A
A
A
Neįgaliesiems
Parodos parlamentarizmo istorijos temomis

PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje

Apie parodą „PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“

Lietuvos žmonių valia ir prigimtine teise 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. Sovietų Sąjunga nebegalėjo sulaikyti Lietuvos priimtų sprendimų, tačiau toliau gąsdino, demonstravo karinę galią ir tikėjosi smurtu sunaikinti Laisvės siekį. Lietuvos žmonių laikysena buvo išbandyta 1991 metų sausį, Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš Lietuvos valstybę dienomis. Tūkstančiai beginklių žmonių stojo prieš tankais ir automatais ginkluotus sovietų desantininkus, budėjo prie laužų Nepriklausomybės aikštėje, kad apgintų savo valstybę. Svarbiausias tų dienų laimėjimas buvo žmonių vienybė pavojaus akivaizdoje, ne mažiau svarbi buvo ir ryžtinga parlamento laikysena – priešintis ir nepasiduoti. Smurtas prieš beginklius žmones ir 1991 m. sausio aukos pabudino Vakarų pasaulio sąžinę – Lietuva sugrįžo į Europos politinį žemėlapį, o į Baltijos valstybių pastangas atstatyti savo valstybingumą pradėta žiūrėti kaip į istorinę būtinybę.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, minėdama Laisvės gynėjų dienos 30-metį, parengė lauko parodą „PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“. Parodą sudarė 21 didelio formato stendas, kurie nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. kovo buvo eksponuojama Lietuvos Respublikos Seimo Didžiajame kieme. Parodoje eksponuojamas didelio formato nuotraukas lydi trumpi komentarai lietuvių ir anglų kalbomis, pasakojantys kiekvieno įvykio istoriją. Jie parengti panaudojus svarbiausius Lietuvos istorikų, politologų, teisininkų tyrimus Sausio 13-osios tema, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtus dokumentus, politikų prisiminimus, žurnalistų straipsnius publikuotus to laikmečio spaudoje. Parodoje eksponuojamos 1991 m. sausio–rugpjūčio nuotraukos, atspindinčios svarbiausias tų dienų akimirkas, iliustruojančios Lietuvos žmonių laikyseną – palaikyti Lietuvos Nepriklausomybę ir nesitraukti Sovietų Sąjungos karinės agresijos akivaizdoje. Parodoje eksponuojamos nuotraukos saugomos: Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos valstybės naujajame archyve, Žemaičių dailės muziejuje, Pasieniečių muziejuje ir asmeniniuose fotografų archyvuose. Šioje rubrikoje pristatoma virtuali parodos galerija. 

Parodos rengėjai nuoširdžiai dėkoja parodos partneriams už pagalbą rengiant parodą ir suteiktą galimybę eksponuoti jų saugomas fotografijas. Ypatingą padėką ir pagarbą reiškiame fotografams, anuo metu stovėjusiems mūšyje už Lietuvos Laisvę, o šiandien maloniai paskolinusiems fotografijų kopijas iš asmeninių archyvų.

 

Parodoje eksponuojamų fotografijų autoriai: 

Marijonas Baranauskas

Vytautas Daraškevičius

Alfredas Girdziušas

Kęstutis Jasaitis

Vilius Jasinevičius

Viktoras Kapočius

Paulius Lileikis

Egidijus Malakauskas

Zenonas Nekrošius

Andrius Petrulevičius

Algimantas Žižiūnas

 

Parodos partneriai: 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas 

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Žemaičių dailės muziejus 

Pasieniečių muziejus

 

Parodą parengė – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 

Parodos koncepcijos ir tekstų autoriai – dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Žydrūnas Mačiukas, Angonita Rupšytė 

Nuotraukų redaktorius – Andrius Petrulevičius

Parodos dizainerė – Monika Brazaitytė

Tekstų lietuvių kalba redaktorė  – Jolanta Laurinaitienė

Tekstus į anglų kalbą vertė – Aušra Valančiūtė, Aušra Vėlavičienė 

 

Daugiau informacijos apie 1991 metų įvykius rasite rubrikoje: Laisvės sargyboje: 1991 metų sausis

Parodos pagrindu parengti atvirukai: PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje 

 

Įvadinis parodos stendas iliustruoja Lietuvos žmonių ryžtą ginti Lietuvos Nepriklausomybę 
Lietuvos žmonės pasirinko taikų pasipriešinimą ir Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš Lietuvos valstybę dienomis apgynė parlamentą (nuotraukos fragmentas)
Vilnius, 1991 m. sausio 13 d. | Fotografas Marijonas Baranauskas
Lietuvos valstybės naujasis archyvas. F. 9, ap. 1, b. 34, l. 1