A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo delegacija Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje

Apie Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją

 

Europos Taryba yra tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – skatinti kontinento vienijimosi procesą ir garantuoti Europos piliečių orumą užtikrinant pagarbą pagrindinėms vertybėms: demokratijai, žmogaus teisėms ir įstatymo viršenybei.

Organizacija įkurta 1949 m. gegužės 5 d., dešimčiai Vakarų Europos valstybių Londone pasirašius Europos Tarybos statutą. Šiuo metu Europos Tarybą sudaro 47 valstybės narės.

 Pagrindinės Europos Tarybos institucijos – Ministrų komitetas, Parlamentinė Asamblėja, Europos vietinių ir regioninių valdžių kongresas, Europos Žmogaus Teisių Teismas.

Europos Tarybos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) būstinė yra Strasbūre (Prancūzija).

Parlamentinė Asamblėja – tai seniausias Europoje parlamentinis forumas, įsteigtas 1949 m. Atstovų skaičius Asamblėjoje ir atitinkamai balsų skaičius yra nustatomas pagal valstybės gyventojų skaičių.

Parlamentinė Asamblėja gali priimti keturių skirtingų tipų teisės aktus: rekomendacijas, rezoliucijas, nuomones ir įsakus.

ETPA vadovauja Prezidentas, kurį renka Asamblėja.

Pagal Asamblėjos veiklos reglamentą, šiuo metu yra 9 nuolatiniai komitetai:        

           

Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos;

Lygybės ir nediskriminavimo;

Migracijos, pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų;

Politinių reikalų;

Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir tvarios plėtros;

Teisės reikalų ir žmogaus teisių;

Monitoringo;

Reglamento, neliečiamybės ir institucinių reikalų;

Žmogaus Teisių Teismo teisėjų rinkimo.

 

Komitetai taip pat gali sudaryti nuolatinius arba ad-hoc pakomitečius.

 

Šiuo metu ETPA veikia 5 politinės grupės (frakcijos):

 

Europos konservatorių grupė;

Europos Liaudies partija-krikščionys demokratai;

Liberalų ir demokratų aljansas Europai;

Socialistų grupė;

Suvienytųjų Europos kairiųjų grupė.

 

Asamblėjos metinė sesija yra padalyta į keturias dalines sesijas, kurios vyksta sausio, balandžio, birželio ir rugsėjo ar spalio mėnesiais Strasbūre. Komitetų posėdžiai vyksta ETPA biure Paryžiuje, bet vieną ar du kartus per metus posėdžiai organizuojami kurioje nors kitoje šalyje.

 

Pagal Asamblėjos veiklos reglamentą, nacionalinės delegacijos turi būti sudaromos užtikrinant  politinių partijų ar grupių nacionaliniame parlamente atstovavimą, taip pat privaloma, kad delegacijos nariais būtų abiejų lyčių atstovai, bent jau tokiomis proporcijomis, kokios yra parlamente.

Pagal ETPA veiklos reglamentą,  delegacijos nariai privalo pasirašyti pasižadėjimą laikytis pagrindinių Europos Tarybos principų. Delegacijos narių įgaliojimai turi būti atnaujinami kiekvienais metais.

 

ETPA oficialios kalbos yra anglų ir prancūzų. Asamblėjos sesijos, komitetų ir kartais politinių grupių posėdžiai yra verčiami ir į darbo kalbas: italų, rusų, vokiečių, turkų.

 

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sudėtis

 

Šalys

Vietos (nuolatinės)

Iš viso

Rusijos Federacija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Turkija

18

108

Ispanija, Lenkija, Ukraina

12

36

Rumunija

10

10

Belgija, Čekija, Graikija, Vengrija, Nyderlandai, Portugalija, Serbija

7

49

Austrija, Azerbaidžanas, Bulgarija, Švedija, Šveicarija

6

30

Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Danija, Suomija, Sakartvelas, Moldova, Norvegija, Slovakija

5

40

Albanija, Armėnija, Airija, Lietuva

4

16

Kipras, Estija, Islandija, Latvija, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Malta, Juodkalnija, Slovėnija

3

30

Andora, Lichtenšteinas, Monakas, San Marinas

2

8

 

Iš viso narių

327

         

Kiekviena šalis turi tokį patį skaičių pakaitinių narių, kiek ir nuolatinių narių, bet tik nuolatinių narių skaičius reiškia balsų skaičių posėdžiuose.

Stebėtojų teises Asamblėjoje turi Kanada, Izraelis, Meksika.

Organizacijos partneriai demokratijai yra Kirgizija, Jordanija, Marokas ir Palestina, kitos delegacijos, kurioms nesuteiktas specialus statusas (tarp jų – Kosovo parlamentas).

Specialaus svečio statusas Baltarusijos parlamentui buvo suspenduotas 1997 m.