Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Rimantas Sinkevičius

Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas
2017-12-07 XIIIP-1227(2) PASIŪLYMAS dėl 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3682 PASIŪLYMAS dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-03-26 XIIIP-1787(2) PASIŪLYMAS dėl Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projekto
2017-10-18 XIIIP-1218 PASIŪLYMAS dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2019-11-11 XIIIP-4032 PASIŪLYMAS dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto
2017-03-10 XIIIP-396(2) PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ projekto
2019-10-22 XIIIP-4018 PASIŪLYMAS dėl Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 37(1), 38, 44, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3663 PASIŪLYMAS dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 23, 24 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-11-26 XIIIP-3846 PASIŪLYMAS dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 15, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3678 PASIŪLYMAS dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-12 XIIIP-4014(2) PASIŪLYMAS dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2017-06-20 XIIIP-869 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projekto
2018-12-06 XIIIP-1559(3) PASIŪLYMAS dėl Kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-10 XIIIP-4014(2) PASIŪLYMAS dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3676 PASIŪLYMAS dėl Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2017-05-04 XIIP-3294(3) PASIŪLYMAS dėl Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projekto
2019-04-09 XIIIP-2970 PASIŪLYMAS dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projekto
2018-05-24 XIIIP-1930(2) PASIŪLYMAS dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 70(1) straipsniu įstatymo projekto
2020-06-11 XIIIP-3227 PASIŪLYMAS dėl Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3679 PASIŪLYMAS dėl Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2019-10-22 XIIIP-4021 PASIŪLYMAS dėl Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2020-06-09 XIIIP-4871 PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-05-07 XIIIP-2630(2) PASIŪLYMAS dėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (patikslintas)
2017-11-16 XIIIP-1227 PASIŪLYMAS dėl 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3681 PASIŪLYMAS dėl Administracinių nusižengimų kodekso 510(1) ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-12-09 XIIIP-4014(2) PASIŪLYMAS dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2019-12-10 XIIIP-4017(3) PASIŪLYMAS dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2018-11-06 XIIIP-2490 PASIŪLYMAS dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 10(1), 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projekto
2019-12-19 XIIIP-3677 PASIŪLYMAS dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2019-09-26 XIIIP-3418(2) PASIŪLYMAS dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto