Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2021-11-15 XIVP-1105 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 8 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-26 XIVP-2800 Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“ projektas

Atmestas

2023-06-06

2023-03-21 XIVP-2557 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-13 XIVP-1682 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1752)

2022-12-22

2022-05-19 XIVP-1716 Seimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas
2022-01-11 XIVP-1281 Administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 544 ir 545 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1382)

2022-06-23

2022-01-11 XIVP-1281 Administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 544 ir 545 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1155)

2022-06-23

2022-05-19 XIVP-1711 Miškų įstatymo  Nr. I-671 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2584 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1243)

2022-06-28

2021-10-14 XIVP-953 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-867)

2021-12-23

2022-11-11 XIVP-2238 Žemės įstatymo Nr. I-446 13, 23, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1877)

2023-04-06

2021-12-13 XIVP-1225 Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 4, 6, 7, 8, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1109)

2022-05-19

2021-09-27 XIVP-880 Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas
2022-06-27 XIVP-1873 Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo aštuntuoju ir devintuoju skirsniais ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-06-01 XIVP-556 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-07 XIVP-2330 Seimo rezoliucijos „Dėl sunkių sistemingų žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje“ projektas

Priimtas

(XIV-1628)

2022-12-08

2021-11-24 XIVP-1151 Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-996)

2022-03-31

2021-01-07 XIVP-163 Odontologų rūmų įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1713 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“ pakeitimo" projektas

Priimtas

(XIV-1249)

2022-06-28

2021-03-15 XIVP-344 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-23 XIVP-1867 Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-16 XIVP-2751 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2110)

2023-06-29

2020-11-19 XIVP-28 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 86 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-11 XIVP-2239 Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1878)

2023-04-06

2020-11-18 XIVP-21 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 57(1) straipsniu“ projektas
2022-12-08 XIVP-2334 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14(1), 14(3), 14(4),15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1963)

2023-05-18

2021-03-15 XIVP-345 Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-11-18 XIVP-23 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 44(2), 58(1) straipsniais“ projektas
2020-11-18 XIVP-19 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 89 straipsnio pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-54)

2020-12-08

2022-03-21 XIVP-1451 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių importo nutraukimo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo“ projektas
2023-03-06 XIVP-2475 Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1594 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1975)

2023-05-23

2022-06-08 XIVP-1783 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti, narystei Europos Sąjungoje paspartinti ir saugiai laivybai Juodojoje jūroje užtikrinti“ projektas

Priimtas

(XIV-1132)

2022-06-09

2023-05-09 XIVP-2706 Rinkimų kodekso 11 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas
2022-08-24 XIVP-1935 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas
2021-04-13 XIVP-415 Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-389)

2021-06-10

2021-11-18 XIVP-1123 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-12 XIVP-2380 Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1863)

2023-03-30

2021-03-08 XIVP-325 Civilinio kodekso 4.85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-29 XIVP-890 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-29 XIVP-2303 Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo“ Nr. I-789 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2022-05-26 XIVP-1742 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1184)

2022-06-28

2021-05-12 XIVP-478 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1714 Seimo rezoliucijos „Dėl 2023 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas

Priimtas

(XIV-1126)

2022-05-24

2021-05-13 XIVP-485 Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1965)

2023-05-18

2023-04-03 XIVP-2606 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 10, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-20 XIVP-2550 Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-08 XIVP-169 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1087)

2022-05-12

2021-03-15 XIVP-343 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 8, 14, 14(1), 14(3), 15, 16, 17(3), 22, 27, 31 straipsnių pakeitimo ir 14(4) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-09-27 XIVP-881 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2022-05-17 XIVP-1702 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1710)

2022-12-20

2021-03-19 XIVP-358 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-09 XIVP-2707 Baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-11-18 XIVP-25 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 9, 88 straipsnių pakeitimo“ projektas

Atmestas

2020-11-24

2023-03-31 XIVP-2604 Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 291, 293, 295, 296 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-03 XIVP-2696 Rinkimų kodekso 76, 81, 85, 176, 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas
2022-03-23 XIVP-1456 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-13 XIVP-1683 Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1753)

2022-12-22

2023-02-20 XIVP-2435 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 171(4), 172, 174, 178, 180(6), 186(2), 202(1) straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1945)

2023-05-11

2021-06-22 XIVP-684 Seimo rezoliucijos „Dėl Kubos Respublikos“ projektas

Priimtas

(XIV-503)

2021-06-30

2020-11-23 XIVP-30 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 59 straipsnio pakeitimo“ projektas
2021-06-17 XIVP-670 Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-610)

2021-11-04

2021-11-24 XIVP-1150 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-995)

2022-03-31

2023-03-27 XIVP-2578 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1978)

2023-05-23

2022-08-11 XIVP-1914 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1830)

2023-03-23

2023-06-19 XIVP-2919 Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-27 XIVP-555 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 43 ir 62 straipsnių pakeitimo“ projektas
2021-06-16 XIVP-649 Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2021-11-18 XIVP-1124 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo I-733 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-427 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

Priimtas

(XIV-316)

2021-05-13

2021-11-24 XIVP-1149 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-994)

2022-03-31

2023-03-10 XIVP-2529 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 67, 138, 139 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 155(1) straipsniu“ projektas
2023-03-10 XIVP-2531 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11, 45, 53, 77, 78, 140 straipsnių ir III dalies pavadinimo pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-2052)

2023-06-08

2021-01-19 XIVP-182 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(5) straipsnio pakeitimo“ projektas
2020-11-18 XIVP-20 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 73 straipsnio pakeitimo“ projektas
2021-11-15 XIVP-1104 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 3, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-630 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-796)

2021-12-16

2022-01-11 XIVP-1279 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + Rinkimų kodeksas

Priimtas

(XIV-1154)

2022-06-23

2022-01-11 XIVP-1279 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + Rinkimų kodeksas

Priimtas

(XIV-1381)

2022-06-23

2023-05-16 XIVP-2750 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2109)

2023-06-29

2020-11-18 XIVP-22 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir 80(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2023-02-28 XIVP-2460 Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1964)

2023-05-18

2023-05-24 XIVP-2791 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-09 XIVP-2708 Baudžiamojo kodekso 68(1) straipsnio pakeitimo ir 68(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-03-24 XIVP-371 Seimo nutarimo „Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais“ projektas

Priimtas

(XIV-313)

2021-05-13

2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-09 XIVP-2709 Rinkimų kodekso 14, 30, 32, 38, 64, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 93, 97, 99, 102, 110, 114, 134, 138, 163, 181, 185, 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas
2021-06-01 XIVP-557 Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-17 XIVP-2757 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 57, 59 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2461 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1782)

2023-03-10

2021-05-17 XIVP-511 Seimo rezoliucijos „Dėl masinių, sistemingų ir sunkių Kinijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir uigūrų genocido“ projektas

Priimtas

(XIV-329)

2021-05-20

2022-05-19 XIVP-1715 Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metais“ projektas

Priimtas

(XIV-1859)

2023-03-28

2022-11-11 XIVP-2237 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1899)

2023-04-25

2023-09-13 XIVP-3075 Seimo rezoliucijos „Dėl Ukrainos pakvietimo prisijungti prie NATO“ projektas

Priimtas

(XIV-2167)

2023-09-19

2022-01-11 XIVP-1280 Politinių organizacijų įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1328)

2022-06-30

2022-01-11 XIVP-1280 Politinių organizacijų įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1415)

2022-06-30

2021-06-15 XIVP-640 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1028)

2022-04-21

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.