Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Naglis Puteikis

Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas
2016-12-20 XIIP-3889 PASIŪLYMAS dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-12-06 XIIIP-2473 PASIŪLYMAS dėl Baudžiamojo kodekso 51, 66 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (atsiimtas)
2017-05-09 XIIP-4606(2) PASIŪLYMAS dėl Architektūros įstatymo projekto
2018-10-19 XIIIP-2585(3) PASIŪLYMAS dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2017-05-26 XIIP-4606(2) PASIŪLYMAS dėl Architektūros įstatymo projekto
2018-12-06 XIIIP-2474 PASIŪLYMAS dėl Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 360(1) straipsniu įstatymo projekto
2018-06-25 XIIIP-1653(2) PASIŪLYMAS dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-06-12 XIIIP-1593 PASIŪLYMAS dėl Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo  įstatymo projekto
2018-12-06 XIIIP-2475 PASIŪLYMAS dėl Bausmių vykdymo kodekso 69, 137, 140 ir 157 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 167(1) straipsniu įstatymo projekto
2018-05-24 XIIIP-1112(2) PASIŪLYMAS dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 9(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2017-11-09 XIIP-4370(2) PASIŪLYMAS dėl Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2018-06-27 XIIIP-2215(2) PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-06-12 XIIIP-1652 PASIŪLYMAS dėl Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-10-10 XIIIP-3737 PASIŪLYMAS dėl Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 41 ir 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2020-11-06 XIIIP-5348 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“ projekto
2018-06-27 XIIIP-2215(2) PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2017-05-25 XIIP-4096(2) PASIŪLYMAS dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-10-09 XIIIP-2562 PASIŪLYMAS dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2017-05-31 XIIP-4606(2) PASIŪLYMAS dėl Architektūros įstatymo projekto
2017-11-10 XIIP-4370(2) PASIŪLYMAS dėl Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2018-09-13 XIIIP-2487 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko atleidimo iš pareigų" projekto
2017-10-23 XIIIP-1237 PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18(1), 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(2) straipsniu įstatymo projekto
2018-01-08 XIIIP-901(2) PASIŪLYMAS dėl Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2017-12-05 XIIIP-1243(3) PASIŪLYMAS dėl Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projekto
2020-11-04 XIIIP-5348 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl paklausimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui“ projekto
2020-01-24 XIIIP-3708(3) PASIŪLYMAS dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto