Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Antanas Baura

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2017-05-11 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-10-20 XIIIP-1267 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-29 XIIIP-4911 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-20 XIIIP-4209 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3164)

2020-06-26

2017-09-28 XIIIP-1145 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-668)

2017-10-10

2017-10-17 XIIIP-1252 Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3422)

2020-11-10

2018-01-25 XIIIP-1635 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1503)

2018-09-27

2018-10-09 XIIIP-2670 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-10-16

2020-06-09 XIIIP-4949 Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-3170)

2020-06-26

2017-06-28 XIIIP-953 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-20 XIIIP-2563 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-14 XIIIP-1796 Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1566)

2018-10-18

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2019-03-13 XIIIP-3274 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58 ir 60 straipsnių pakeitimo“ projektas
2019-11-20 XIIIP-4207 Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3161)

2020-06-26

2018-11-09 XIIIP-2874 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2017-10-17 XIIIP-1250 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3420)

2020-11-10

2020-06-11 XIIIP-4972 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2019-02-13 XIIIP-3227 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3359)

2020-11-05

2018-12-06 XIIIP-3021 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-15 XIIIP-2324 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2019-09-24 XIIIP-3875 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-21 XIIIP-3319 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 34, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-14 XIIIP-1797 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1567)

2018-10-18

2018-09-20 XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1537)

2018-10-18

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2019-04-15 XIIIP-3384 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 88 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-06-04

2019-12-12 XIIIP-4342 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas

Priimtas

(XIII-2768)

2019-12-20

2019-11-20 XIIIP-4210 Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3165)

2020-06-26

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3864 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-14 XIIIP-3277 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2494)

2019-11-14

2019-10-30 XIIIP-3277GR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2529)

2019-11-14

2018-06-15 XIIIP-2323 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2017-09-20 XIIIP-1119 Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1016)

2018-01-12

2019-11-20 XIIIP-4208 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3163)

2020-06-26

2017-06-16 XIIIP-869 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projektas

Priimtas

(XIII-509)

2017-06-22

2019-02-12 XIIIP-3222 Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1979)

2019-02-14

2018-03-08 XIIIP-1759 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1139)

2018-05-10

2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2018-06-15 XIIIP-2322 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-10-05 XIIIP-1170 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-691)

2017-10-19

2018-03-14 XIIIP-1793 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14(1), 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 67(1), 70, 70(1), 71(1), 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1564)

2018-10-18

2017-10-17 XIIIP-1251 Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3421)

2020-11-10

2017-09-26 XIIIP-1137 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 50 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1191)

2018-05-24

2020-06-11 XIIIP-4973 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-20 XIIIP-4211 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3166)

2020-06-26

2019-11-20 XIIIP-4206 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9(1), 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3161)

2020-06-26

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.