Privalomi slapukai

Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2022-05-18 XIVP-1704 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas
2022-09-19 XIVP-2020 Žemės įstatymo Nr. I-446 9(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

Atmestas

2023-05-09

2023-05-16 XIVP-2753 Seimo rezoliucijos „Dėl sovietų okupacinės valdžios ir Lietuvos komunistų partijos organizuotų bei vykdytų Lietuvos gyventojų trėmimų“ projektas

Priimtas

(XIV-1961)

2023-05-18

2023-06-29 XIVP-2994 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-08 XIVP-1378 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-23 XIVP-266 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-795 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1716 Seimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas
2022-10-12 XIVP-2164 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-15 XIVP-645 Seimo rezoliucijos „Dėl konstitucinių tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje“ projektas

Atmestas

2021-06-17

2023-06-19 XIVP-2921 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-18 XIVP-2651 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-02 XIVP-2467 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1713 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“ pakeitimo" projektas

Priimtas

(XIV-1249)

2022-06-28

2023-06-29 XIVP-2992 Baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2021-06-23 XIVP-695 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-01 XIVP-2465 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-10 XIVP-819 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-09 XIVP-1789 Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-09 XIVP-1213 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2295 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 28 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas
2023-02-28 XIVP-2456 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-21 XIVP-1266 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais" projektas

Atmestas

2021-12-23

2022-06-17 XIVP-1835 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-03-08 XIVP-2488 Baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2021-06-17 XIVP-672 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2021-06-16 XIVP-650 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-975 „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIV-577)

2021-10-14

2022-09-13 XIVP-1992 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-29

2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2021-02-25 XIVP-284 Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-03 XIVP-1778 Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1679)

2022-12-13

2022-09-22 XIVP-2031 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

Atmestas

2022-09-22

2022-03-10 XIVP-1398 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-04-28

2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2022-05-19 XIVP-1717 Civilinio kodekso papildymo 2.23(1) straipsniu įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1707 Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“ projektas
2022-06-16 XIVP-1815 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 35, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-209 Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo Nr. X-987 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1147)

2022-06-21

2023-06-19 XIVP-2920 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-792 Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1714 Seimo rezoliucijos „Dėl 2023 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas

Priimtas

(XIV-1126)

2022-05-24

2021-06-23 XIVP-693 Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo Nr. VIII-1517 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-30 XIVP-2404 Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1902)

2023-04-25

2023-01-30 XIVP-2405 Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1903)

2023-04-25

2023-02-06 XIVP-2414 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-16 XIVP-1818 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-01 XIVP-3045 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-09 XIVP-407 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Atmestas

2021-04-15

2022-09-13 XIVP-1993 Darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-14 XIVP-2536 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-03 XIVP-297 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2571 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2021-06-23 XIVP-694 Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-29 XIVP-2993 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 98(2) straipsniu įstatymo projektas
2023-04-28 XIVP-2690 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 206(1) straipsniu“ projektas
2022-10-12 XIVP-2163 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-01-03 XIVP-2376 Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-25 XIVP-287 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo Nr. XIII-2719 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Atmestas

2021-05-27

2023-02-28 XIVP-2449 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-15 XIVP-1518 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-06 XIVP-2413 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36(6) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2116)

2023-06-29

2022-06-16 XIVP-1817 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-21

2022-09-19 XIVP-2022 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-08-28 XIVP-3037 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-427 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

Priimtas

(XIV-316)

2021-05-13

2023-03-23 XIVP-2569 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-03-28

2021-02-23 XIVP-265 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-06 XIVP-791 Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-20 XIVP-2658 Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-04-27

2021-06-16 XIVP-651 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80(3) straipsnio pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-578)

2021-10-14

2023-03-01 XIVP-2466 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-23 XIVP-876 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-05-17 XIVP-2756 Seimo nutarimo „Dėl XX amžiaus Lietuvos laisvės kovų tyrimų ir jų sklaidos, šių kovų įamžinimo programos krypčių ir gairių patvirtinimo“ projektas + programos kryptys ir gairės
2023-02-28 XIVP-2450 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-12-16 XIVP-120 Seimo rezoliucijos „Dėl smulkaus verslo diskriminacijos, valdant COVID-19 pandemiją, vengimo“ projektas

Priimtas

(XIV-151)

2021-01-05

2021-09-06 XIVP-793 Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-21 XIVP-3102 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-21 XIVP-2556 Rinkimų kodekso 163 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-14 XIVP-177 Seimo rezoliucijos „Dėl padėkos Islandijos Respublikai“ projektas

Priimtas

(XIV-191)

2021-03-10

2022-09-10 XIVP-1980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 125(3) straipsniu ir 125(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-22

2021-06-10 XIVP-631 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-10 XIVP-208 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1), 25, 37, 41, 42, 48(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2022-08-30 XIVP-1950 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1544)

2022-11-17

2023-06-29 XIVP-2991 Baudžiamojo kodekso 42, 67, 72(3) ir 153 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-29 XIVP-1479 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-04 XIVP-1047 Seimo rezoliucijos „Dėl solidarumo su Lenkijos Respublika“ projektas

Priimtas

(XIV-625)

2021-11-11

2022-10-28 XIVP-2208 Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas
2022-10-12 XIVP-2162 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-04-03 XIVP-2605 Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1715 Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metais“ projektas

Priimtas

(XIV-1859)

2023-03-28

2023-04-27 XIVP-2687 Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.