Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Biudžeto ir finansų komitetas

Biudžeto ir finansų komiteto veikla

Biudžeto ir finansų komiteto veikla apima valstybės fiskalinės politikos ir bendrosios pinigų politikos formavimą, valstybės ir savivaldybių biudžetų, mokesčių ir specialiųjų fondų, valstybės iždo ir finansų kontrolės, centrinės bankininkystės, kredito įstaigų ir indėlių draudimo, valstybės skolos, mokėjimų balanso ir atsiskaitymų, kapitalo rinkos, draudimo rinkos, investicinių fondų, azartinių lošimų, statistikos, muitinių ir muitų taikymo, mokesčių kontrolės ir priežiūros sritis.

Komitete vyksta pagrindinis Seimo darbas svarstant ir teikiant išvadas dėl mokesčių, biudžeto sandaros, valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, bankų, draudimo sektorius reglamentuojančių teisės aktų projektų ir atliekant valstybės turto naudojimo, Finansų ministerijos ir Lietuvos banko veiklos parlamentinę kontrolę, taip pat vykdant kitus Seimo statute nustatytus komiteto įgaliojimus.

Vykdydamas Seimo pavedimus ir atlikdamas pagrindinio komiteto funkcijas, Biudžeto ir finansų komitetas svarsto jo kompetencijos sritims priskiriamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengia išvadas dėl jų ir nagrinėja kitus priskirtus klausimus. Komitetas svarsto ir teikia Seimui išvadas dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių įtakos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamoms ir išlaidoms, projektų.

Ypatingas vaidmuo komitetui tenka svarstant kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Komitetas apsvarsto Vyriausybės pateiktą Seimui tvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą ir Seimui pateikia apibendrintas visų komitetų išvadas. Komitetas taip pat atlieka bendrąją nuolatinę valstybės biudžeto vykdymo kontrolę, kartu su kitais komitetais rengia Seimui išvadas dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių. Be to, komitetas pagal jam priskirtas veiklos sritis (priskirtais klausimais) svarsto Seimui pateiktas Valstybės kontrolės išvadas, kartu su Audito komitetu bei kitais komitetais įvertina Valstybės kontrolės išvadose pateiktas rekomendacijas ir, kai būtina, padeda jas įgyvendinti.

Komiteto veikla reglamentuojama Seimo statuto 59 straipsnyje.