Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Lietuvos Seimo istorijos įdomybės

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariai skaičiais

Ar žinojote, kad?

 

Seimo narių skaičius mažėjo nuo 112 iki 49 

 

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo narių skaičių nustatė Seimo rinkimų įstatymas. Seimo narių skaičius kito atsižvelgiant į to meto Lietuvos Respublikos teritorijos dydį. Išimtis – Ketvirtasis Seimas, kuris buvo renkamas netiesioginiuose rinkimuose, o jo narių skaičius buvo sumažintas dėl to, kad į parlamentą nepatektų opozicinių partijų atstovai. Šiam Seimui buvo numatytas tik pritariamasis vaidmuo, o reali vadžia buvo sutelkta Lietuvos Respublikos Prezidento rankose. 

112 – tiek Seimo narių sudarė Steigiamąjį Seimą (1920–1922 m.) 

78 – tiek Seimo narių sudarė Pirmąjį (1922–1923 m.) ir Antrąjį (1923–1926 m.) Seimą 

85 – tiek Seimo narių sudarė Trečiąjį Seimą (1926–1927 m.) 

49 – tiek Seimo narių sudarė Ketvirtąjį Seimą (1936–1940 m.) 

 


 

Seimo nario pareigas iš viso ėjo 319 Lietuvos Respublikos piliečių 

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariais buvo 319 labai skirtingo išsilavinimo ir profesijų Lietuvos piliečiai: teisininkai, dvasininkai, ūkininkai, mokytojai, medikai, universitetų dėstytojai, profesoriai, diplomatai, verslininkai ir kitų profesijų atstovai. To meto Lietuvos Respublikos Seimo nariais buvo 308 vyrai ir 11 moterų. Vyrai sudarė 96,55 proc. visų to meto Seimo narių, o moterys – 3,45 proc.

 


 

Seimo narėmis buvo 11 moterų 

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas ėjo 319 Lietuvos Respublikos piliečiai, iš jų tik 11 buvo moterys.

8 – tiek moterų dirbo Steigiamajame Seime (1920–1922 m.). Į Seimą buvo išrinktos 5 moterys, tačiau per visą kadenciją dirbo 8. 

4 – tiek moterų dirbo Pirmajame Seime (1922–1923 m.). Į Seimą buvo išrinktos 3 moterys, tačiau per visą kadenciją dirbo 4. 

3 – tiek moterų dirbo Antrajame Seime (1923–1926 m.). 

4 – tiek moterų dirbo Trečiajame Seime (1926–1927 m.). 

0 – tiek moterų dirbo Ketvirtajame Seime (1936–1940 m.). 

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo narės: Felicija Bortkevičienė, Magdalena Galdikienė (Draugelytė), Emilija Gvildienė (Spudytė), Stefanija Ladigienė (Ladygienė), Morta Lukošytė, Veronika Mackevičiūtė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Liuda Purėnienė, Ona Račiukaitienė (Muraškaitė), Salomėja Stakauskaitė, Emilija Šabinienė. 

 


 

Seimo Pirmininko pareigas ėjo 7 Lietuvos Respublikos piliečiai 

1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas ėjo: Aleksandras Stulginskis, Justinas Staugaitis, Leonas Bistras, Antanas Tumėnas, Vytautas Petrulis, Jonas Staugaitis, Konstantinas Šakenis. 1920–1940 m. nebuvo nė vienos Seimo Pirmininkės moters. 

Palyginimui: 1990–2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas ėjo 10 asmenų, iš jų 8 vyrai: Vytautas Landsbergis, Algirdas Brazauskas, Česlovas Juršėnas, Artūras Paulauskas, Vydas Gedvilas, Viktoras Muntianas, Arūnas Valinskas, Viktoras Pranckietis ir 2 moterys: Irena Degutienė ir Loreta Graužinienė. 

 


 

Seimo nariais yra buvę 9 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašė 20 signatarų, iš jų 9 yra ėję Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas 1920–1927 m.: 

6 signatarai dirbo Steigiamajame Seime (1920–1922 m.); 

4 signatarai dirbo Pirmajame Seime (1922–1923 m.); 

2 signatarai dirbo Antrajame Seime (1923–1926 m.); 

4 signatarai dirbo Trečiajame Seime (1926–1927 m.); 

0 signatarų dirbo Ketvirtajame Seime (1936–1940 m.). 

 


 

40 Seimo narių yra buvę Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto nariais 

1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto nariais buvo 100 Lietuvos Respublikos piliečių, iš jų 40 yra buvę ir Lietuvos Respublikos Seimo nariais. 

 


 

Net 8 iš 12 prieškario Lietuvos Respublikos Ministrų Pirmininkų yra buvę Seimo nariais

1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas ėjo 12 asmenų, iš jų 8 yra buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariais.

 


 

Visi 1919–1940 m. Lietuvos Respublikos Prezidentai yra buvę Seimo nariais 

 

1919–1940 m. Lietuvos Respublikos Prezidentu buvo išrinkti trys Lietuvos piliečiai, visi jie yra buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariais. 

Aleksandras Stulginskis, 1920–1926 m. ėjęs Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, buvo Steigiamojo Seimo (1920–1922 m.), Pirmojo (1922–1923 m.) ir Trečiojo (1926–1927 m.) Seimo narys bei Steigiamojo ir Trečiojo Seimo Pirmininkas. 

Kazys Grinius, 1926 m. ėjęs Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, buvo Steigiamojo Seimo (1920–1922 m.), Pirmojo (1922–1923 m.), Antrojo (1923–1926 m.) ir Trečiojo (1926–1927 m.) Seimo narys. 

Antanas Smetona, 1919–1920 m. ėjęs Lietuvos Valstybės Prezidento, 1926–1940 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, buvo Trečiojo (1926–1927 m.) Seimo narys. 

 

 

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė