Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Ateities komitetas

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas

42.
2022-03-18
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Ilgalaikė krizių ir ekstremalių situacijų valdymo perspektyva – tęstinumas, instituciniai poslinkiai ir koordinavimas
(Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas, v a d o v a u d a m a s i s Lietuvos Respublikos Seimo statuto 581 straipsniu; t ę s d a m a s krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistemos, galiojančios teisinės bazės tobulinimo ir krizių centro įkūrimo įgyvendinimo parlamentinę kontrolę; s u s i p a ž i n ę s su Valstybės kontrolės 2022 m. vasario 9 d. ataskaitoje Nr. VAE-1 „Institucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas“ (toliau – Ataskaita) pateiktus didelės svarbos rezultatus, ir a t s i ž v e l g d a m a s į rekomendacijų, kurių įgyvendinimas aktualus šalies, institucijų ir visuomenės gebėjimui savalaikiai reaguoti, ateityje susidūrus su krizėmis, atitinkamais iššūkiais ir ekstremaliomis situacijomis, sąrašą, n u s p r e n d ž i a: 1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę tobulinant bendros krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimą ir įdiegimą bei galiojančią teisinę bazę: 1.1. atsižvelgti į galimas alternatyvas planuojant ir įrengiant Nacionalinį krizių valdymo centrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastate. Šis klausimas didžiausią susirūpinimą kelia dėl tokio centro dislokacijos vietos bei siūlo įsivertinti dėl alternatyvaus Nacionalinio krizių valdymo centro įkūrimo, esant situacijai, kai pagrindinis objektas tampa nepasiekiamas užtikrinant tinkamą krizių ir ekstremalių situacijų valdymo tęstinumo lygį; 1.2. atsižvelgti į svarbią civilinio planavimo ir ekstremalių situacijų valdymo proceso suinteresuotąją šalį – visuomenę. Suprantama, kad visuomenės narių reakcija nepageidaujamo įvykio metu gali apriboti arba sustiprinti galimus grėsmių padarinius. Todėl teisingas prevencinės veiklos įgyvendinimas, įskaitant veiksmų planavimą, reikalauja integracijos ir koordinacijos su įvairiais valdymo instrumentais, ypač socialinės logistikos ir bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis, taigi ir plačiąja visuomene. 1.3. stiprinti sąsajas tarp krizių ir ekstremalių situacijų, saugumo strategijų kūrimo bei tarp pageidaujamo individo ir socialinio elgesio ugdymo, siūlant visuomeniniam transliuotojui kurti ir transliuoti šviečiamąsias programas, kaip galimų grėsmių prevencijos ir pasiruošimo joms pagrindą; 1.4. prašyti iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą bei pristatyti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modeliui įgyvendinti reikalingų įstatymų projektus, kurie, remiantis 2022 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymu Nr. S-371, turėjo būti parengti ir pateikti iki 2022 m. vasario 28 d.; 2. Prašyti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą, pateikiant probleminius aspektus, kurie gali trukdyti užtikrinant sklandų jų įgyvendinimą; 3. Prašyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iki 2022 m. birželio 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą, pateikiant probleminius aspektus, kurie gali trukdyti užtikrinant sklandų jų įgyvendinimą.)

43.
2022-04-08
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui.
(Pristatyta VĮ Investuok Lietuvoje parengta studija "Globali kova dėl talentų. Galimybė Lietuvos proveržiui".)

44.
2022-04-22
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Europos Žaliasis kursas: naujojoje geopolitinėje realybėje ir energetinės nepriklausomybės kryžkelėje
(Ateities komitetas, suprasdamas, kad Žaliojo kurso kryptis, nors ir prieštaringa ir kupina praktinio įgyvendinimo problemų, negali būti siaurinama ir suprantama kaip vien nulinės emisijos suvaldymo iki 2050 m. klausimas. Todėl įvertinęs, kad reikia ieškoti skubių sprendimų, kurie gali turėti ilgalaikį poveikį Žaliojo kurso įgyvendinimui, ypač kai kalbama apie valstybės energetikos politiką, tęs šio klausimo parlamentinę kontrolę)

45.
2022-10-07
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA)48.
2021-03-05
Ateities komitetas
 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (Recovery and Resilience Facility, RRF) priemonės ir jų įtaka Lietuvos ateities raidai
(Komiteto nariams pristatytos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir jų įtaka Lietuvos ateities raidai)

49.
2023-06-02
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dirbtinis intelektas: galimybės ir grėsmės
(1. Pripažinti, kad dirbtinis intelektas (toliau – DI) yra įrankis, svarbus dėl savo potencialo ir gebantis pakeisti visuomenės socialinį gyvenimą, darbo būdą ir skatinantis inovacijų plėtrą. 2. Įvertinti, kad DI vystymosi tempai gerokai viršija bet kurios tradicinės reguliavimo sistemos galimybes neatsilikti, todėl reguliuoti nacionalinius visuomeninius santykius DI kontekste, nėra tikslinga. Galiojanti Europos Sąjungos juridikcija, tarptautinių normų ir standartų formos bei DI savireguliacija šiuo metu išlieka geriausia alternatyva tam tikriems šios technologijos suvaržymams. 3. Atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) dėmesį, kad vienas iš svarbiausių DI iššūkių bus rasti tinkamą reguliavimo ir privalomos teisės normų pusiausvyrą, todėl rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais DI klausimais, siūloma naudotis teisinio reguliavimo išimtimis, kurios būtų naudingos Lietuvai. 4. Rekomenduoti Vyriausybei, tam tikrose DI naudojimo srityse, kaip pvz., autonominėse transporto priemonėse ir pan., kur tikėtina žala gali būti ypač didelė, apsvarstyti ,,kietojo“ reguliavimo galimybę. 5. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: 5.1. atsižvelgti į Europos Komisijos rekomendacijas dėl Lietuvos 2023 m. nacionalinės reformų darbotvarkės su Tarybos nuomone dėl 2023 m. Lietuvos stabilumo programos Nr. COM(2023) 615, sutelkiant Lietuvos pastangas į darbo jėgos perėjimo rėmimą – perkvalifikavimą ir įgūdžių tobulinimą, tuo užpildant talentų spragas bei išliekant konkurencingiems. Tuo pačiu, nukreipti valstybės pastangas į darbo jėgos paruošimą ateities darbui, su kuriuo artimiausiu metu susidurs dirbtinio intelekto bei kitų naujų technologijų slenksčio darbuotojai. 5.2. įvertinti Singapūro Respublikos Vyriausybės iniciatyvą „MySkillsFuture“, skirtą gyventojams tobulinti savo mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, suteikiančius jiems pranašumą darbo rinkoje įvaldant DI priemones, su galimybe kurti Lietuvoje panašaus profilio vieno langelio portalą. 6. Prašyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. informuoti Seimo Ateities komitetą apie numatomus atlikti veiksmus, priemones ir konkrečius jų įgyvendinimo terminus, atliepiant Ateities komiteto pateiktas rekomendacijas. 7. Tęsti šį parlamentinės kontrolės klausimą ir Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos metu, kadangi skaitmeninė Lietuva yra vienas iš prioritetinių Ateities komiteto darbotvarkės klausimų. )


51.
2021-07-09
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Ministro Pirmininko patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis pristatė komiteto nariams patikslintą 2021-2030 metų Nacionalinį pažangos planą

52.
2021-02-26
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


54.
2021-01-22
Ateities komitetas
 
Dėl šalies strateginio valdymo sistemos
Komiteto nariams pristatyta Lietuvos strateginio valdymo sistema

55.
2023-04-07
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

56.
2021-12-03
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija59.
2021-07-09
Ateities komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė pristatė komiteto nariams Valstybės pažangos strategijos "Lietuva2050" projekto koncepciją ir rengimo planą