A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo narių aktyvumas

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2022-03-15 XIVP-1413 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1071)

2022-05-10

2022-08-24 XIVP-1934 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-24 XIVP-1462 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2022-04-14

2022-12-14 XIVP-2350 Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-22 XIVP-867 Notariato įstatymo Nr. I-2882 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-12-06

2021-09-13 XIVP-825 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18 ir 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-601)

2021-11-04

2022-05-13 XIVP-1682 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1752)

2022-12-22

2022-05-19 XIVP-1716 Seimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas
2022-12-14 XIVP-2347 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-14 XIVP-953 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-867)

2021-12-23

2021-09-28 XIVP-887 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1713 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“ pakeitimo" projektas

Priimtas

(XIV-1249)

2022-06-28

2021-03-15 XIVP-344 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-529 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-23 XIVP-1867 Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-10-11 XIVP-2161 Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-22 XIVP-2372 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-15 XIVP-345 Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-21 XIVP-1451 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių importo nutraukimo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo“ projektas
2021-01-08 XIVP-168 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-09-21

2023-02-02 XIVP-2409 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 63(3) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1709 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 5, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-22 XIVP-1855 Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-08-24 XIVP-1935 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 15(4) straipsnio pakeitimo“ projektas
2020-11-17 XIVP-9 Elektroninių ryšių įstatymo IX-2135 3, 9, 12,17 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-14 XIVP-1508 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17(1) straipsniu įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2570 Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-13 XIVP-415 Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-389)

2021-06-10

2022-09-06 XIVP-1964 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1619)

2022-11-24

2022-12-14 XIVP-2351 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1707 Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“ projektas
2022-05-26 XIVP-1742 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1184)

2022-06-28

2021-06-30 XIVP-708 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-670)

2021-11-18

2021-05-12 XIVP-478 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1714 Seimo rezoliucijos „Dėl 2023 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas

Priimtas

(XIV-1126)

2022-05-24

2021-05-13 XIVP-485 Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas
2022-09-12 XIVP-1981 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-02-17 XIVP-1330 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-11 XIVP-1493 Sporto įstatymo Nr. I-1151 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2021-12-14 XIVP-1238 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-14 XIVP-2348 Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-21 XIVP-2561 Įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ Nr. XIV-1680 11 straipsnio pakeitimo projektas
2022-03-23 XIVP-1453 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1022)

2022-04-19

2022-08-10 XIVP-1913 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-15 XIVP-343 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 8, 14, 14(1), 14(3), 15, 16, 17(3), 22, 27, 31 straipsnių pakeitimo ir 14(4) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-09-23 XIVP-875 Administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1054)

2022-04-26

2022-05-17 XIVP-1702 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1710)

2022-12-20

2021-04-21 XIVP-430 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-925)

2022-01-20

2021-03-19 XIVP-358 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-29 XIVP-457 Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-702)

2021-11-23

2022-11-15 XIVP-2257 Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1757)

2022-12-22

2021-09-13 XIVP-826 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-602)

2021-11-04

2021-01-27 XIVP-186 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais" projektas

Priimtas

(XIV-307)

2021-05-13

2022-04-12 XIVP-1496 Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo Nr. XII-1672 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-13 XIVP-1683 Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1753)

2022-12-22

2021-01-14 XIVP-174 Seimo nutarimo „Dėl 2022 metų paskelbimo Krepšinio metais“ projektas

Priimtas

(XIV-306)

2021-05-13

2021-04-14 XIVP-416 Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-11-24

2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2022-01-18 XIVP-1295 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-27 XIVP-2578 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas
2022-12-14 XIVP-2352 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 49(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-27 XIVP-2044 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-02-04 XIVP-1316 Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-09-20

2021-06-16 XIVP-649 Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2021-06-30 XIVP-706 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-24 XIVP-2294 Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1780)

2022-12-23

2022-05-19 XIVP-1708 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo V skyriaus papildymo dvidešimt aštuntuoju skirsniu įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-427 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais" projektas

Priimtas

(XIV-316)

2021-05-13

2022-08-31 XIVP-1951 Baudžiamojo kodekso 182(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-25 XIVP-374 Seimo nutarimo „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“ projektas

Priimtas

(XIV-314)

2021-05-13

2022-12-14 XIVP-2349 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 20(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-08 XIVP-167 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22 straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-09-21

2021-05-20 XIVP-530 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-630 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-796)

2021-12-16

2021-09-28 XIVP-888 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-01-11 XIVP-1279 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + Rinkimų kodeksas

Priimtas

(XIV-1154)

2022-06-23

2022-01-11 XIVP-1279 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + Rinkimų kodeksas

Priimtas

(XIV-1381)

2022-06-23

2022-11-30 XIVP-2304 Administracinių nusižengimų kodekso 39, 591 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-16 XIVP-422 Žemės įstatymo Nr. I-446 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-28 XIVP-1877 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-09 XIVP-1664 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir Specialiojo Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti“ projektas

Priimtas

(XIV-1070)

2022-05-10

2021-04-01 XIVP-392 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-337)

2021-05-20

2022-01-07 XIVP-1273 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-09-27 XIVP-882 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-797)

2021-12-16

2022-12-14 XIVP-2346 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 papildymo 89(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-08-04 XIVP-748 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 43(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-08-17 XIVP-1918 Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-05-19 XIVP-1710 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-14 XIVP-491 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-29 XIVP-1479 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-14 XIVP-2353 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-08-13 XIVP-766 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2023-02-02 XIVP-2408 Kelių transporto kodekso 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-23 XIVP-1454 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1023)

2022-04-19

2023-02-28 XIVP-2461 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1782)

2023-03-10

2021-05-17 XIVP-511 Seimo rezoliucijos „Dėl masinių, sistemingų ir sunkių Kinijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir uigūrų genocido“ projektas

Priimtas

(XIV-329)

2021-05-20

2022-05-19 XIVP-1715 Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metais“ projektas
2021-06-15 XIVP-640 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1028)

2022-04-21

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.