Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Aušra Maldeikienė

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-06-30

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-06-06 XIIIP-2302 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-05-30 XIIIP-782 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-05-11 XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-16 XIIIP-470 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-824)

2017-12-05

2017-06-13 XIIIP-844 Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“ projektas

Priimtas

(XIII-659)

2017-09-28

2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2019-03-21 XIIIP-3319 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 4, 34, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-25 XIIIP-2369 Seimo rezoliucijos „Dėl Olego Sencovo ir kitų politinių kalinių“ projektas

Priimtas

(XIII-1319)

2018-06-27

2019-05-10 XIIIP-3444 Seimo rezoliucijos „Dėl medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2208)

2019-06-06

2018-06-12 XIIIP-2312 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-06-11

2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2017-05-30 XIIIP-781 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2017-06-27 XIIIP-950 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-06 XIIIP-2301 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-30 XIIIP-783 Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2016-11-30 XIIIP-112 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-170)

2016-12-22

2018-03-12 XIIIP-1768 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi Vigilijumi Sadausku ir jo atleidimo iš užimamų pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-1032)

2018-03-15

2017-06-16 XIIIP-869 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projektas

Priimtas

(XIII-509)

2017-06-22

2017-02-27 XIIIP-386 Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas

Atsiimtas

2017-03-28

2017-02-14 XIIIP-365 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 27(1) straipsniu įstatymo projektas
2018-03-20 XIIIP-1820 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke“ projektas
2018-03-22 XIIIP-1854 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-05 XIIIP-1170 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir neteisėtos įtakos politiniams procesams sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-691)

2017-10-19

2017-06-09 XIIIP-836 Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 straipsnio pakeitimo" projektas
2018-10-30 XIIIP-2830 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-02 XIIIP-2065 Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.