Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Rimantas Sinkevičius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2019-11-20 XIIIP-4209 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3164)

2020-06-26

2019-10-14 XIIIP-3988 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) ir 18(2) straipsniais įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2020-05-26 XIIIP-4887 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitos“ projektas (pritarti ataskaitai)

Priimtas

(XIII-2982)

2020-05-26

2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-19 XIIIP-1262 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas

Priimtas

(XIII-1065)

2018-03-29

2019-01-15 XIIIP-3170 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2120)

2019-05-16

2018-10-09 XIIIP-2670 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-10-16

2020-01-07 XIIIP-4407 Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2871)

2020-04-28

2018-09-20 XIIIP-2563 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2019-10-22 XIIIP-4084 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2019-03-13 XIIIP-3274 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58 ir 60 straipsnių pakeitimo“ projektas
2019-11-20 XIIIP-4207 Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3161)

2020-06-26

2017-01-12 XIIIP-302 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-13 XIIIP-4840 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 5(1), 25, 35, 58, 61, 78, 82 ir 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 59(1), 65(1) ir 78(1) straipsniais įstatymo projektas
2020-06-11 XIIIP-4972 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2019-02-13 XIIIP-3227 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3359)

2020-11-05

2019-10-23 XIIIP-4085 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7, 13, 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-29 XIIIP-2266 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1535)

2018-11-15

2018-10-26 XIIIP-2266GR Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1624)

2018-11-15

2018-12-06 XIIIP-3021 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2020-03-17 XIIIP-4636 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-835)

2021-12-23

2020-06-22 XIIIP-5014 Juridinių asmenų likvidavimo ir išregistravimo supaprastinta tvarka laikinojo įstatymo projektas
2019-09-17 XIIIP-3849 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-909)

2022-01-18

2019-09-19 XIIIP-3865 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-31 XIIIP-4679 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 87 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo dvidešimt devintuoju(3) skirsniu“ projektas

Atmestas

2020-03-31

2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2017-02-03 XIIIP-334 Miškų įstatymo Nr. I-671 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-03-16

2019-11-20 XIIIP-4210 Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3165)

2020-06-26

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3864 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-22 XIIIP-931 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-14 XIIIP-3277 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2494)

2019-11-14

2019-10-30 XIIIP-3277GR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2529)

2019-11-14

2018-01-08 XIIIP-1559 Kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1788)

2018-12-18

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-23 XIIIP-2966 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 38(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2019-11-20 XIIIP-4208 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3163)

2020-06-26

2019-10-14 XIIIP-3989 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 357(2) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2020-06-25 XIIIP-5022 Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3202)

2020-06-29

2019-12-03 XIIIP-4266 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas
2017-12-07 XIIIP-1475 Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektas
2020-06-11 XIIIP-4966 Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio Plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ projektas

Priimtas

(XIII-3174)

2020-06-26

2020-06-11 XIIIP-4973 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-20 XIIIP-4211 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3166)

2020-06-26

2019-11-20 XIIIP-4206 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9(1), 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(2) skirsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3161)

2020-06-26

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.