Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
XII Seimas (2016–2020 m.)

Rūtos Miliūtės ataskaita po komandiruotės ESBO jaunimo ir saugumo konferencijoje Malagoje (Ispanija) 2017 m. gegužės 24–27 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
DELEGACIJA EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE

 

KOMANDIRUOTĖS

ATASKAITA

2017-05-28

Vilnius

Komandiruotės pagrindas

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. balandžio 21 d. Nr. SV-S-215 „Dėl Rūtos Miliūtės dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos rengiamoje jaunimo konferencijoje“

Kviečiančioji institucija

Ispanijos užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerija, ministras p. Alfonso Dastis Quecedo

Komandiruotės vieta ir laikas

Malaga, Ispanijos Karalystė, 2017 m. gegužės 24–27 d.

Komandiruotės

tikslas

Dalyvauti ESBO Jaunimo konferencijoje „Darbas su jaunimui ir jaunimui: internetinio saugumo ir kooperacijos stiprinimas“.

Finansavimo
šaltinis

Kviečiančiosios institucijos lėšos bei Seimo delegacijai ESBO PA skirtos lėšos

Įvykę renginiai,  susitikimai

10-oji jaunimo konferencijoje vyko dvi aukšto lygio sesijos:

 1. Jaunimo įgalinimas ir palaikymas: iššūkiai ir galimybės jaunajai kartai.
 2. Bendras saugumo kūrimas: jaunimo dalyvavimo skatinimas.

Ir viena darbo grupių sesija, kurioje vyko diskusijos ir rekomendacijų ruošimas 6 darbo grupėse:

 1. Jaunimas, taika ir saugumas;
 2. Jaunimas ir socialinės medijose: kova su radikalizmu ir ekstremizmu;
 3. Kibernetinis saugumas ir kenkimo programinės įrangos ekonominis poveikis;
 4. Jaunimo aplinkosaugos platforma: darnaus pasaulio kūrimas;
 5. Tolerancijos skatinimas ir kova su dezinformacija internete;
 6. Jaunimo politinis dalyvavimas.

Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos EBPO PA atstovė Rūta Miliūtė dalyvavo darbo grupėje „Kibernetinis saugumas ir kenkimo programinės įrangos ekonominis poveikis“.

 

Nagrinėtos temos, aptarti klausimai


ESBO jaunimo konferencija vyksta jau dešimtąjį kartą, todėl buvo aptarta per 10 metų nuveikti dabai ir pasiekti tikslai saugumo, jaunimo politikos ir įsitraukimo temomis. Šiais metais konferencijoje daug dėmesio skirta kibernetiniam saugumui ir socialiniams tinklams, nes šiandieniniame pasaulyje tai daro įtaką bendrai saugumo ir geopolitikos koncepcijai. Konferencijos atidarymo metu kalbas sakė specialusis įgaliotinis Austrijos pirmininkavimui ESBO 2017 Christian Strohal, Generalinis ESBO sekretorius Lamberto Zambier, Ispanijos sveikatos, socialinių reikalų ir lygybės ministrė Dolors Montserat ir kiti pareigūnai.

Christian Strohal atkreipė dėmesį, kad jaunimas turi būti įtrauktas į politiką, ne tik kaip politikos objektas, bet ir aktyvus problemų sprendėjas, pasiūlymų teikėjas. Pabrėžė, kad jaunimas turi būti įtrauktas į saugumo strategijų kūrimą, kad socialinėje medijoje privaloma kovoti su radikalizmu, reikia aiškiai identifikuoti grėsmes bei numatyti kovos būdus su terorizmu.

Lamberto Zambier paminėjo, kad Serbija yra pirmoji šalis, kuri turi specialų atstovą jaunimo ir saugumo klausimams, nes dažniausiai jaunimo balsas mažai girdimas. Nors Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rezoliucija teigia, kad jaunimas turi būti geriau atstovaujamas ir įtraukiamas į politinius procesus, tačiau yra ne visada gerai organizuotas. L. Zambier teigė, kad reikia užtikrinti jaunimo politinį atstovavimą, jo įgalinimą, atkreipė dėmesį, kad pastarojo teroro išpuolio aukos buvo jaunimas, bet ir vykdytojas buvo jaunas žmogus, todėl būtina skirti daugiau dėmesio kovai su radikalėjimu jaunimo tarpe.

Dolors Montserat pristatė jaunimo organizacijų veiklą Ispanijoje, kalbėjo apie jaunimo mobilumo, įsitraukimo ir aktyvumo svarbą, atkreipė dėmesį, kad jaunimas labiau linkęs kooperuotis, yra labiau tolerantiškas, lengviau randa kompromisus tarpusavyje nei vyresni žmonės. D. Montserat teigė, kad mokymasis vyksta per veikimą, būtina mobilizuotis kovojant prieš neapykantos kurstymą, radikalėjimą ir smurtą, ypač, kurį patiria moterys. Taip pat kalbėjo apie jaunimo nedarbą ir būtinybę didinti užimtumą.

 

1. Jaunimo įgalinimas ir palaikymas: iššūkiai ir galimybės jaunajai kartai.

Pirmosios sesijos metu didelis dėmesys skirtas pilietinėms ir jaunimo organizacijoms, išsakytos nuomonės, kaip reikėtų didinti organizacijų aktyvumą ir reikšmingumą.
Julia Chica (Ispanijos Jaunimo tarybos prezidentė) pabrėžė, koks svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir pilietinės visuomenės stiprinimas, minėjo Jaunimo tarybą Ispanijoje kaip gerą pavyzdį. Zoran Jankovic (Juodkalnijos Užsienio reikalų viceministras), skatina jaunimą būti geriau organizuotu ir didinti savo matomumą. Pvz.: Jaunimo parlamentas Juodkalnijoje dažnai bendrauja su nacionaliniu parlamentu. Jaunimo įsitraukimas į saugumo derybas padeda rasti kompromisą tarp buvusių Jugoslavijos šalių, susitaikymo procese. Ioannis Amanatidis (Graikijos užsienio reikalų viceministras) atkreipė dėmesį, kad jaunimas pirmiau turi imtis veiksmų ir tada prašyti pagalbos iš vyriausybės.

Taip pat kalbėta apie jaunimo politinio dalyvavimo ir užimtumo svarbą. Michael Georg Link (ESBO demokratijos institucijų ir žmogaus teisių biuro direktorius) įvardino jaunimo nedarbą kaip vieną didžiausių problemų, pabrėžė kaip svarbu įtraukti niekur nedalyvaujančius jaunus žmonės („tyliąją daugumą“), sukurti jiems platformą bendravimui. Nico Schernbeck (ESBO jaunimo ir saugumo reikalų atstovas) teigė, kad jaunimą į sprendimų priėmimą reikia įtraukti kuo ankstesniame amžiuje. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į konfliktų kamuojamus regionus. Taip pat įvardijo ekonominį nepriteklių kaip vieną didžiausių problemų bei būtinybę atpažinti jaunimo potencialą, raginti jaunimo politinį įsitraukimą ir dalyvavimą. Francisco Javier Sanabria Valderama (Ispanijos užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos, Jungtinių Tautų ir žmogaus teisių generalinis direktorius) atkreipė dėmesį į moterų dalyvavimą saugumo politikoje, pareiškė susirūpinimą jaunų žmonių radikalėjimą, įsitraukimą į teroristinius išpuolius. Sprendžiant migrantų ir pabėgėlių problemas pabrėžė pagarbos žmogaus teisėms svarbą.

 

       2. Bendras saugumo kūrimas: jaunimo dalyvavimo skatinimas.

Lamberto Zambier (ESBO generalinis sekretorius) atkreipė dėmesį, kad didžiausias iššūkis yra mobilizuoti jaunimą ir kalbėjo apie būdus, kaip įtraukti šią visuomenės grupę į politiką. Pabrėžė, kad reikia geriau struktūruoti jaunimo veiklą, pravartu turėti jaunimo atstovus įvairiose organizacijose, suteikti galimybę jiems ruošti rekomendacijas.

Laila Baka El-din (Egipto užsienio reikalų viceministrė) pabrėžė, kad jaunimui itin svarbus išsilavinimas ir užimtumas, įsitraukimas į visuomenės veiklą. Taip mažinama atskirtis ir radikalizmo grėsmė.

Ignacio Sanchez Amor (ESBO Parlamentinė Asamblėja) teigė, kad ekonominė krizė pakeitė įprastą tvarką, šiuolaikinis jaunimas nebūtinai siejamas su amžiumi, bet su emancipacija ir ekonominiu stabilumu. Žmonės, negalintys rasti darbo vėl grįžta į mokymosi sistemą, negalintys savęs išlaikyti grįžo gyventi į tėvų namus. Išsitęsusios jaunimo amžiaus ribos sumažino aktyvumą bendruomenėse ir politikoje, susidomėjimą tradicinių partijų veikla. Nors atsiranda naujos dalyvavimo formos pvz. per socialinius tinklus, tačiau toks aktyvumas mažai ką keičia realiame pasaulyje. I. S. Amor pabrėžė, kad jaunimui svarbu neprarasti savo balso ir realizuoti savo valią konvenciniais būdais, identifikuoti save su tradicinėmis partijomis.

Carina Anna Autengruber (Europos jaunimo forumo viceprezidentė) kalbėjo apie dialogą tarp jaunimo ir institucijų, apie būtinybę bendradarbiauti. Pabrėžė, kad kooperacija tarp formalaus ir neformalaus sektoriaus padeda kurti demokratinę atvirą visuomenę.   

 

       3. Kibernetinis saugumas ir kenkėjiškų programų ekonominis poveikis.

Buvo pristatytas ESBO vaidmuo kibernetinio saugumo klausimais. ESBO iniciatyva Vyriausybinių ekspertų grupė sudarė gaires papildančias Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl kibernetinio ir informacinių ir komunikacinių technologijų saugumo užtikrinimo tarp šalių:

 1. Stiprinti skaidrumą, bendradarbiavimą ir stabilumą tarp šalių kibernetinėje erdvėje.
 2. Vystytis visuotinai priimtinas normas kibernetinėje erdvėje ir apibrėžti  tarptautinė teisės pritaikomumą šioje srityje.
 3. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
 4. Didinti nacionalinius ir tarptautinius gebėjimus sprendžiant kibernetinius iššūkius.

 

Pristatyti pagrindiniai veiksmai kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis, diskutuota apie iškylančias problemas: privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo, lėšų, žmogiškųjų išteklių trūkumą ir kt. R. Miliūtė kėlė klausimą, kaip pritraukti jaunimą dirbti institucijose kovojančiose su kibernetiniais nusikaltimais. Diskutuota apie Ispanijos pavyzdį, kur organizuojami specialūs konkursai, varžybos skirtos programuotojams, taip siekiant pritraukti naujų darbuotojų. Ne visada geriausiai suprantantys problemą yra tie, kurie priima sprendimus, todėl būtina įtraukti jaunimą ir specialistus į kovą su kibernetinėmis grėsmėmis.

 

Šešiose darbo grupėse buvo suformuotos rekomendacijos, kaip įtraukti jaunimą į problemų sprendimą. Plenarinėje sesijoje vyko balsavimas už kiekvienos grupės rekomendacijas ir suformuotas galutinis dokumentas.  Jaunimo forume patvirtintos šios rekomendacijos:

 1. ESBO turėtų plėtoti jaunimo politiką, įkurti įtrauktų ir jaunimo interesus reprezentuojantį konsultacinį organą. Rekomenduojama išrinkti specialius atstovus jaunimo ir saugumo klausimams, kurie būtų atskaitingi ESBO sekretoriatui ir finansuojami iš bendrojo biudžeto.
 2. Rekomenduojama sukurti platų suinteresuotų asmenų tinklą iš formalaus ir neformalaus švietimo atstovų, šeimų, bendruomenių ir jaunimo, patenkančio į rizikos grupę. Šis tinklas pasitelkdamas socialinius tinklus, reklamines kampanijas, edukacinius seminarus vietinėse mokyklose kovotų su smurtiniu ekstremizmu vedančiu į radikalizmą ir terorizmą.
 3. Siekiant didinti supratimą apie kibernetinį saugumą, įskaitant asmeninių duomenų apsaugą, rekomenduojama skatinti kompiuterinį raštingumą jau pradinėse klasėse, šviesti apie saugumą internete, ypatingą dėmesį skiriant mergaitėms ir jaunoms moterims, kurios yra labiau socialiai pažeidžiamos.
 4. Identifikuoti kibernetinių atakų priežastis, skatinti socialinį įsitraukimą skiriant didesnį dėmesį socialiai pažeidžiamoms jaunimo grupėms. Būtina skatinti jaunimą konstruktyviai išnaudoti savo potencialą, mokytis programavimo, sudaryti galimybes įsidarbinti.
 5. Sukurti įrankius padėsiančius didinti jaunimo sąmoningumą darnaus vystymosi tikslais.
 6. Šalims remti jaunimo aplinkosaugines iniciatyvas, skurti platformas, skirtas dalintis idėjomis, mokytis, stiprinti įgūdžius.
 7. Šalims skatinti pilietinį formalųjį ir neformalųjį švietimą, pilietinį ugdymą, demokratinių vertybių puoselėjimą, siekiant sustiprinti jaunų žmonių galią kritiškai vertinti naujienas ir atsakingai elgtis skaitmeniniame pasaulyje.
 8. Reikalinga skatinti medijų ir skaitmeninio pasaulio atstovus prisiimti socialinę atsakomybę, panaudoti turimą įtaką šviesti jaunimą apie įvairias grėsmes.
 9. Remti šalis kuriant jaunimo įtakos nacionalinėje teisėje vertinimo mechanizmą.
 10. Sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų reikšmingą ir įtraukiantį jaunimo iš ESBO šalių dalyvavimui bendruose forumuose, kurie suteiktų galimybę ugdyto gebėjimus, tarpusavio supratimą, skatintų dialogą. 

    Seimo narė

 

 

 

Rūta Miliūtė