Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Jaunimo ir sporto reikalų komisija

Parlamentinė kontrolė
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas

2.
2020-08-12
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Švietimo mainų paramos fondas, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

3.
2020-05-27
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl aviacijos sporto turto naudojimo (pagal Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos kreipimąsi)
(Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. Bendradarbiaujant su aviacijos sportą plėtojančiomis sporto federacijomis ir kitomis suinteresuotomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis ir (ar) organizacijomis aptarti su aviacijos sporto turto tolesniu naudojimu susijusius klausimus bei įvertinti galimybę šį turtą patikėjimo teise perduoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai; 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu kuo skubiau patvirtinti valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarką siekiant maksimaliai apriboti valstybės nekilnojamojo turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn ir sudaryti sąlygas tikslingam jo panaudojimui. )

4.
2020-05-27
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Regioninės jaunimo politikos įgyvendinimas ir plėtra
(Išklausyta informacija)

5.
2020-05-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių ir jų mažinimo priemonių sporto srityje
(Išklausyta informacija)

6.
2020-05-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų įstaigų ir organizacijų, rengiančių aukšto meistriškumo sportininkus, veiklos tobulinimo
(Išklausyta informacija)

7.
2020-05-06
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo
(Išklausyta informacija)

8.
2020-04-29
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų planai bei aktualijos
(Išklausyta informacija)

9.
2019-12-08
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-12-18 Komisija kartu su Sveikos gyvensenos komisijos nariais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje organizuotame išvažiuojamajame posėdyje aptarė sporto politikos įgyvendinimo aktualijas ir artimiausius planus.
2019-12-18
Pristatyta komisijos posėdyje

10.
2019-11-20
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos Seimas
2019-11-20 posėdyje Komisija dalyvaujant LTOK prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei aptarė LTOK 2019 m. lapkričio 18 d. rašte pateiktą informaciją dėl Seime svarstomų Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimų (Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1191(2)). Pagal iniciatorių pateiktą įstatymo projektą organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei būtų taikomas 6 procentų, vietoje taikomo 5 procentų, mokesčio tarifas. Atsižvelgiant į tai, kad LTOK valdo kontrolinį Lietuvos loterijų bendrovės UAB “Olifėja” akcijų paketą, didžiausia LTOK pajamų dalis yra iš šios bendrovės dividendų. Priėmus siūlomus įstatymo projekto pakeitimus tiesiogiai būtų paveiktos LTOK pajamos, kurios skiriamos Lietuvos sportininkų ruošimuisi olimpinėms žaidynėms svarbiausiais olimpinio ciklo metais. Suprasdami LTOK indėlio į Lietuvos olimpinių sporto šakų plėtrą bei svarbą, Komisijos nariai išreiškė palaikymą LTOK prašymui nedidinti minėto mokesčio tarifo.
2019-11-20
Pristatyta komisijos posėdyje

11.
2019-11-20
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
 
2019-11-20 posėdyje Komisija kartu su Nacionalinės dziudo asociacijos ir Lietuvos dziudo federacija aptarė Nacionalinės dziudo asociacijos 2019 m. spalio 21 d. rašte išdėstytas problemas ir domėjosi dėl situacijos Lietuvos dziudo sporte.Komisijos nariai, išklausę visus posėdžio dalyvius, sutarė, kad kylančios problemos daugiau yra sporto organizacijų vidaus reikalas, o sprendžiant esamas problemas būtinas stipresnis tarpusavio bendradarbiavimas.
2019-11-20
Pristatyta komisijos posėdyje

12.
2019-11-20
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Lietuvos futbolo federacija
2019-11-20 posėdyje Komisija kartu su Lietuvos futbolo federacijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais aptarė pasaulio salės futbolo (FIFA Futsal) čempionato organizavimo Lietuvoje klausimus.Komisija nutarė siūlyti aptarti pasaulio salės futbolo čempionato organizavimui Lietuvoje numatomų išlaidų finansavimo galimus šaltinius švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytoje darbo grupėje.
2019-11-20
Pristatyta komisijos posėdyje

13.
2019-11-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2019-11-13 posėdyje Komisija domėjosi Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) Lietuvoje įgyvendinimu. Komisijos nariai kartu su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarė vykdomus projektus ir pirmuosius jų įgyvendinimo rezultatus.
2019-11-13
Pristatyta komisijos posėdyje

14.
2019-11-06
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-11-06 posėdyje Komisija svarstė klausimą dėl kūno kultūros mokytojų rengimo.Komisija nutarė siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai organizuoti pasitarimą su fizinio ugdymo mokytojus rengiančių Lietuvos universitetų atstovais siekiant aptarti Lietuvos sporto universiteto 2019 m. spalio 15 d. rašte Nr. 01-09-584 nurodytas su kūno kultūros mokytojų rengimu susijusias problemas ir galimus jų sprendimo būdus bei spręsti dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo fizinio ugdymo pedagogų rengimo studijų programoms.
2020-04-09
Vykdoma (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja pasitarimus siekiant išspręsti kylančias problemas ir priimti reikiamus sprendimus)

15.
2019-09-25
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2019-09-25 Komisija išklausė informaciją apie jaunimo politikos aktualijas, perspektyvas ir planus 2020 metams.
2019-09-25
Pristatyta komisijos posėdyje

16.
2019-09-11
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-09-11 posėdyje Komisija aptarė Sporto rėmimo fondo veiklą, domėjosi fondo veikloje kylančiomis problemomis.Posėdžio metu kilus nemažai klausimų dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo prie šio klausimo buvo sugrįžta spalio 9 d. posėdyje, kurio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai pateikė atsakymus į Komisijos narių iš anksto raštu suformuluotus ministerijai klausimus ir kitą juos dominančią aktualią informaciją.
2019-10-09
Pristatyta komisijos posėdyje

17.
2019-06-26
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2019-06-26 posėdyje Komisija domėjosi profesinio orientavimo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose bei kitose institucijose kokybe ir problematika.Komisijos nariai, išklausę Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atstovų informaciją apie profesionio orientavimo sistemos įgyvendinimą, pažymėjo, kad Lietuvoje nėra kryptingos ir nuoseklios profesinio orientavimo sistemos, todėl šio klausimo parlamentinę kontrolę sutarta vykdyti ir ateityje.
2020-04-17
Vykdoma (Įtraukta į 2020 m. pavasario sesijos darbų planą)

18.
2019-06-26
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Birželio 26 d. Komisijos posėdyje buvo svarstytas sporto gimnazijų veiklos klausimas. Posėdyje dalyvavę šalies sporto gimnazijų atstovai pateikė pasiūlymus kaip gerinti šių gimnazijų veiklą ir spręsti kylančias problemas.Komisija nutarė siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai svarstyti sporto gimnazijų pateiktus pasiūlymus dėl sporto gimnazijų veiklos tobulinimo ir peržiūrėti šių gimnazijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus siekiant spręsti kylančias problemas ir gerinant sportininkų ugdymo procesą.
 

19.
2019-06-05
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija,
Šiaulių sporto gimnazija
Jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariai 2019 m. birželio 5 d. lankydamiesi Šiaulių ir Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijose domėjosi sporto gimnazijų veiklos rezultatais, esama situacija ir perspektyvomis.
 

20.
2019-05-29
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Jaunimo ir sporto reikalų komisija 2019 m. gegužės 29 d. posėdyje svarstė klausimą dėl aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo kriterijų.
2019-05-29
Pristatyta komisijos posėdyje