Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Laisvės sargyboje: 1991 metų sausis

1991 m. sausio 1–6 d.

 

Sausio 1 d. (antradienis) 

Lietuvoje: 

SSKP skyriaus Lietuvoje atstovai pareikalavo likviduoti sargybos postą Partijos istorijos institute prie LKP CK.

 


 

Sausio 2 d. (trečiadienis) 

Lietuvoje: 

Dviejų dienų vizito į Norvegiją išvyko Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Pakeliui į Norvegiją, Taline jis susitiko su Estijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Arnoldu Rüüteliu. Norvegijoje Vytautas Landsbergis susitarė, kad Vilniuje Norvegija atidarys informacijos ir prekybos atstovybę ir tokia pat Lietuvos atstovybė veiks Osle.

SSRS vidaus reikalų ministerijos kariuomenės dalinys Vilniuje užėmė Lietuvos komunistų partijos archyvą. Sargyba neleido į pastatą įeiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, o Lietuvos policininkai, saugoję šį pastatą, buvo išvyti.

Vilniuje iš LKP CK pastato rūmų, kurių dalis buvo LDDP žinioje, išstumti Lietuvos policininkai.

 

Latvijoje, Estijoje: 

SSRS vidaus reikalų ministerijos specialusis dalinys OMON (įtariama, kad akcijoje dalyvavo Vilniaus OMON'as) Rygoje užėmė Spaudos rūmus ir sulaikė direktorių Kazimierą Dundurą. Vietoj jo buvo paskirtas Latvijos KP emisaras A. Vrublevskis. Žurnalistai ir spaustuvininkai protestuodami atsisakė dirbti. Latvijos KP CK pirmasis sekretorius Alfredas Rubikas buvo grasinęs, kad Naujųjų metų naktį bus reaguota į tai, kad Spaudos rūmai įkūrė akcinę bendrovę, o tai, kaip teigė Rubikas, neteisėta, nes Spaudos rūmai yra CK nuosavybė. Tarptautinis spaudos institutas, veikiantis Londone, pranešė, kad buvo grasinta pasikėsinti į Kazimiero Dunduro gyvybę.

Latvijos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas Dainis Ivanas paskambino SSRS vidaus reikalų ministrui Borisui Pugo. Pastarasis liepė „politines problemas“ spręsti kartu su Alfredu Rubiku.

Šaudyta ant Rygos Vanšu tilto šalia Spaudos rūmų. OMON'as apšaudė šalia Latvijos VRM važiuojantį autobusą. Sužeistų nebuvo.

Po įvykių Latvijoje, Taline sustiprinta Spaudos rūmų apsauga.

 


 

Sausio 3 d. (ketvirtadienis) 

Lietuvoje: 

Lietuvoje pradėta normuoti maisto produktus.

Lietuvos Ministrė Pirmininkė Kazimiera Prunskienė nusiuntė telegramą SSRS Ministrų Tarybai, kurioje informavo, kad Lietuva dar negavo lėšų SSRS įstaigoms Lietuvoje išlaikyti ir pensijoms, skirtoms buvusiems SSRS kariškiams.

Vilniuje prie Vyriausybės rūmų įvyko Lietuvos laisvės lygos surengtas nesankcionuotas mitingas. Buvo protestuojama prieš kainų padidinimą ir reikalaujama, kad Vyriausybė atsistatydintų.

 

Latvijoje, Estijoje: 

Latvijoje pakilo maisto kainos.

Latvijos Ministras Pirmininkas Ivaras Godmanis, dalyvavęs Federacijos Tarybos posėdyje Maskvoje, kalbėjosi su SSRS prezidentu Michailu Gorbačiovu. Pastarasis sakė nieko nežinąs apie tai, jog Rygoje OMON'as užėmė Spaudos rūmus.

Estijos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas paskelbė deklaraciją dėl įvykių Latvijoje ir Lietuvoje. Joje estai pareiškė solidarumą Latvijos ir Lietuvos pasirinktam kursui ir pasiūlė SSRS vadovybei nedelsiant imtis priemonių, kad būtų nutrauktas karinis kišimasis į Baltijos šalių reikalus.

 

PASAULIO REAKCIJA   

JAV: 

JAV senatorius Christopheris J. Doddas parašė laiškus JAV prezidentui George'ui Bushui, SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui ir JAV valstybės sekretoriui Jamesui Bakeriui, kuriuose pareiškė, kad bet kokie Maskvos prievartos veiksmai prieš Baltijos respublikas turės pasekmių ir, jeigu jie tęsis, ekonominė pagalba SSRS turės būti nutraukta. 

JAV Valstybės departamento atstovas Richardas Boucheris išsakė nuomonę, jog oficialūs vyriausybės asmenys yra susirūpinę dėl įvykių Vilniuje ir Rygoje. Jis sakė, kad tokie veiksmai yra provokaciniai ir gali tik dar labiau komplikuoti situaciją Baltijos regione. „Mes raginame baigti akciją, kuri gali pasitarnauti obstrukcijai ar uždelsti konstruktyvaus dialogo pradžią. Taikus dialogas reikalingas taikingam ir tinkamam sprendimui pasiekti, kad būtų įgyvendintos teisėtos Baltijos žmonių viltys.“

 

Danija: 

Danijos užsienio reikalų ministras Uffe Ellemannas Jensenas įspėjo SSRS, kad prievartos veiksmai Baltijos respublikose gali sutrukdyti jai gauti Europos Bendrijos paramą, piktinosi, kad SSRS vadovybė nepriima Lietuvos pasiūlymo pradėti derybas be jokių išankstinių sąlygų.

 


 

Sausio 4 d. (penktadienis) 

Lietuvoje: 

Vilniuje baigėsi dvi dienas trukęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos muitinių departamentų vadovų pasitarimas. Prieita prie vieningos nuomonės, kad trims Baltijos respublikoms reikia laikytis bendros muitų sistemos.

 

Latvijoje, Estijoje, Sovietų Sąjungoje: 

Rygoje susitiko SSKP ištikimi Estijos, Latvijos ir Lietuvos KP lyderiai. Paskelbta deklaracija „Dėl antidemokratinių priemonių ir žmogaus teisių pažeidimo Baltijos respublikose“.

Michailas Gorbačiovas paskelbė įsaką dėl praėjusiais metais vykusio jaunuolių šaukimo į SSRS armiją vykdymo užtikrinimo, įskaitant ir Baltijos respublikas.
Pabaltijo karinės apygardos vadas Fiodoras Kuzminas pareiškė, kad, užtikrinant SSRS prezidento įsako įvykdymą, SSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo įsakymu į Baltijos respublikas bus įvesta keletas divizijų.

Latvijos parlamento pirmininkas Anatolijus Gorbunovas pranešė, kad Fiodoras Kuzminas pažadėjo, jog kariuomenės įvedimo akcijos nevykdys iki vasario 13 d. Buvo tikimasi, kad per šį laikotarpį pavyks SSRS kariuomenės ir Latvijos atitinkamoms valdžioms susitarti.

Latvijos parlamentas, apsvarstęs alternatyvios tarnybos įvedimą, balsavo, kad Latvijos jaunuoliai saugumo sumetimais neprivalo grįžti sovietinėn kariuomenėn tęsti tarnybos.

Maskvoje SSRS Federacijos tarybos posėdyje kalbėjęs Egidijus Bičkauskas pareiškė, kad Lietuva su Maskva tikrai nepasirašys Respublikos ekonominio savarankiškumo sutarties.


PASAULIO REAKCIJA:  

Kanada: 

Kanados Ontarijo provincijos valdžia atsiuntė delegaciją į Baltijos respublikas susidariusiai padėčiai įvertinti ir numatyti, kokia pagalba galėtų būti veiksmingiausia.

 


 

Sausio 5 d. (šeštadienis) 

Lietuvoje: 

Lietuvos spaudoje paskelbta Lietuvos komunistų programa, kurioje sakoma, kad partijos tikslas – nepriklausoma demokratinė Lietuvos valstybė, kurios „piliečiai patys sprendžia visus politikos, ekonomikos, socialinius, kultūrinius ir kt. klausimus“. 

 

Sovietų Sąjungoje: 

SSRS Vyriausybė paskelbė, kad nuo vasario 1 d. didžiuosiuose SSRS miestuose drauge su milicija patruliuos ir SSRS vidaus kariuomenė. 

 

PASAULIO REAKCIJA:  

JAV: 

JAV prezidentas George'as Bushas spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad Michailas Gorbačiovas turi „vidinių problemų su Baltijos šalių žmonėmis“, tačiau manąs, kad pokyčiai Baltijos respublikose vyks taikiai. Jis priminė, kad šiuo klausimu filosofine prasme su Gorbačiovu yra plačiai diskutavę Maltoje.

 


 

Sausio 6 d. (sekmadienis) 

Lietuvoje: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus „Dėl žemės ūkio produkcijos superkamųjų kainų ir maisto produktų mažmeninių kainų“ bei „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo“. Nuo tos dienos Lietuvoje padidintos ir maisto produktų kainos.

 

 

 

Parengė Angonita Rupšytė