Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Algimantas Salamakinas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2016-12-07 XIIIP-179 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-03-16

2017-12-05 XIIIP-1452 Seimo nutarimo „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano“ projektas
2018-02-15 XIIIP-1697 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-19 XIIIP-1262 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas

Priimtas

(XIII-1065)

2018-03-29

2020-06-16 XIIIP-5004 Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2018-04-12 XIIIP-1964 Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1220)

2018-05-31

2017-11-09 XIIIP-1323 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(2), 15(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2020-05-08 XIIIP-4816 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo 32(2) straipsniu įstatymo projektas
2020-06-25 XIIIP-5025 Seimo rezoliucijos „Dėl LR Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo- Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios (TAP-20-910(2) (20-7715(2)“ projektas

Priimtas

(XIII-3210)

2020-06-29

2019-03-20 XIIIP-3310 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-20 XIIIP-3312 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-11-05

2020-09-22 XIIIP-5211 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1564 1, 4 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-14 XIIIP-1673 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-22 XIIIP-3792 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-05 XIIIP-4274 Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-717)

2021-11-25

2018-03-27 XIIIP-1881 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų finansinio ir veiklos audito“ projektas
2017-07-11 XIIIP-990 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-17 XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2004)

2019-03-21

2018-04-12 XIIIP-1962 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1219)

2018-05-31

2019-09-17 XIIIP-3851 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-15 XIIIP-1696 Tautinių mažumų įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-07-05 XIIIP-980 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-20 XIIIP-3780 Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-05 XIIIP-663 Seimo rezoliucijos „Dėl Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 metų“ projektas

Priimtas

(XIII-368)

2017-05-11

2019-02-12 XIIIP-3225 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-07

2018-05-23 XIIIP-2180 Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2020-02-26 XIIIP-4536 Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-20 XIIIP-3311 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (atsiimtas)

Atsiimtas

2019-03-21

2020-09-22 XIIIP-5212 Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. IX-2023 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

2018-05-02 XIIIP-2065 Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-27 XIIIP-1882 Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-04-27

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.