė 14)

+
2023-03-23 10:06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-28 11:47

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą pagrindiniam komitetui tobulinti (už 69)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 47)

Pritarta A (už 69, prieš 47, susilaikė 0)

+
2023-04-04 13:00

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 73, prieš 12, susilaikė 18)

+
2023-04-25 11:04

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Petrošiaus pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 59, prieš 12, susilaikė 35)

+
2023-04-27 15:33

Administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113(1), 187(1), 474(1) straipsniais įstatymo projektas

XIIIP-4857(3) 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-27 15:34

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4859(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 15:35

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71, 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2452 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 35, prieš 15, susilaikė 49)

+
2023-04-27 15:34

Baudžiamojo proceso kodekso 122, 151, 167 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-4858(4) 2023-04-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-27 15:36

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71, 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2452 2023-02-28

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 57)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 45)

Pritarta A (už 57, prieš 45, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:36

Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

XIVP-2020 2022-09-19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 75, prieš 1, susilaikė 33)

+
2023-05-23 11:42

Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

XIVP-2578(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-23 11:41

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2607(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-05-23 11:42

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytos 1994 m. rugpjūčio 9 d., pakeitimo protokolo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2635(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-23 11:40

Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1594 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2475(2) 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-23 11:43

Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo svarbos“ projektas

XIVP-2764 2023-05-18

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 16:11

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės P. Kuzmickienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 94, prieš 6, susilaikė 20)

+
2023-03-23 11:27

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl J. Sabatausko, O. Leiputės ir kt. Seimo narių pasiūlymo, kuriam pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-11 10:06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą Nr. XIVP-2714

Nepritarta (už 8, prieš 72, susilaikė 25)

+
2023-05-11 10:07

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 2-11 klausimą - projektą Nr. XIVP-2334(2)

Nepritarta (už 56, prieš 58, susilaikė 10)

+
2023-05-11 10:10

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2023 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 82, prieš 10, susilaikė 31)

+
2023-05-11 12:05

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2576(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-11 12:05

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2341(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-03-10 16:02

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2489 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 80, prieš 9, susilaikė 13)

+
2023-03-10 15:59

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 6)

+
2023-03-10 16:03

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2489 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 77, prieš 9, susilaikė 16)

+
2023-03-10 16:01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 9, susilaikė 13)

+
2023-03-10 16:05

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2523 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 80, prieš 9, susilaikė 13)

+
2023-03-10 16:07

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207GR 2022-12-30

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo (už 102)
 2. už pasiūlymą laikyti įstatymą nepriimtu (už 1)

Pritarta A (už 102, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-03-14 17:24

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2107 2022-10-05

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą (už 48)
 2. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu paskirti Aplinkos apsaugos komitetą (už 36)

Pritarta A (už 48, prieš 36, susilaikė 0)

+
2023-03-28 15:38

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

XIVP-2569 2023-03-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 50)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 73)

Pritarta B (už 50, prieš 73, susilaikė 0)

+
2023-05-16 17:41

Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2662 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-05-16 17:38

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2624 2023-04-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 84, prieš 1, susilaikė 11)

+
2023-05-16 17:40

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2399 2023-01-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 42, prieš 22, susilaikė 34)

+
2023-05-16 17:40

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2399 2023-01-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 45)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 54)

Pritarta B (už 45, prieš 54, susilaikė 0)

+
2023-05-16 17:42

Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairių“ projektas + gairės

XIVP-2684 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-18 16:38

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio G. Kindurio ir kt. pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 33, prieš 27, susilaikė 41)

+
2023-05-18 16:38

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo pasiūlymui svarstyti 4 straipsnio G. Kindurio ir kt. pirmą pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 36, prieš 11, susilaikė 29)

+
2023-05-25 12:46

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1796 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2752 2023-05-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 11:21

Baudžiamojo kodekso papildymo 171(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1868 2022-06-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 48, prieš 16, susilaikė 29)

+
2023-03-23 11:40

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo narės A. Kubilienės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 30, susilaikė 31)

+
2023-03-23 11:38

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti Seimo narės A. Kubilienės pasiūlymą

Pritarta (už 47, prieš 22, susilaikė 4)

+
2023-03-23 16:14

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 45, 53, 77, 78, 140 straipsnių ir III dalies pavadinimo pakeitimo“ projektas

XIVP-2531 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 30, prieš 40, susilaikė 7)

+
2023-04-20 15:55

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 107, prieš 6, susilaikė 14)

+
2023-04-20 15:56

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 67, prieš 22, susilaikė 34)

+
2023-05-09 11:20

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" pakeitimo projektas

XIVP-2627 2023-04-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 119, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-05-09 11:22

Seimo nutarimo „Dėl Armano Abramavičiaus atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas

XIVP-1269(3) 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-09 11:18

Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas

XIIIP-1741(3) 2020-06-26

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-09 12:31

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-05-09 17:49

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

XIVP-2667 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 18)

+
2023-05-09 17:50

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 8, 9 straipsnių, 2 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2699 2023-05-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 88, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-05-09 17:52

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2426 2023-02-13

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 53)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 39)

Pritarta A (už 53, prieš 39, susilaikė 0)

+
2023-05-09 17:51

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2426 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 42, prieš 24, susilaikė 27)

+
2023-05-18 17:10

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2397 2023-01-24

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 47)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 41)

Pritarta A (už 47, prieš 41, susilaikė 0)

+
2023-05-11 16:10

Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2101(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-05-11 16:09

Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo projektas

XIVP-2100(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-05-11 16:13

Teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2102(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-11 16:14

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2103(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 31)

+
2023-05-18 17:10

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2397 2023-01-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 24, prieš 16, susilaikė 54)

+
2023-04-04 11:10

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti 3 straipsnio Seimo narių A. Syso, O. Leiputės, K. Vilkausko ir kt. pirmą pataisą

Pritarta (už 67, prieš 6, susilaikė 23)

+
2023-04-20 17:52

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 69, prieš 7, susilaikė 24)

+
2023-05-09 12:14

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šiuos projektus

Pritarta (už 107, prieš 2, susilaikė 6)

+
2023-04-25 15:51

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl A. Verygos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 47, prieš 22, susilaikė 45)

+
2023-04-27 16:12

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 28 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2295 2022-11-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 39, prieš 8, susilaikė 33)

+
2023-05-23 12:52

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-521 2021-05-19

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 86, prieš 9, susilaikė 12)

+
2023-05-23 12:55

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1989 2022-09-13

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 80, prieš 19, susilaikė 9)

+
2023-05-25 16:21

Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1455 2022-03-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 45, prieš 22, susilaikė 40)

+
2023-05-25 16:18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 50, prieš 22, susilaikė 38)

+
2023-05-25 16:19

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 56)
 2. už pasiūlymą šiuos projektus atmesti (už 52)

Pritarta A (už 56, prieš 52, susilaikė 0)

+
2023-05-25 16:19

Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas

XIIIP-1741(4) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 57, prieš 12, susilaikė 33)

+
2023-03-14 16:18

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2377 2023-01-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-14 16:15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-14 16:16

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2372 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-14 16:17

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2400 2023-01-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-14 16:19

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Aidos Dumbrauskaitės peticijos" projektas

XIVP-2388 2023-01-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 7, susilaikė 10)

+
2023-03-21 15:06

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos paskutinio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 11, prieš 23, susilaikė 86)

+
2023-04-04 12:02

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2373(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 118, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-04-04 12:00

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Nepritarta (už 49, prieš 27, susilaikė 40)

+
2023-04-04 12:02

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti komitetui tobulinti

Pritarta (už 78, prieš 37, susilaikė 5)

+
2023-06-06 15:50

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios projektas

XIVP-2627(2) 2023-05-25

Įvyko balsavimas dėl K. Starkevičiaus ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 53, prieš 4, susilaikė 28)

+
2023-06-06 15:51

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios projektas

XIVP-2627(2) 2023-05-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-03-23 15:31

Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2238(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl G. Kindurio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 5, susilaikė 55)

+
2023-04-20 17:45

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Bako pasiūlymo (visos apimties), kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 18, prieš 40, susilaikė 47)

+
2023-04-25 10:59

Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2404(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-25 10:57

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2237(2) 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-04-25 10:57

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2297(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-04-25 10:59

Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2405(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-25 10:58

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 1, 3 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2400(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-27 10:57

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2616(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo svarstyti 1 straipsnio P. Gražulio pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 45, prieš 17, susilaikė 14)

+
2023-04-27 11:01

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2616(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio P. Gražulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 38, susilaikė 32)

+
2023-04-27 11:56

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo (daryti šio projekto priėmimo pertrauką, leisti Teisės ir teisėtvarkos komitetui surengti posėdį Seimo posėdžio metu (per Vyriausybės valandą) bei pratęsti šio projekto priėmimą dar šiame posėdyje (po Vyriausybės valandos) atitinkamai pratęsiant posėdžio laiką apie 20 minučių.)

Pritarta (už 85, prieš 2, susilaikė 2)

+
2023-04-27 12:02

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 60 ir 66 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2224(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-27 12:03

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2448 2023-02-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

(už 90, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-04-27 12:04

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2587 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 78, prieš 4, susilaikė 18)

+
2023-04-27 12:03

Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo nario rinkimų vienmandatėje Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 paskelbimo“ projektas

XIVP-2659(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 10, susilaikė 3)

+
2023-05-16 17:32

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-18 17:02

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2581(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio J. Razmos pataisos

Pritarta (už 52, prieš 19, susilaikė 28)

+
2023-05-25 10:13

Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ projektas

XIVP-2735 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 68, prieš 27, susilaikė 16)

+
2023-05-25 11:35

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2094(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 22, susilaikė 24)

+
2023-03-16 16:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 70, prieš 3, susilaikė 44)

+
2023-03-16 16:17

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 1, susilaikė 46)

+
2023-03-16 16:15

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl A. Širinskienės pasiūlymo

Nepritarta (už 33, prieš 55, susilaikė 22)

+
2023-03-16 16:18

Seimo nutarimo „Dėl Gintaro Valinčiaus skyrimo Lietuvos mokslo tarybos pirmininku“ projektas

XIVP-2436(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-30 11:30

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo narei Jurgitai Sejonienei pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2560 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 40, prieš 69, susilaikė 6)

+
2023-03-30 11:31

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo narei Jurgitai Sejonienei pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

XIVP-2560 2023-03-21

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 41)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 77)

Pritarta B (už 41, prieš 77, susilaikė 0)

+
2023-04-25 12:39

Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 paskelbimo“ projektas

XIVP-2659 2023-04-21

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už Teisės ir teisėtvarkos komitetą (už 68)
 2. už Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą (už 52)

Pritarta A (už 68, prieš 52, susilaikė 0)

+
2023-04-25 12:37

Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 paskelbimo“ projektas

XIVP-2659 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 68, prieš 28, susilaikė 25)

+
2023-05-25 10:56

Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2075(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 10:56

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2074(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 10:57

Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2076(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 10:58

Kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 6, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2077(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 11:03

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7, 9, 19, 22, 25 ir 28 straipsnių, V skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2078(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-23 15:51

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Žydrūną Bartkų iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“ projektas

XIVP-2565 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 58, prieš 4, susilaikė 10)

+
2023-05-09 11:30

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2574(2) 2023-05-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 99, prieš 1, susilaikė 13)

+
2023-04-27 15:45

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2651 2023-04-18

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo balsuoti po kiekvieno projekto

Pritarta (už 36, prieš 34, susilaikė 1)

+
2023-05-09 11:24

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2581(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 94, prieš 2, susilaikė 17)

+
2023-05-09 11:26

Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2572(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 90, prieš 2, susilaikė 23)

+
2023-05-09 11:28

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2573 2023-03-24

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 97, prieš 1, susilaikė 16)

+
2023-05-23 11:31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 60, prieš 44, susilaikė 8)

+
2023-05-25 10:27

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio D. Griškevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 63, prieš 20, susilaikė 31)

+
2023-05-09 16:01

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2654 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 1, susilaikė 6)

+
2023-05-09 16:00

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-09 15:59

Mecenavimo įstatymo Nr. XIII-1198 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2666 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-05-16 11:02

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-05-16 11:03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-16 11:04

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2607(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 107, prieš 1, susilaikė 6)

+
2023-05-16 11:05

Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1594 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2475(2) 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

(už 101, prieš 7, susilaikė 8)

+
2023-05-16 11:04

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytos 1994 m. rugpjūčio 9 d., pakeitimo protokolo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2635(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-16 11:05

Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

XIVP-2578(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 107, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-05-18 16:20

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2677 2023-04-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 38, prieš 8, susilaikė 52)

+
2023-05-18 16:21

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2677 2023-04-25

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 61)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 44)

Pritarta A (už 61, prieš 44, susilaikė 0)

+
2023-03-14 16:04

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2376 2023-01-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 11:10

Muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2312(3) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-03-23 11:11

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2497(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-23 11:11

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1741 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2498(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-23 11:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 29, susilaikė 25)

+
2023-03-23 11:09

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2272(2) 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:38

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2567 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-03-28 11:32

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 20 straipsnio 7 dalies, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 52, prieš 50, susilaikė 12)

+
2023-04-20 16:49

Seimo nutarimo „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui“ projektas

XIVP-2657 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 65, prieš 58, susilaikė 1)

+
2023-04-20 17:40

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Bako dviejų susijusių pasiūlymų, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 31, prieš 22, susilaikė 49)

+
2023-04-27 11:21

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2393(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:18

Šventosios jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-703(2) 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-04-27 11:20

Įstatymo „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ Nr. IX-1397 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2634(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:21

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2394(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-20 16:25

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2355(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 69, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 16:05

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS IŠVADA dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-1766(2), XIVP-1767(2)

Įvyko balsavimas dėl Etikos ir procedūrų komisijos išvados

Pritarta (už 72, prieš 37, susilaikė 14)

+
2023-04-25 17:01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 99, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-25 17:00

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2175 2022-10-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 17, prieš 36, susilaikė 41)

+
2023-04-25 17:00

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2175 2022-10-20

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 31)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 63)

Pritarta B (už 31, prieš 63, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:38

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2639(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:38

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2640(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:39

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 6(1), 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2641(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:39

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 šeštojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2625(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-23 11:40

Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 22, 52, 79, 90, 90(1), 93, 116, 158, 158(2), 161, 174 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2626(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-23 11:36

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2636(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:37

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 6, 8, 10, 12, 19, 22, 23 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2637(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:37

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2638(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:39

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 7, 8, 14, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15 ir 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2642(2) 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 17:08

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2460 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 74, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-03-28 10:51

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2509(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:53

Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo Nr. VIII-541 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2511(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:54

Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo Nr. VIII-1517 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2514(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:52

Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2510(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:53

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2512(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:54

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2513(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:55

Įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31)“ Nr. I-576 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2515(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:56

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2517(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-28 10:55

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2516(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 12:20

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo“ projektas

XIVP-2435 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 53, prieš 39, susilaikė 1)

+
2023-03-28 12:21

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 45, 53, 77, 78, 140 straipsnių ir III dalies pavadinimo pakeitimo“ projektas

XIVP-2531 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 48, prieš 43, susilaikė 21)

+
2023-05-09 17:45

Seimo nutarimo „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2663 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 59, prieš 0, susilaikė 34)

+
2023-05-09 17:47

Baudžiamojo kodekso 270 ir 277(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2661 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 1, susilaikė 23)

+
2023-05-09 17:48

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

XIVP-2667 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-09 17:46

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-16 10:07

Įvyko balsavimas dėl Laisvės frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-1508(2) ir Nr. XIVP-1646(2)

Nepritarta (už 25, prieš 27, susilaikė 56)

+
2023-05-16 10:08

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2734

Nepritarta (už 48, prieš 46, susilaikė 10)

+
2023-05-16 10:11

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo leisti Sveikatos reikalų komitetui surengti posėdį Seimo posėdžio metu (10.30 val.)

Pritarta (už 61, prieš 20, susilaikė 25)

+
2023-05-16 10:09

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2655

Pritarta (už 52, prieš 32, susilaikė 16)

+
2023-05-23 16:58

Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1187 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2754 2023-05-16

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 46)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 41)

Pritarta A (už 46, prieš 41, susilaikė 0)

+
2023-05-23 16:57

Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1187 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2754 2023-05-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 26, prieš 19, susilaikė 41)

+
2023-03-21 15:32

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 77, prieš 33, susilaikė 14)

+
2023-04-20 17:56

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 4, 67, 140(8), 140(12) straipsnių pakeitimo ir 140(11), 140(17) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2385(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 3, susilaikė 2)

+
2023-04-20 17:54

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2355(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 67, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-04-27 16:12

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 28 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2295 2022-11-24

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 58)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 27)

Pritarta A (už 58, prieš 27, susilaikė 0)

+
2023-06-06 15:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 84, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-04 11:34

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių V. Čmilytės-Nielsen, E. Gentvilo ir kt. pasiūlymo dėl 3 straipsnio 8 dalies, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 47, prieš 17, susilaikė 50)

+
2023-04-20 14:06

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2023 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienio) posėdžio darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 61, prieš 38, susilaikė 22)

+
2023-04-27 11:16

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2616(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-04-06 15:27

Architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2387 2023-01-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 73, prieš 2, susilaikė 40)

+
2023-04-06 15:28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-25 11:32

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-27 11:36

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 69, prieš 2, susilaikė 1)

+
2023-04-27 11:34

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 76, prieš 18, susilaikė 19)

+
2023-05-11 14:34

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334(2) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 26, prieš 10, susilaikė 7)

+
2023-03-14 16:09

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 2, 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2442 2023-02-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 2, susilaikė 8)

+
2023-03-14 16:10

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2499 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-14 16:12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-04 12:14

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Valerijos Malijauskienės peticijos" projektas

XIVP-2583 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 2, susilaikė 8)

+
2023-04-04 12:16

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas

XIVP-2584 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-04-04 12:13

Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas

XIIIP-5119 2020-08-14

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atsmesti šį projektą

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-04 12:14

Žemės įstatymo Nr. I-446 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-422 2021-04-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 0)

+
2023-05-11 17:56

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 49, prieš 1, susilaikė 14)

+
2023-05-18 16:32

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio S. Jovaišos ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 71, prieš 7, susilaikė 23)

+
2023-05-23 15:33

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 57, prieš 19, susilaikė 21)

+
2023-03-21 16:00

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Syso pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 74, prieš 19, susilaikė 19)

+
2023-03-23 12:05

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 65, prieš 20, susilaikė 15)

+
2023-03-23 12:07

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 65, prieš 9, susilaikė 9)

+
2023-03-23 12:02

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1851(2) 2022-09-22

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Nepritarta (už 66, prieš 13, susilaikė 12)

+
2023-03-23 12:06

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 13, susilaikė 21)

+
2023-03-28 10:57

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2519(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-03-28 11:00

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 11(1) ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2501(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-28 10:58

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1723 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2520(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 128, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:59

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-934 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2522(2) 2023-03-20

Įvyko balsavimas

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:56

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2518(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:58

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2521(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 11:01

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Diplomatų Lozoraičių metais“ projektas

XIVP-1715(3) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-28 11:16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-28 11:14

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo- Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskyrimo“ projektas

XIVP-2535(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-28 11:15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-30 17:42

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2541 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 32, prieš 34, susilaikė 20)

+
2023-03-30 17:43

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2541 2023-03-16

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 38)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 46)

Pritarta B (už 38, prieš 46, susilaikė 0)

+
2023-03-30 17:53

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2390 2023-01-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 34, prieš 22, susilaikė 24)

+
2023-03-30 17:53

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2390 2023-01-17

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 38)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 38)

(už 38, prieš 38, susilaikė 0)

+
2023-03-30 17:54

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2390 2023-01-17

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 35)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 42)

Pritarta B (už 35, prieš 42, susilaikė 0)

+
2023-04-04 15:48

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2559 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-06 12:01

Seimo PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-1104, XIVP-1105

Įvyko balsavimas dėl šio protokolinio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 74, prieš 21, susilaikė 7)

+
2023-04-06 12:11

Seimo PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS dėl Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Įvyko balsavimas dėl šio protokolinio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 22, susilaikė 10)

+
2023-04-06 12:14

Įvyko balsavimas dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą ir ją baigti 13.00 val.

Pritarta (už 48, prieš 20, susilaikė 12)

+
2023-04-20 17:13

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496GR 2023-04-14

Įvyko balsavimas , ar priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų

Pritarta (už 99, prieš 7, susilaikė 2)

+
2023-04-06 10:03

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 72, prieš 8, susilaikė 39)

+
2023-04-06 16:14

Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2055(2) 2023-01-18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 62, prieš 1, susilaikė 17)

+
2023-04-25 12:20

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2670 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 93, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-04-25 12:21

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2668 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-25 12:20

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2669 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-25 12:21

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2671 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-27 10:54

Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2447(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 10:55

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 6, 6(1), 12, 13 ir 13(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2418(2) 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-27 10:52

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 41(1), 46, 50 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo, Įstatymo papildymo 19(1) ir 41(2) straipsniais ir III skyriaus papildymo vienuoliktuoju skirsniu įstatymo projektas

XIVP-2401(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

(už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 10:53

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 41(1), 46, 50 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo, Įstatymo papildymo 19(1) ir 41(2) straipsniais ir III skyriaus papildymo vienuoliktuoju skirsniu įstatymo projektas

XIVP-2401(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-09 10:57

Vietos savivaldos įstatymo Nr. Nr. I-533 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2701 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 51, prieš 3, susilaikė 70)

+
2023-05-09 10:58

Vietos savivaldos įstatymo Nr. Nr. I-533 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2701 2023-05-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 90)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 36)

Pritarta A (už 90, prieš 36, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:03

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2614(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo svarstyti 2 straipsnio V. Ąžuolo pataisą

Pritarta (už 61, prieš 4, susilaikė 16)

+
2023-05-09 11:01

Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2613(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 2, susilaikė 12)

+
2023-05-11 11:33

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių K. Vilkausko, G. Palucko ir kt. pasiūlymo dėl 13 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 29, prieš 35, susilaikė 63)

+
2023-05-11 15:31

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 16, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2073(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 80, prieš 5, susilaikė 40)

+
2023-05-11 15:30

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2072(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 77, prieš 4, susilaikė 40)

+
2023-05-11 15:29

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 77, prieš 7, susilaikė 36)

+
2023-05-25 12:33

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 68, 163 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2746 2023-05-15

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 73, prieš 14, susilaikė 3)

+
2023-05-25 12:35

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 70, prieš 9, susilaikė 4)

+
2023-05-25 12:36

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 57, 59 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2757 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Darbo partijos frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 52, prieš 23, susilaikė 8)

+
2023-03-10 12:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 57, prieš 3, susilaikė 35)

+
2023-03-10 12:52

Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

XIVP-2461 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-30 16:42

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 37, prieš 39, susilaikė 24)

+
2023-03-30 16:43

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti (už 49)
 2. už pasiūlymą juos atmesti (už 51)

Pritarta B (už 49, prieš 51, susilaikė 0)

+
2023-03-30 16:45

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2571 2023-03-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 43, prieš 42, susilaikė 16)

+
2023-03-30 16:46

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2571 2023-03-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 45)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 59)

Pritarta B (už 45, prieš 59, susilaikė 0)

+
2023-03-30 16:44

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2582 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-04-06 11:46

Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

XIVP-2578 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-04-27 11:22

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2395(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:23

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 19 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VIII skyriumi įstatymo projektas

XIVP-2322(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:23

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ratifikavimo“ projektas

XIVP-2464(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 15:58

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2651 2023-04-18

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 44)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 31)

Pritarta A (už 44, prieš 31, susilaikė 0)

+
2023-04-27 15:57

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2651 2023-04-18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 30, prieš 7, susilaikė 33)

+
2023-05-11 11:23

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių K. Vilkausko, G. Palucko ir kt. pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 59, prieš 39, susilaikė 32)

+
2023-05-11 11:56

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 49, prieš 63, susilaikė 14)

+
2023-03-14 12:19

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2500 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-21 16:14

Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“ projektas

XIVP-1715(2) 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo su priimtais pasiūlymais

Pritarta (už 102, prieš 3, susilaikė 14)

+
2023-03-30 12:42

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10(1), 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(2), 10(2), 29(1) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2331(2) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 76, prieš 0, susilaikė 15)

+
2023-04-25 11:17

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2616(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-05-11 11:40

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių R. Tamašunienės ir kt. pasiūlymo (visos apinties) dėl 21 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 61, prieš 31, susilaikė 39)

+
2023-05-18 16:52

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 14:56

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pirmo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 9, prieš 29, susilaikė 77)

+
2023-05-11 11:46

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių K. Vilkausko, G. Palucko ir kt. viso pasiūlymo dėl 30 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 59, prieš 28, susilaikė 43)

+
2023-05-16 15:16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-05-16 15:17

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2557 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 6, susilaikė 43)

+
2023-05-25 12:13

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

XIVP-2667(2) 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 12:11

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2103(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-21 15:43

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 73, prieš 34, susilaikė 13)

+
2023-03-21 15:47

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2552 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 7)

+
2023-03-21 15:52

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 15:54

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2551 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-03-23 11:44

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 32, susilaikė 34)

+
2023-03-28 10:46

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2499(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-04-25 15:43

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2615(2) 2023-04-12

Įvyko balsavimas dėl L. Nagienės pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 22, susilaikė 49)

+
2023-04-25 15:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 2, susilaikė 7)

+
2023-05-09 12:58

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 12, susilaikė 13)

+
2023-05-11 15:22

Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2068(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 78, prieš 5, susilaikė 40)

+
2023-05-11 15:21

Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo projektas

XIVP-2067(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 74, prieš 6, susilaikė 44)

+
2023-05-11 15:23

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2069(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 76, prieš 4, susilaikė 41)

+
2023-03-23 11:15

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2407(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-23 11:12

Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 1, 5 ir 7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2444(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-23 11:13

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2462(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 11:14

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-180(3) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 78, prieš 28, susilaikė 21)

+
2023-03-23 11:14

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2305(2) 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 11:19

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario V. Ąžuolo pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 40, prieš 57, susilaikė 24)

+
2023-03-23 11:22

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-03-23 11:34

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos pasiūlymo (visa apimtimi)

Nepritarta (už 33, prieš 26, susilaikė 45)

+
2023-03-23 15:19

Seimo rezoliucijos „Dėl Sakartvelo žingsnių eurointegracijos kelyje“ projektas

XIVP-2568 2023-03-23

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:18

Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2291(2) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti iš esmės

Pritarta (už 88, prieš 13, susilaikė 2)

+
2023-03-30 12:14

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Sauliaus Luko Kalėdos kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus“ projektas

XIVP-2064 2022-09-30

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 35, prieš 48, susilaikė 5)

+
2023-04-04 11:14

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio Seimo narių A. Syso, O. Leiputės ir kt. pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 54, prieš 16, susilaikė 52)

+
2023-04-04 11:54

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 76, prieš 13, susilaikė 34)

+
2023-04-04 12:11

Įvyko balsavimas dėl šių projektų svarstymo plano (pasiūlymo svarstyti šiuos projektus skubos tvarka, paskirti jų svarstymo datą 2023-05-09, paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu)

Pritarta (už 69, prieš 24, susilaikė 20)

+
2023-04-04 12:10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 6, susilaikė 30)

+
2023-04-04 12:09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 2, susilaikė 9)

+
2023-04-04 12:08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių A. Verygos, A. Nekrošiaus ir kt. pataisos

Pritarta (už 62, prieš 19, susilaikė 38)

+
2023-04-04 12:12

Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektas

XIVP-188 2021-01-28

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atsmesti šį projektą

Pritarta (už 100, prieš 4, susilaikė 7)

+
2023-05-23 16:11

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2448(2) 2023-05-18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 78, prieš 0, susilaikė 26)

+
2023-05-23 16:13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-23 16:11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 4)

+
2023-05-23 16:12

Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektas

XIVP-2758 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-14 11:18

Seimo rezoliucijos "Dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ pripažinimo teroristine organizacija" projektas

XIVP-2485 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 16:21

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Eriko Spilos peticijos" projektas

XIVP-2429 2023-02-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-03-14 16:20

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Tomo Griškevičiaus peticijos" projektas

XIVP-2389 2023-01-17

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-03-14 16:22

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas

XIVP-2430 2023-02-14

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-03-14 16:50

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ projektas

XIVP-2393 2023-01-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 84, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 10:58

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-04-25 17:03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-25 17:07

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2044 2022-09-27

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 51)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 47)

Pritarta A (už 51, prieš 47, susilaikė 0)

+
2023-04-25 17:04

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 10, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2606 2023-04-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 62, prieš 6, susilaikė 30)

+
2023-04-25 17:05

Kelių transporto kodekso 2, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2653 2023-04-18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 11:28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 60, prieš 52, susilaikė 3)

+
2023-05-23 15:43

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2762 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-23 16:05

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2528(2) 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-05-23 16:04

Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projektas + darbotvarkė

XIVP-1690(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 64, prieš 12, susilaikė 41)

+
2023-05-25 10:49

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 10:49

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-21 10:54

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 10:53

Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinės Rusijos įtakos apribojimo“ projektas

XIVP-2321(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-21 10:55

Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 1, 5 ir 7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2444(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-03-21 10:57

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2462(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 12:25

Teismų įstatymo Nr. I-480 44(1), 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1288(2) 2023-02-28

Įvyko balsavimas po pateikimo

Pritarta (už 33, prieš 9, susilaikė 23)

+
2023-03-28 11:17

Įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo, ratifikavimo“ projektas

XIVP-2549 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 11:17

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 38(3) ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-726 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2177 2022-10-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-03-28 11:18

Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr.VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2375 2023-01-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 2, susilaikė 10)

+
2023-03-28 11:19

Darbo kodekso 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-725 2021-07-13

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 64, prieš 45, susilaikė 15)

+
2023-03-28 11:20

Darbo kodekso 217 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-928 2021-10-12

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 10)

+
2023-03-30 16:55

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto

Nepritarta (už 10, prieš 61, susilaikė 27)

+
2023-04-04 12:04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 67, prieš 7, susilaikė 46)

+
2023-04-04 12:03

Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2447(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-25 15:38

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2410(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-04-25 15:37

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2280(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 93, prieš 0, susilaikė 22)

+
2023-04-25 15:38

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2558(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 15:39

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2196(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 15:56

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 64, prieš 25, susilaikė 32)

+
2023-04-27 11:47

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 55 straipsnio

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-09 17:43

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 4, 40 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2680 2023-04-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 81, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-11 14:55

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2354 2022-12-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:20

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2392 2023-01-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-14 12:22

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2305(2) 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 5)

+
2023-03-14 12:23

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2427 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-21 14:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo" projektas

XIVP-2537(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos prašymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 54, prieš 44, susilaikė 9)

+
2023-03-23 12:20

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Sprendimas nepriimtas (už 58, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-23 15:05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:03

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2499(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-03-23 15:06

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 62, prieš 12, susilaikė 4)

+
2023-03-23 15:07

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 11(1) ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2501(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-03-23 15:04

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2500(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:24

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 4 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 21, prieš 38, susilaikė 51)

+
2023-03-23 15:27

Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2550 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 22, susilaikė 24)

+
2023-03-23 15:26

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 54, prieš 35, susilaikė 20)

+
2023-05-11 16:20

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 8, susilaikė 40)

+
2023-05-11 16:19

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 18 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 6, susilaikė 41)

+
2023-05-11 16:19

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 19 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 6, susilaikė 39)

+
2023-05-11 16:21

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1337 2022-02-21

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 94, prieš 7, susilaikė 13)

+
2023-05-23 11:48

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadai“ projektas + išvada+ atskiroji nuomonė

XIVP-2734 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 65, prieš 25, susilaikė 16)

+
2023-05-23 11:47

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2581(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Nepritarta (už 61, prieš 8, susilaikė 38)

+
2023-05-23 12:46

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-05-23 12:47

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 46, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2743 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 27)

+
2023-05-23 16:20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 13)

+
2023-05-23 16:19

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2740 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-23 16:17

Įvyko balsavimas dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto kaip papildomo projektui Nr. XIVP-2772 svarstyti

Nepritarta (už 45, prieš 27, susilaikė 32)

+
2023-05-23 16:16

Įvyko balsavimas dėl Kaimo reikalų komiteto ir Audito komiteto kaip papildomų

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-05-23 16:18

Įvyko balsavimas dėl skubos tvarkos

Pritarta (už 68, prieš 22, susilaikė 15)

+
2023-05-23 16:19

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2711 2023-05-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 92, prieš 1, susilaikė 17)

+
2023-05-23 16:21

Įstatymo Nr. I-833 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2744 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-25 11:07

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 6, 8, 12, 26, 27 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2079(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 11:20

Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2 ir 5(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2090(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 11:18

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2088(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 11:18

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 22, 23, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2087(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-05-25 11:24

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2092(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas 4 straipsnio R. Budbergytės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 49, prieš 34, susilaikė 22)

+
2023-05-25 11:21

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-2091(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 11:25

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2092(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 11, susilaikė 11)

+
2023-03-23 15:53

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Žydrūną Bartkų iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“ projektas

XIVP-2565 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 27, prieš 20, susilaikė 22)

+
2023-03-23 15:56

Seimo nutarimo „Dėl Danguolės Bublienės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ projektas

XIVP-2562 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 67, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-30 11:50

Baudžiamojo kodekso 123(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2494(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-09 12:13

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2705 2023-05-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-11 11:27

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Syso pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 61, prieš 33, susilaikė 37)

+
2023-05-11 15:27

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 28, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2070(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 76, prieš 5, susilaikė 40)

+
2023-05-11 15:45

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2088(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 96, prieš 2, susilaikė 23)

+
2023-05-11 15:48

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2093(3) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-05-11 15:44

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 22, 23, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2087(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 41)

+
2023-05-11 15:45

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 22, 26, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2089(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 2, susilaikė 17)

+
2023-05-16 10:13

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 55, prieš 11, susilaikė 31)

+
2023-05-16 15:18

Rinkimų kodekso 76, 81, 85, 176, 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2696 2023-05-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 78, prieš 2, susilaikė 35)

+
2023-05-25 10:48

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-25 10:50

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-25 10:48

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 32, 67 ir 70 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2071(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 10:47

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 28, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2070(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 10:55

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 16, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2073(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-05-25 10:51

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2072(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-25 11:12

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2084(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-25 11:11

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 11, 12, 18, 30, 33, 51, 52, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2082(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-25 12:10

Teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2102(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-25 12:07

Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo projektas

XIVP-2100(5) 2023-05-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 4, susilaikė 14)

+
2023-05-25 12:08

Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2101(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 6)

+
2023-05-25 16:21

Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1455 2022-03-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 67)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 41)

Pritarta A (už 67, prieš 41, susilaikė 0)

+
2023-05-25 16:22

KOMITETO IŠVADA dėl Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto atitikties Konstitucijai

Įvyko balsavimas dėl pritarimo šiai Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai dėl projekto Nr. XIVP-277(2)

Pritarta (už 62, prieš 36, susilaikė 10)

+
2023-05-25 16:23

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 32, 54, 59 straipsnių ir Įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2763 2023-05-18

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 57, prieš 11, susilaikė 38)

+
2023-05-25 16:26

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2533 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 54, prieš 11, susilaikė 41)

+
2023-05-25 16:29

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2585 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 96, prieš 2, susilaikė 5)

+
2023-05-25 16:27

Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 6, 8, 12 straipsnių ir jo priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2622 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 35, prieš 21, susilaikė 51)

+
2023-05-25 16:28

Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 6, 8, 12 straipsnių ir jo priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2622 2023-04-06

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 50)

Pritarta A (už 54, prieš 50, susilaikė 0)

+
2023-05-25 16:30

Seimo nutarimo "Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo" projektas

XIVP-757(2) 2023-05-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 8, prieš 51, susilaikė 20)

+
2023-05-25 16:32

Seimo nutarimo "Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo" projektas

XIVP-757(2) 2023-05-22

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 30)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 48)

Pritarta B (už 30, prieš 48, susilaikė 0)

+
2023-03-14 12:24

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 103, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-14 12:25

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-14 12:26

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2532 2023-03-13

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-21 15:01

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Razmos antro pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 24, prieš 17, susilaikė 71)

+
2023-04-04 11:40

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario L. Kasčiūno pasiūlymo dėl 4 straipsnio (dėl datos), kuriam pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-06 15:48

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966(2) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto

Nepritarta (už 25, prieš 49, susilaikė 16)

+
2023-04-25 10:55

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2377(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 125, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 10:53

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2384(2) 2023-04-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-04-25 10:56

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 2, 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2442(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-04-25 10:52

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu ir nauju IX skyriumi įstatymo projektas

XIVP-2383(2) 2023-04-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 8, susilaikė 20)

+
2023-04-25 10:55

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2392(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 118, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-04-25 10:54

Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2421(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-25 10:53

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2420(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-25 10:54

Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 3, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2422(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 17:11

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2658 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 21, prieš 11, susilaikė 35)

+
2023-04-27 17:11

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2658 2023-04-20

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 29)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 40)

Pritarta B (už 29, prieš 40, susilaikė 0)

+
2023-05-11 15:01

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl A. Syso pataisos (dėl naujo VIII skyriaus), kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 53, prieš 21, susilaikė 47)

+
2023-05-11 16:08

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2099(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 1, susilaikė 13)

+
2023-05-11 16:06

Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo projektas

XIVP-2098(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 75, prieš 8, susilaikė 42)

+
2023-05-11 16:29

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl A. Vyšniausko, J. Sejonienės ir L. Slušnio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 59, prieš 10, susilaikė 36)

+
2023-05-11 17:32

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334(2) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl L. Jonausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 2, prieš 17, susilaikė 61)

+
2023-05-16 11:33

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto patikslintos redakcijos

Pritarta (už 74, prieš 3, susilaikė 36)

+
2023-05-16 13:03

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadai“ projektas + išvada+ atskiroji nuomonė

XIVP-2734 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 63, prieš 29, susilaikė 17)

+
2023-05-16 13:10

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2062 2022-09-30

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 61, prieš 1, susilaikė 33)

+
2023-05-16 13:09

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2582 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti

Pritarta (už 77, prieš 2, susilaikė 19)

+
2023-05-16 13:07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 53, prieš 5, susilaikė 38)

+
2023-05-16 17:34

Rinkimų kodekso 176 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2443 2023-02-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 42, prieš 17, susilaikė 37)

+
2023-05-16 17:37

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 137, 138 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2619 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 70, prieš 5, susilaikė 19)

+
2023-05-16 17:36

Rinkimų kodekso 163 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2556 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 76, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-05-16 17:35

Rinkimų kodekso 176 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2443 2023-02-24

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 51)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 48)

Pritarta A (už 51, prieš 48, susilaikė 0)

+
2023-05-16 17:36

Rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2566 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 82, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-03-16 11:41

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207GR 2022-12-30

Įvyko balsavimas už pasiūlymą priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-14 16:25

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 11(1) ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2501 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:43

Muziejų įstatymo Nr. I-930 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas

XIIIP-4429(2) 2022-02-23

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:43

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ratifikavimo“ projektas

XIVP-2464 2023-03-01

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:40

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2207GR 2022-12-30

Įvyko balsavimas už pasiūlymą priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų

Nepritarta (už 4, prieš 89, susilaikė 18)

+
2023-03-16 16:05

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl E. Sabučio ir A. Syso pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 56, prieš 41, susilaikė 26)

+
2023-03-16 16:10

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl šio statuto priėmimo

Pritarta (už 73, prieš 12, susilaikė 36)

+
2023-03-16 16:13

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas + programa

XIVP-2486(3) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl J. Sejonienės pasiūlymo

Pritarta (už 92, prieš 1, susilaikė 25)

+
2023-03-21 15:50

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2553 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-03-21 15:51

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2555 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-04-27 11:59

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusvalandžio leidžiant paklausti tik Seimo opozicijos atstovams

Pritarta (už 60, prieš 41, susilaikė 7)

+
2023-04-27 12:01

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 60 ir 66 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2224(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-27 12:00

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 44 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2361(2) 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Nepritarta (už 53, prieš 5, susilaikė 17)

+
2023-04-27 12:01

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 60 ir 66 straipsnių pakeitimo“ projektas

XIVP-2224(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:11

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2615(2) 2023-04-12

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio L. Nagienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 56, prieš 33, susilaikė 43)

+
2023-05-09 11:12

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2615(2) 2023-04-12

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-05-09 11:09

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2614(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 102, prieš 2, susilaikė 26)

+
2023-05-11 14:49

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2686 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl opozicinės Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

Pritarta (už 29, prieš 35, susilaikė 9)

+
2023-05-25 11:57

Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo projektas

XIVP-2098(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 75, prieš 1, susilaikė 36)

+
2023-03-21 10:20

Įvyko balsavimas dėl Darbo partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2526(2)

Nepritarta (už 24, prieš 56, susilaikė 40)

+
2023-03-21 10:19

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2537(2)

Nepritarta (už 53, prieš 61, susilaikė 1)

+
2023-03-21 10:18

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę balsavimą dėl projektų Nr. XIVP-1766(2) ir Nr. XIVP-1767(2)

Nepritarta (už 58, prieš 53, susilaikė 10)

+
2023-03-21 12:04

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2407(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-03-21 12:06

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2427(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-09 13:00

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Broniaus Algimanto Repšio peticijos" projektas +išvada

XIVP-2672 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 116, prieš 2, susilaikė 2)

+
2023-05-09 12:59

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2675 2023-04-24

Įvyko balsavimas dėi pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 98, prieš 2, susilaikė 12)

+
2023-05-11 11:59

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 12, susilaikė 43)

+
2023-05-11 11:59

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 9, susilaikė 45)

+
2023-05-11 12:03

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 4, susilaikė 48)

+
2023-05-11 12:03

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 5, susilaikė 51)

+
2023-05-11 11:59

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 6, susilaikė 49)

+
2023-06-06 10:30

Įvyko balsavimas dėl Seimo 2023 m. birželio 6 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-06-06 10:27

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 2-1 klausimą (projektą Nr. XIVP-2800)

Nepritarta (už 50, prieš 59, susilaikė 15)

+
2023-06-06 10:29

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-10 klausimą (projektą Nr. XIVP-2161(2)

Nepritarta (už 37, prieš 47, susilaikė 38)

+
2023-06-06 10:28

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo 2-1 klausimą (projektą Nr. XIVP-2800) perkelti į rytinį posėdį pirmuoju klausimu

Pritarta (už 76, prieš 44, susilaikė 9)

+
2023-03-14 17:23

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2107 2022-10-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 55, prieš 3, susilaikė 22)

+
2023-03-21 14:51

Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo- Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskyrimo“ projektas

XIVP-2535(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-04 11:28

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario L. Kasčiūno pasiūlymo išbraukti 3 straipsnio 7 dalį

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-06 15:22

Miškų įstatymo Nr. I-671 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1718 2022-05-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 51, prieš 3, susilaikė 51)

+
2023-04-06 15:26

Įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ Nr. XIV-1680 11 straipsnio pakeitimo projektas

XIVP-2561 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-04-06 15:25

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 45, 53, 71, 74, 77, 140 straipsnių ir III dalies pavadinimo pakeitimo“ projektas

XIVP-2531(2) 2023-03-31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 66, prieš 20, susilaikė 28)

+
2023-04-06 15:24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 5, susilaikė 24)

+
2023-04-06 15:23

Miškų įstatymo Nr. I-671 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1718 2022-05-23

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 92)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 17)

Pritarta A (už 92, prieš 17, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:07

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2614(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio V. Ąžuolo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 59, prieš 42, susilaikė 28)

+
2023-05-09 11:07

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2614(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl 2 straipsnio

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 37)

+
2023-05-09 11:39

Žemės įstatymo Nr. I-446 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2434 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 61, prieš 12, susilaikė 35)

+
2023-05-11 16:46

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl A. Matulo pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 84, prieš 9, susilaikė 18)

+
2023-05-18 11:16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2334(2)

Nepritarta (už 47, prieš 51, susilaikė 12)

+
2023-05-18 11:50

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadai“ projektas + išvada+ atskiroji nuomonė

XIVP-2734 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 69, prieš 26, susilaikė 19)

+
2023-05-18 12:10

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas

XIVP-2575(2) 2023-05-02

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-05-18 12:08

Seimo rezoliucijos „Dėl sovietų okupacinės valdžios ir Lietuvos komunistų partijos organizuotų bei vykdytų Lietuvos gyventojų trėmimų“ projektas

XIVP-2753 2023-05-16

Įvyko balsavimas dėl šios Seimo rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 97, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-05-18 16:55

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-2581(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio J. Razmos pataisą

Pritarta (už 59, prieš 13, susilaikė 9)

+
2023-05-23 10:11

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarlkės patvirtinimo

Pritarta (už 68, prieš 21, susilaikė 22)

+
2023-05-23 12:45

Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ projektas

XIVP-2735 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 61, prieš 17, susilaikė 21)

+
2023-05-23 16:10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-05-23 16:06

Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo Nr. XII-1672 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1496(2) 2022-11-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 2)

+
2023-05-23 16:09

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 30, 45, 53, 71, 74, 77, 140 straipsnių, III dalies pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 47(1) straipsniu“ projektas

XIVP-2531(3) 2023-05-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 91, prieš 3, susilaikė 17)

+
2023-05-23 16:07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-23 16:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-05-23 16:10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-05-25 12:29

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo nukelti Vyriausybės valandą

Pritarta (už 59, prieš 28, susilaikė 6)

+
2023-05-25 12:26

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS IŠVADA dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-2296(3), XIVP-2463(2)

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą pripažinti Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIVP-2296(3) ir Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIVP-2463(2) netekusiais galios (už 30)
 2. už pasiūlymą palikti galioti (už 74)

Pritarta B (už 30, prieš 74, susilaikė 0)

+
2023-03-21 11:55

Elektroninių ryšių įstatymo Nr.IX-2135 1 priedo papildymo įstatymo projektas

XIVP-2402 2023-01-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 63, prieš 3, susilaikė 45)

+
2023-03-21 11:56

Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2431 2023-02-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 46)

+
2023-04-27 10:51

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2540 2023-03-16

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 70)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 50)

Pritarta A (už 70, prieš 50, susilaikė 0)

+
2023-04-27 10:50

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2540 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 48, prieš 8, susilaikė 60)

+
2023-04-27 16:20

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2536 2023-03-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 30, prieš 4, susilaikė 46)

+
2023-04-27 16:20

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2536 2023-03-14

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 47)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 33)

Pritarta A (už 47, prieš 33, susilaikė 0)

+
2023-05-11 11:51

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių K. Vilkausko, G. Palucko ir kt. pasiūlymo dėl 30 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 36, susilaikė 35)

+
2023-05-11 15:35

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2074(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 74, prieš 4, susilaikė 38)

+
2023-05-11 15:37

Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2076(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 1, susilaikė 13)

+
2023-05-11 15:38

Kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 6, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2077(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 13)

+
2023-05-11 15:36

Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2075(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 97, prieš 2, susilaikė 26)

+
2023-05-11 16:15

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 18)

+
2023-05-11 16:15

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 2, susilaikė 19)

+
2023-05-11 16:16

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 10 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 41)

+
2023-05-11 16:16

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 11 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 7, susilaikė 39)

+
2023-05-11 16:17

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 13 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 8, susilaikė 40)

+
2023-05-11 16:18

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 15 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 6, susilaikė 41)

+
2023-05-11 16:19

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 17 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 6, susilaikė 41)

+
2023-05-11 16:15

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 9 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 8, susilaikė 30)

+
2023-05-11 16:17

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 12 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 8, susilaikė 40)

+
2023-05-11 16:18

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 14 straipsnio

Pritarta (už 73, prieš 6, susilaikė 40)

+
2023-05-11 16:18

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl 16 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 7, susilaikė 39)

+
2023-05-25 12:17

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1796(3) 2023-04-06

Įvyko balsavimas 2 straipsnio L. Slušnio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 29, prieš 11, susilaikė 55)

+
2023-05-25 12:20

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1796(3) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-06-06 12:23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 118, prieš 1, susilaikė 13)

+
2023-06-06 12:24

Mecenavimo įstatymo Nr. XIII-1198 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2666(2) 2023-05-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 133, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-06-06 12:25

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2685(2) 2023-05-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 124, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-14 16:07

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2376 2023-01-03

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu paskirti Kaimo reikalų komitetą (už 18)
 2. už pasiūlymą pagrindiniu komitetu paskirti Aplinkos apsaugos komitetą (už 97)

Pritarta B (už 18, prieš 97, susilaikė 0)

+
2023-03-14 16:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 110, prieš 1, susilaikė 5)

+
2023-03-28 15:35

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

XIVP-2569 2023-03-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 54, prieš 64, susilaikė 8)

+
2023-03-28 15:34

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Žydrūną Bartkų iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“ projektas

XIVP-2565 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 4, susilaikė 27)

+
2023-03-14 16:45

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2410 2023-02-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 79, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 16:23

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1238(2) 2022-12-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 47, prieš 2, susilaikė 24)

+
2023-04-04 15:59

Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 418(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2412 2023-02-06

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 65, prieš 3, susilaikė 23)

+
2023-04-25 10:11

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 2-12.2 klausimą

Pritarta (už 57, prieš 35, susilaikė 21)

+
2023-04-27 15:39

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2456 2023-02-28

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 68)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 29)

Pritarta A (už 68, prieš 29, susilaikė 0)

+
2023-04-27 15:37

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 46(1), 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2451 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 37, prieš 22, susilaikė 47)

+
2023-04-27 15:38

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 46(1), 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2451 2023-02-28

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 48)

Pritarta A (už 54, prieš 48, susilaikė 0)

+
2023-04-27 15:39

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2456 2023-02-28

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 46, prieš 5, susilaikė 51)

+
2023-04-27 15:40

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2487 2023-03-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 56, prieš 9, susilaikė 26)

+
2023-05-25 16:10

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 57, 59 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2757 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 78, prieš 0, susilaikė 24)

+
2023-05-25 16:14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 55, prieš 4, susilaikė 45)

+
2023-05-25 16:16

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2403 2023-01-30

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą šį projektą atmesti (už 53)

Pritarta A (už 54, prieš 53, susilaikė 0)

+
2023-05-25 16:15

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2403 2023-01-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 47, prieš 21, susilaikė 40)

+
2023-05-25 16:12

Rinkimų kodekso 30, 32, 38, 64, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 134, 138, 163, 181, 185, 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2709(2) 2023-05-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-25 16:13

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 68, 163 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2746 2023-05-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-25 16:11

Rinkimų kodekso 11 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas

XIVP-2706(2) 2023-05-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-06-06 13:19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 79, prieš 11, susilaikė 30)

+
2023-06-06 15:14

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 129 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2804 2023-05-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 95, prieš 3, susilaikė 33)

+
2023-06-06 15:16

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2681 2023-04-25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 18)

+
2023-06-06 15:17

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Arūno Sodonio peticijos" projektas

XIVP-2786 2023-05-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-06-06 15:13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 24)

+
2023-03-23 15:37

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. XIV-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo seniūnų sueigos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2564 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 98, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:34

Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2238(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 91, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-03-23 15:36

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2538 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 31, prieš 22, susilaikė 43)

+
2023-03-23 15:36

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2538 2023-03-15

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 51)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 47)

Pritarta A (už 51, prieš 47, susilaikė 0)

+
2023-03-23 15:35

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas +nuostatai

XIVP-2289(2) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:49

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 ir 25(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2505(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:50

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17, 20, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2507(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:49

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 36(4), 41, 42, 43, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2504(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:47

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2500(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:51

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 9, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2508(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-28 10:48

Civilinio kodekso 3.210, 3.241, 3.246, 3.250, 3.260, 3.262, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2503(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-28 10:50

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 14(1),16, 17, 19(2), 25(2), 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2506(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 121, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-30 11:58

Administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2495(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-06 15:45

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1966(2) 2022-12-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 49, prieš 14, susilaikė 15)

+
2023-04-25 12:22

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2341(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-25 12:23

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1185(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 69, prieš 20, susilaikė 25)

+
2023-04-25 12:23

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2576(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

(už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-04-25 12:22

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2676 2023-04-25

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 15:37

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-04-25 15:34

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2607 2023-04-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-25 15:34

Įstatymo „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ Nr. IX-1397 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2634(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-04-25 15:36

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 139, 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 161 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2435(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 67, prieš 25, susilaikė 31)

+
2023-04-25 15:35

Įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo, ratifikavimo“ projektas

XIVP-2549(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 120, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:13

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 132, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-09 11:16

Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo nario rinkimų vienmandatėje Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 42 paskelbimo“ projektas

XIVP-2659(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 129, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-09 11:17

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2580(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 131, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-09 11:15

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

XIVP-1185(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 39, susilaikė 20)

+
2023-05-09 11:44

Žemės įstatymo Nr. I-446 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2460(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-05-11 15:16

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 74, prieš 9, susilaikė 38)

+
2023-03-10 13:56

Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas

XIVP-2492 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 58, prieš 9, susilaikė 14)

+
2023-03-28 11:44

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo Seimo posėdyje

Nepritarta (už 59, prieš 25, susilaikė 35)

+
2023-03-30 17:13

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2204(2) 2023-03-14

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 54)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 34)

Pritarta A (už 54, prieš 34, susilaikė 0)

+
2023-03-30 17:12

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2204(2) 2023-03-14

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 36, prieš 19, susilaikė 36)

+
2023-04-20 16:14

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2355(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių B. Pietkiewicz ir T. Tomilino pasiūlymo dėl 8 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 43, prieš 34, susilaikė 36)

+
2023-04-27 13:10

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 65, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-11 15:40

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 6, 8, 12, 26, 27 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2079(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-05-11 15:42

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2084(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 1, susilaikė 9)

+
2023-05-11 15:40

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2080(3) 2022-11-15

Įvyko balsavimas dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą

Pritarta (už 117, prieš 2, susilaikė 5)

+
2023-05-11 15:41

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 11, 12, 18, 30, 33, 51, 52, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2082(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-05-11 15:39

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7, 9, 19, 22, 25 ir 28 straipsnių, V skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2078(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 10)

+
2023-05-11 17:01

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1870(2) 2022-09-29

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-05-11 17:03

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2558(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-11 17:00

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-1869(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 96, prieš 0, susilaikė 7)

+
2023-05-11 17:02

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2574(2) 2023-05-03

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 92, prieš 0, susilaikė 8)

+
2023-05-11 17:04

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2280(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 89, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-05-11 17:00

Įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo, ratifikavimo“ projektas

XIVP-2549(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-11 17:02

Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(4) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2572(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 9)

+
2023-05-11 17:03

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 1, 2, 3, 12, 13, 16, 17, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(1), 4(2) straipsniais, V(1), V(2) skyriais įstatymo projektas

XIVP-2279(2) 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 0, susilaikė 22)

+
2023-05-11 17:05

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1740(2) 2023-04-06

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 68, prieš 19, susilaikė 15)

+
2023-05-11 17:05

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2410(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-05-11 17:06

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2196(2) 2023-04-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-11 17:04

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2372(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-18 11:19

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2734

Nepritarta (už 48, prieš 54, susilaikė 9)

+
2023-05-23 10:09

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2759?Nr. XIVP-2761

Nepritarta (už 48, prieš 64, susilaikė 3)

+
2023-05-23 10:10

Įvyko balsavimas dėl Laisvės frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-1694(2) ir jo lydimuosius projektus

Pritarta (už 56, prieš 46, susilaikė 8)

+
2023-05-23 10:08

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2734 ir Nr. XIVP-2735

Nepritarta (už 42, prieš 64, susilaikė 4)

+
2023-05-23 10:07

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo dėl pritarimo skirti Liną Pernavą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi balsuoti slaptai

Pritarta (už 92, prieš 14, susilaikė 7)

+
2023-03-23 15:08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-23 15:10

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2380(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 15:09

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2432(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 118, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-04 11:18

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektas

XIVP-2496(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario J. Jaručio pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 84, prieš 2, susilaikė 22)

+
2023-04-04 12:29

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovo paskyrimo“ projektas

XIVP-2608 2023-04-04

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu (už 52)
 2. už pasiūlymą paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu (už 12)

Pritarta A (už 52, prieš 12, susilaikė 0)

+
2023-04-04 12:33

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-06 11:16

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Sauliaus Luko Kalėdos kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus“ projektas

XIVP-2064(2) 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 107, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-04-06 11:18

Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2326(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 124, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-06 11:19

Įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2328(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-06 11:20

Darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2329(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-06 11:18

Juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 2, 4(1) straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2327(2) 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 129, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-06 11:28

Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2184(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-06 11:26

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2237(2) 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-04-06 11:29

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2377(2) 2023-03-29

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:38

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 3 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 1, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:38

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio

Pritarta (už 70, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:38

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:39

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio

Pritarta (už 72, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:40

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:41

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 9 straipsnio

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:39

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio

Pritarta (už 68, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 11:45

Baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) straipsniais ir Kodekso 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIIIP-4856(3) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl 11-54 straipsnių

Pritarta (už 73, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-16 11:54

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2463(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 37)

+
2023-05-16 11:55

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadai“ projektas + išvada+ atskiroji nuomonė

XIVP-2734 2023-05-11

Įvyko balsavimas dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką

Pritarta (už 50, prieš 22, susilaikė 16)

+
2023-05-16 11:53

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 71, prieš 9, susilaikė 33)

+
2023-05-23 16:44

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 69, prieš 9, susilaikė 23)

+
2023-05-25 10:42

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2066(5) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 78, prieš 2, susilaikė 45)

+
2023-05-25 10:45

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2069(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-05-25 10:44

Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2068(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 112, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-05-25 10:43

Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo projektas

XIVP-2067(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 41)

+
2023-06-06 15:15

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2713 2023-05-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 119, prieš 1, susilaikė 11)

+
2023-06-06 15:18

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Svetlanos Katkauskienės peticijos" projektas

XIVP-2787 2023-05-22

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 114, prieš 4, susilaikė 11)

+
2023-03-23 11:58

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1850(2) 2022-09-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 60, prieš 32, susilaikė 21)

+
2023-03-28 11:36

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-1377(2) 2023-03-10

Įvyko balsavimas dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 20 straipsnio 8 dalies, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 44, prieš 51, susilaikė 10)

+
2023-03-30 12:35

Įvyko balsavimas dėl Mišrios Seimo narių grupės siūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio

(už 43, prieš 44, susilaikė 6)

+
2023-04-20 14:01

Įvyko balsavimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2355(2) ir lydimąjį

Sprendimas nepriimtas (už 59, prieš 44, susilaikė 15)

+
2023-04-20 14:02

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-2355(2) ir lydimąjį

Nepritarta (už 58, prieš 47, susilaikė 12)

+
2023-04-25 10:51

Kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2184(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-25 11:12

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2372(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-27 12:48

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl 4 straipsnio A. Palionio ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 30, prieš 47, susilaikė 14)

+
2023-04-27 15:32

Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2605 2023-04-03

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 53, prieš 1, susilaikė 41)

+
2023-05-25 12:21

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1797(2) 2022-11-11

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 86, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-03-10 16:14

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. XIV-57 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2491 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 91, prieš 0, susilaikė 12)

+
2023-03-10 16:15

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2524 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 87, prieš 0, susilaikė 11)

+
2023-03-10 16:16

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2524 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-03-21 10:23

Įvyko balsavimas dėl Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2296(2) ir Nr. XIVP-2463

Nepritarta (už 41, prieš 57, susilaikė 21)

+
2023-03-21 10:24

Įvyko balsavimas dėl patikslintos darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 74, prieš 5, susilaikė 41)

+
2023-03-21 15:11

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo svarstyti šį projektą skubos tvarka

Pritarta (už 84, prieš 4, susilaikė 29)

+
2023-03-21 15:09

Kelių transporto kodekso 8(1), 11, 16, 17(1), 18, 18(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2183(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-03-23 11:29

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 12:09

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 6 straipsnio

Pritarta (už 67, prieš 9, susilaikė 22)

+
2023-03-23 12:09

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 7 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 7, susilaikė 16)

+
2023-03-23 12:10

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 8 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 8, susilaikė 24)

+
2023-03-23 12:08

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-1914(2) 2022-12-12

Įvyko balsavimas dėl 5 straipsnio

Pritarta (už 66, prieš 8, susilaikė 23)

+
2023-05-25 11:39

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2097(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 5)

+
2023-05-25 11:36

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2095(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 9, susilaikė 5)

+
2023-05-25 11:39

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2096(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 8, susilaikė 35)

+
2023-06-06 12:20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 130, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-06-06 12:22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 133, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-10 16:10

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 67, 140(8), 140(12) straipsnių pakeitimo ir 140(11), 140(17) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

XIVP-2385 2023-01-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 80, prieš 1, susilaikė 16)

+
2023-03-10 16:09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 71, prieš 0, susilaikė 28)

+
2023-03-10 16:11

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2490 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 94, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-03-10 16:12

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2490 2023-03-09

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 82, prieš 0, susilaikė 21)

+
2023-03-14 11:24

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2320(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 113, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-16 16:24

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2373 2022-12-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-16 16:22

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-180(2) 2022-12-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 95, prieš 0, susilaikė 16)

+
2023-03-16 16:23

Muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2312(2) 2023-01-23

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 108, prieš 1, susilaikė 4)

+
2023-03-16 16:21

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2272(2) 2023-02-13

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:21

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2474(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 16:20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-03-16 16:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 4)

+
2023-03-16 16:26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-23 15:17

Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2291(2) 2023-03-20

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Nepritarta (už 13, prieš 35, susilaikė 56)

+
2023-03-30 11:43

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-1855(2) 2023-02-22

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-03-30 11:45

Tarptautinių sankcijų įstatymo Nr. XIV-1020 1, 2, 5 11, 12 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo II(1) skyriumi ir priedu įstatymo projektas

XIVP-2493(2) 2023-03-17

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 90, prieš 1, susilaikė 8)

+
2023-04-04 15:38

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-04 15:41

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 1, 3 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2400(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 109, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-04 15:39

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti

Pritarta (už 75, prieš 29, susilaikė 11)

+
2023-04-04 15:42

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 2, 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2442(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 111, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-04 15:43

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2297(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 106, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-04 15:40

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl pasiūlymo paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti

Pritarta (už 60, prieš 32, susilaikė 22)

+
2023-04-04 15:44

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas

XIVP-2575 2023-03-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 110, prieš 0, susilaikė 2)

+
2023-04-04 15:46

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2576 2023-03-24

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 112, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-04-04 15:47

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2558 2023-03-21

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-04 15:45

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 55(1), 57, 59, 59(2) ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2577 2023-03-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 72, prieš 3, susilaikė 36)

+
2023-05-11 15:54

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2096(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 71, prieš 7, susilaikė 48)

+
2023-05-11 15:50

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2095(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 2, susilaikė 17)

+
2023-05-11 15:49

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2094(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 105, prieš 0, susilaikė 20)

+
2023-05-11 15:55

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2097(4) 2023-05-04

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 99, prieš 2, susilaikė 22)

+
2023-05-11 16:01

Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo projektas

XIVP-2098(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl K. Vilkausko ir kt. pataisos

Nepritarta (už 56, prieš 33, susilaikė 34)

+
2023-05-11 16:51

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl I. Kačinskaitės-Urbonienės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 26, prieš 21, susilaikė 64)

+
2023-05-11 16:54

Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2296(3) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl 1 straipsnio

Pritarta (už 69, prieš 11, susilaikė 5)

+
2023-05-11 16:58

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-06-06 12:16

Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2161(2) 2023-05-31

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 81, prieš 16, susilaikė 33)

+
2023-06-06 12:17

Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas

XIVP-2800 2023-05-26

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 66, prieš 61, susilaikė 8)

+
2023-03-16 15:56

Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas

XIVP-1798(4) 2022-12-07

Įvyko balsavimas dėl S. Šedbaro pataisos (pagrindinio komiteto redakcijos)

Pritarta (už 70, prieš 28, susilaikė 24)

+
2023-04-25 11:08

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2355(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 85, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-04-25 11:09

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2356(2) 2023-03-30

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 15)

+
2023-04-25 11:11

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 41(1), 46, 50 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo, Įstatymo papildymo 19(1) ir 41(2) straipsniais ir III skyriaus papildymo vienuoliktuoju skirsniu įstatymo projektas

XIVP-2401(2) 2023-04-19

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 114, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-09 12:40

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektas

XIVP-2621(2) 2023-04-26

Įvyko balsavimas dėl P. Gražulio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 56, susilaikė 13)

+
2023-05-18 16:23

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

XIVP-2667(2) 2023-05-17

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 104, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-18 16:25

Žemės įstatymo Nr. I-446 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2460(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-18 16:27

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

XIVP-485(2) 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio S. Jovaišos ir kt. pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas

Pritarta (už 85, prieš 1, susilaikė 7)

+
2023-05-23 15:50

Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“ projektas + darbotvarkė

XIVP-1690(2) 2022-12-19

Įvyko balsavimas dėl Seimo nario A. Bagdono pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 45, prieš 34, susilaikė 32)

+
2023-03-30 17:27

Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 5 , 6, 13, 29, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2423 2023-02-10

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Nepritarta (už 32, prieš 26, susilaikė 27)

+
2023-03-30 17:27

Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 5 , 6, 13, 29, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2423 2023-02-10

Įvyko alternatyvus balsavimas :

 1. už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti (už 39)
 2. už pasiūlymą jį atmesti (už 50)

Pritarta B (už 39, prieš 50, susilaikė 0)

+
2023-04-06 11:22

Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2239(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 127, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-06 11:21

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10(1), 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(2), 10(2), 29(1) straipsniais įstatymo projektas

XIVP-2331(2) 2023-03-28

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 122, prieš 0, susilaikė 6)

+
2023-04-06 11:22

Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2238(2) 2023-02-20

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 126, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-04-06 11:24

Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos pagrindinių tikslų NATO aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje“ projektas

XIVP-2612 2023-04-05

Įvyko balsavimas dėl šios rezoliucijos priėmimo be pataisų

Pritarta (už 129, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-04-25 11:29

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projektas

XIVP-2588(2) 2023-04-21

Įvyko balsavimas dėl Ekonomikos komiteto pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 26, prieš 32, susilaikė 47)

+
2023-03-14 10:46

Įvyko balsavimas dėl šios darbotvarkės patvirtinimo

Pritarta (už 101, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-03-16 11:46

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Andriaus Avulio peticijos" projektas

XIVP-2476 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 108, prieš 2, susilaikė 8)

+
2023-03-16 11:48

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2479 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 99, prieš 8, susilaikė 11)

+
2023-03-16 11:47

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2478 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 97, prieš 4, susilaikė 8)

+
2023-03-16 11:47

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas

XIVP-2477 2023-03-07

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 100, prieš 5, susilaikė 7)

+
2023-03-16 11:45

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1390 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2406(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 119, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-03-16 11:49

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2539 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo

Pritarta (už 117, prieš 1, susilaikė 1)

+
2023-03-28 15:30

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 6, 6(1), 12, 13 ir 13(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2418 2023-02-07

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 102, prieš 0, susilaikė 14)

+
2023-03-28 15:31

Seimo nutarimo „Dėl pritarimo atleisti Žydrūną Bartkų iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“ projektas

XIVP-2565 2023-03-22

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 81, prieš 2, susilaikė 30)

+
2023-03-30 11:41

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2380(2) 2023-03-16

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 123, prieš 0, susilaikė 3)

+
2023-03-30 11:37

Seimo PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-2074(3), XIVP-2080(3), XIVP-2082(3), XIVP-2083(3), XIVP-2085(3), XIVP-2097(3)

Įvyko balsavimas dėl šio Seimo protokolinio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 69, prieš 55, susilaikė 1)

+
2023-03-30 11:40

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3), 217(2) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2432(2) 2023-03-15

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 120, prieš 1, susilaikė 3)

+
2023-05-11 17:37

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2334(2) 2023-05-08

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 66, prieš 8, susilaikė 11)

+
2023-05-11 17:38

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 78, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-11 17:38

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18, 19, 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

XIVP-2685 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 84, prieš 0, susilaikė 0)

+
2023-05-16 11:25

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo

Pritarta (už 93, prieš 8, susilaikė 19)

+
2023-05-16 11:27

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

XIVP-2705 2023-05-09

Įvyko balsavimas dėl šio nutarimo priėmimo

Pritarta (už 115, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-16 11:28

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas

XIVP-2686 2023-04-27

Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo

Pritarta (už 116, prieš 0, susilaikė 1)

+
2023-05-25 12:02

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

XIVP-2099(4) 2023-05-05

Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo

Pritarta (už 103, prieš 0, susilaikė 10)

+
2023-06-06 13:14

Įvyko balsavimas dėl Seimo narių A. Palionio ir kt. pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas

Nepritarta (už 55, prieš 51, susilaikė 17)

+

Pastaba: U – už, P – prieš, S – susilaikė.

Pateikiamoje statistikoje neatsižvelgiama į dėl pateisinamos priežasties praleistus balsavimus.