Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Virginijus Sinkevičius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-11-28

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-10-07 XIIIP-3903 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1) ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3378)

2020-11-05

2017-03-30 XIIIP-519 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-17 XIIIP-1252 Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3422)

2020-11-10

2017-03-21 XIIIP-486 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-364)

2017-05-11

2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-13 XIIIP-209 Seimo rezoliucijos „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“ projektas

Priimtas

(XIII-167)

2016-12-20

2018-10-04 XIIIP-2642 Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-19 XIIIP-3239 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 1, 3, 10, 14, 23, 26, 28, 34, 36, 37, 43, 44, 48, 50, 55, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 86, 87 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(1) , 84(1) straipsniais įstatymo projektas
2017-06-28 XIIIP-953 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-20 XIIIP-1269 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-09

2018-03-14 XIIIP-1796 Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1566)

2018-10-18

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2019-03-13 XIIIP-3274 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58 ir 60 straipsnių pakeitimo“ projektas
2017-04-06 XIIIP-547 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2018-10-03 XIIIP-2638 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 14, 15, 21, 23, 24 ir 84 straipsnių pakeitimo ir 18, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1415 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1656)

2018-11-20

2017-03-21 XIIIP-487 Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-365)

2017-05-11

2017-10-17 XIIIP-1250 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3420)

2020-11-10

2016-12-22 XIIIP-259 Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-12-06 XIIIP-3021 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-11 XIIIP-2519 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 38 straipsnių pakeitimo, papildymo ir papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2019-03-10

2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2016-12-13 XIIIP-212 Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-200)

2017-01-17

2018-03-14 XIIIP-1797 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1567)

2018-10-18

2019-06-13 XIIIP-3564 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-20 XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1537)

2018-10-18

2017-12-05 XIIIP-1447 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3924 Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 papildymo V skyriumi įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3517 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 111, 113, 114, 124, 125 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(2), 66(1) ir 123(1) straipsniais įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3194)

2020-06-26

2017-06-21 XIIIP-910 Seimo rezoliucijos „Dėl Baltijos šalių vienybės ir bendradarbiavimo siekiant apsisaugoti nuo nesaugių trečiųjų šalių branduolinių elektrinių keliamos grėsmės“ projektas

Priimtas

(XIII-511)

2017-06-22

2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2017-09-20 XIIIP-1119 Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1016)

2018-01-12

2017-06-16 XIIIP-869 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projektas

Priimtas

(XIII-509)

2017-06-22

2019-02-12 XIIIP-3222 Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1979)

2019-02-14

2019-10-15 XIIIP-3993 Seimo nutarimo „Dėl Viktoro Pranckiečio atleidimo iš Seimo Pirmininko pareigų“ projektas

Atmestas

2019-10-15

2016-12-28 XIIIP-267 Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymo projektas
2017-10-05 XIIIP-1170 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-691)

2017-10-19

2019-05-30 XIIIP-3516 Administracinių nusižengimų kodekso 241, 256, 258, 262, 263, 264, 267, 265, 268, 269 straipsnių ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3186)

2020-06-26

2018-05-10 XIIIP-2115 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-11-13

2018-03-14 XIIIP-1793 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14(1), 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 67(1), 70, 70(1), 71(1), 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1564)

2018-10-18

2017-10-17 XIIIP-1251 Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3421)

2020-11-10

2017-09-19 XIIIP-1115 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-20 XIIIP-3781 Seimo rezoliucijos „Dėl Baltijos kelio reikšmės“ projektas

Priimtas

(XIII-2421)

2019-09-10

2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.