Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
XII Seimas (2016–2020 m.)

Rūtos Miliūtės ataskaita po komandiruotės ESBO rudens sesijoje Andoroje (Andoros Kunigaikštystė) 2017 m. spalio 2–5 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
DELEGACIJA EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE

 

KOMANDIRUOTĖS

ATASKAITA

2017-10-09

Vilnius

Komandiruotės pagrindas

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. SV-S-344 „Dėl Lauryno Kasčiūno, Rūtos Miliūtės ir Virginijaus Sinkevičiaus dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos rudens sesijoje“

Kviečiančioji institucija

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Komandiruotės vieta ir laikas

Andora, Andoros Kunigaikštystė

2017 m. spalio 2–7 d.

Komandiruotės tikslas

Dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos (ESBO PA) rudens sesijoje

Finansavimo šaltinis

Seimo ESBO Parlamentinės Asamblėjos delegacijai skirtos lėšos

Įvykę renginiai,  susitikimai

 1. Nuolatinis komitetas ((Standing Committee)
 2. Plenarinis posėdis
 3. Viduržemio jūros regiono forumas
 4.  Susitikimas su Gruzijos delegacija

Nagrinėtos temos, aptarti klausimai

Bendra šių metų tema: „Saugumas ESBO erdvėje: nauji iššūkiai, naujos užduotys“

Tai pabrėžė ir Asamblėjos Prezidentė Christine Muttonen savo kalboje sesijos atidarymo metu. Ji pabrėžė parlamentarų darbo svarbą skatinant bendradarbiavimą ir prasmingą dialogą sprendžiant esamas ir naujai atsirandančias krizes ESBO erdvėje – klimato kaitą, regioninius konfliktus. Ji skatino visas šalis ratifikuoti 2015 metų Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Prezidentė taip pat paminėjo, kad reikia padvigubinti pastangas sprendžias krizę Ukrainoje ir aplink ją (crisis in and around Ukraine).

Andoros Premjeras Antoni Marti Peti savo kalboje sakė, kad „daugiašališkumas yra vienintelis kelias einant labiau demokratiškų ir sąžiningumų tarptautinių ryšių link. Tuo labiau, kad tai vienintelis būdas rasti sprendimus tokiems klausimams, kaip kibernetinis saugumas, klimato kaita ir švietimas, - kurie negali būti sprendžiami nacionaliniu lygiu, jie reikalauja globalaus požiūrio ir tarptautinio bendradarbiavimo.“

 

      1. Nuolatinis komitetas (Standing Committee).

Komiteto nariai išklausė ir susipažino su Asamblėjos Prezidentės Muttonen, iždininkės Doris Barnett, Generalinio sekretoriaus Roberto Montella, ad-hoc komitetų pirmininkų, ką tik įvykusios rinkimų stebėjimo misijos Vokietijoje vadovo ataskaitas. Prezidentė pažymėjo, kad jos darbo prioritetai yra šie: didesnių galių suteikimas moterims; klimato kaitos poveikis saugumo situacijai; kultūra, kaip taikos palaikymo priemonė; Viduržemio jūros regiono klausimai ir problematika.

Prezidentė paskelbė, kad paskyrė Kent Harstedt (Švedija) specialiuoju atstovu Rytų Europai.

Komitete pasisakė ir naujai išrinkta ODIHR (ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras Varšuvoje, dėl šios pozicijos vyko ypatingai ilgas derinimasis tarp ESBO narių vyriausybiniame lygmenyje)  direktorė, Islandijos atstovė Ingibjorg S. Gisladottir. Ji kalbėjo apie sritis, kuriose PA ir ODIHR galėtų tampriau bendradarbiauti.

Nuolatinis komitetas patvirtino artimiausių žinomų renginių grafiką:

 1. ESBO PA Biuro posėdis vyks 2017 m. gruodžio 6 d. Vienoje;
 2. Žiemos sesija – 2018 m. vasario 22-23 d. Vienoje;
 3. Biuro posėdis numatomas 2018 m. balandžio 15-16 d. Kopenhagoje;
 4. 2018 m. metinė sesija vyks liepos 7-11 d. Berlyne;
 5. 2018 m. rudens sesija vyks spalio mėnesį Biškeke (Kirgizijos Respublika);  
 6. 2019 m. metinė sesija turėtų vykti Liuksemburge.

 

              2. Plenarinis posėdis.

Trys pagrindinės temos: kibernetinis saugumas; aplinkosauga/klimato kaita; žmogiškoji dimensija: švietimas, kaip stabilumo ir vystymosi garantas.

Kibernetinis saugumas. Technologijos į žmonių gyvenimą atnešė didžiulį progresą, bet tuo pačiu paskleidė ir netikrumą, spekuliacijas ir misinterpretacijas. Kartais tai net paskatina įtampą ir nepasitikėjimą tarp šalių vyriausybių. „Suvokdama šiuos naujus pavojus, ESBO sukūrė savanorišką pasitikėjimą skatinančią priemonę, kad būtų sumažintos konfliktų rizikos, kylančios iš kibernetinių incidentų,“ – sakė Rasa Ostrauskaitė (OSCE Co-ordinator of Activities to Address Transnational Threats). Kibernetinės atakos iš tiesų kelia rimtą grėsmę saugumui visose socialinėse srityse, įskaitant vyriausybes, privatų ir viešą sektorių. Būtina apsaugoti kritines infrastruktūras ir skirti dar didesnį dėmesį kibernetinėms grėsmėms, kurias sukelia ne valstybiniai veikėjai, t.y. organizuoto nusikalstamumo grupuotės, teroristai.

 

Klimato kaita. Klimato kaita nėra vien su aplinkosauga susijęs iššūkis, tai tuo pačiu ir rimtas politinis, ekonominis, socialinis ir humanitarinis iššūkis. Klimato kaitos neproporcingas poveikis mažiausių pajamų šalims, kurioms trūksta resursų netgi tinkamai reaguoti į tokią grėsmę, reikalauja mūsų visų dėmesio, kad būtų išvengta tolimesnių humanitarinių katastrofų.

Parlamentarai dar kartą išreiškė palaikymą Paryžiaus klimato kaitos susitarimui ir pabrėžė, kad būtina mažinti anglies dioksido bei kitų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, tuo pat metu vystant švaresnę energiją panaudojant atsinaujinančius jos šaltinius. 

 

Švietimas, kaip stabilumo ir vystymosi garantas. Šiuo metu, kai nuolat kalbama apie išlaidų mažinimą, švietimas taip pat dažnai tampa išlaidų mažinimo objektu. Tačiau toks taupymas yra apgaulingas, nes dabar neinvestuodami į inovacijas, vėliau mokėsime žymiai didesnę kainą. Švietimas nėra išeikvojamas dalykas, priešingai, švietimas – tai konfliktų prevencijos ir vystymosi įrankis. Diskusijose parlamentarai pabrėžė, kad švietimas turi prisidėti prie socialinio ir tarptautinio stabilumo per įvairovės ir tolerancijos mokymą, kovą su radikalizmu. Taip pat buvo kalbėta ir apie  balansą, kuomet yra užtikrinamas visų piliečių tinkamas valstybinės kalbos mokėjimas, tuo pačiu paliekant teisę tautinių mažumų atstovams mokytis gimtąja kalba. Buvo paliestas ir pabėgėlių švietimo klausimas, nuo ko dažnai priklauso ištisų pabėgėlių kartų ateities gyvenimo perspektyvos. 

 

              3. Viduržemio jūros regiono forumas

Forumą atidarė ESBO PA specialusis atstovas Viduržemio jūros regiono klausimams Pascal Allizard (MP, Prancūzija). Taip pat kalbėjo Alžyro, Maroko ir Palestinos Parlamento atstovai. Daugiausia buvo kalbama apie tai, kaip svarbu siekti humanitarinio požiūrio į migrantų srautus, apie infrastruktūros plėtrą Viduržemio jūros regione, tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su terorizmu, bei kokį poveikį regionui turi demografiniai pokyčiai.

 

          4. Susitikimas su Gruzijos delegacija

Sesijos rėmuose Gruzijos delegacija surengė papildomą susitikimą (side event), kurio metu pateikė naujausios informacijos apie šių dienų gyvenimą okupuotose teritorijose.

  

    Seimo nariai

Rūta Miliūtė
Virginijus Sinkevičius
Laurynas Kasčiūnas

                                                                                                                   

     Naujausi pakeitimai - 2017-10-17 16:35
     Ieva Lenkauskaitė