Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Žmogaus teisių komitetas

2020 m. gruodžio 16 d. Žmogaus teisių komiteto uždaro posėdžio darbotvarkė
Eil. Nr.Data, laikas, vietaProjekto Nr.Svarstomas klausimasPagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

1.

2020-12-16

10.00–10.05

Nuotoliniu

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (uždaras)


Uždaras klausimas

T. V. Raskevičius

J. Savickienė

2.

2020-12-16

10.05–10.14

Nuotoliniu

ES-2020-103, COM/2020/609

Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl naujo Migracijos ir prieglobsčio pakto

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

3.

2020-12-16

10.14–10.23

Nuotoliniu

ES-2020-105, COM/2020/610

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl prieglobsčio ir migracijos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2003/109/EB ir Reglamento (ES) XXX/XXX [dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo]

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

4.

2020-12-16

10.23–10.32

Nuotoliniu

ES-2020-106, COM/2020/611

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

5.

2020-12-16

10.32–10.41

Nuotoliniu

ES-2020-107, COM/2020/612

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių piliečių tikrinimas prie išorės sienų ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240 ir (ES) 2019/817

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

6.

2020-12-16

10.41–10.50

Nuotoliniu

ES-2020-108, COM/2020/613

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl krizinių ir force majeure situacijų migracijos ir prieglobsčio srityje

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

7.

2020-12-16

10.50–11.00

Nuotoliniu

ES-2020-109, COM/2020/614

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl sistemos EURODAC biometriniams duomenims lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) XXX/XXX [Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas] ir Reglamentą (ES) XXX/XXX [Perkėlimo į ES reglamentas) dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės tapatybę, ir kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2018/1240 ir Reglamentas (ES) 2019/818

Specializuotas

(Svarstymas)

T. V. Raskevičius

R. Ragaliauskienė

Naujausi pakeitimai - 2020-12-11 12:55