Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Ramūnas Karbauskis

Individualiai pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-12-19 XIIIP-3102 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 papildymo 10(1) straipsniu ir 18, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-22 XIIIP-3483 Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2319)

2019-07-11

2019-01-04 XIIIP-3135 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4) straipsniais įstatymo projektas
2017-01-05 XIIIP-276 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-195)

2017-01-12

2018-07-05 XIIIP-2400 Įstatymo dėl amnestijos akto projektas

Priimtas

(XIII-1640)

2018-11-15

2018-03-19 XIIIP-1816 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 218 straipsnio pakeitimo“ projektas
2019-09-17 XIIIP-3847 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 29, 61, 67(1), 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2577)

2019-11-28

2016-11-29 XIIIP-104 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. XII-2765 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-112)

2016-12-15

2019-05-22 XIIIP-3484 Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2320)

2019-07-11

2019-09-17 XIIIP-3855 Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2540)

2019-11-26

2018-07-31 XIIIP-2418 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1961)

2019-02-12

2016-11-29 XIIIP-102 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-110)

2016-12-15

2019-01-11 XIIIP-3151 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1948)

2019-01-12

2017-04-03 XIIIP-526 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-274)

2017-04-04

2019-11-19 XIIIP-4205 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-13 XIIIP-308 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-624)

2017-07-11

2019-05-28 XIIIP-3490 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. XIII-1999 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2137)

2019-05-28

2016-11-29 XIIIP-105 Lietuvos Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-113)

2016-12-15

2018-10-04 XIIIP-2644 Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-11-29 XIIIP-103 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-111)

2016-12-15

2019-01-23 XIIIP-3186 Darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2092)

2019-04-26

2019-01-07 XIIIP-3137 Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-06 XIIIP-2487 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko atleidimo iš pareigų" projektas

Priimtas

(XIII-1478)

2018-09-13

2018-02-12 XIIIP-1658 Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 134 straipsnio pakeitimo" projektas
2019-09-17 XIIIP-3848 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 13 straipsnio pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2578)

2019-11-28

2019-04-24 XIIIP-3415 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas (pritarti ataskaitai)

Priimtas

(XIII-2107)

2019-05-07

2020-06-11 XIIIP-4968 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-3062)

2020-06-11

2019-01-03 XIIIP-3124 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo agitacijos laikotarpiu informuoti visuomenę apie šiuo referendumu spręsti teikiamo klausimo svarbą Valstybės ir Tautos gyvenimui“ projektas

Priimtas

(XIII-1947)

2019-01-11

2018-12-19 XIIIP-3101 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-01-04 XIIIP-3136 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 493 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-02-12

2016-11-29 XIIIP-101 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 28 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-109)

2016-12-15

2017-06-08 XIIIP-832 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Smurto prevencijos ir savižudybių komisijos sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-500)

2017-06-22

2018-06-21 XIIIP-2356 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1416)

2018-06-30

2018-04-24 XIIIP-2008 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos ataskaitos“ projektas (pritarti ataskaitai)

Priimtas

(XIII-1115)

2018-04-24

2019-01-07 XIIIP-3138 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2038)

2019-04-11

2016-11-29 XIIIP-106 Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-2453 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-114)

2016-12-15

2019-01-14 XIIIP-3163 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1, 2, 3, 15, 15(1) ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-01-11 XIIIP-3157 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1948)

2019-01-12

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.