Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Gediminas Vasiliauskas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-09-13 XIIIP-2533 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1580)

2018-10-25

2018-10-19 XIIIP-2773 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2106)

2019-05-07

2017-12-12 XIIIP-1487 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 65(1) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1162)

2018-05-17

2018-05-31 XIIIP-2285 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1469)

2018-06-30

2019-01-22 XIIIP-3182 Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas
2017-09-28 XIIIP-1145 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-668)

2017-10-10

2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2020-05-05 XIIIP-4790 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-3227)

2020-06-30

2018-03-12 XIIIP-1775 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2667 Seimo deklaracijos „Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“ projektas

Priimtas

(XIII-1651)

2018-11-20

2019-03-12 XIIIP-3273 Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-30 XIIIP-4769 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. gruodžio 16 d. dekreto Nr. 1K-164 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Sigitą Rudėnaitę iš šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų ir skirti ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke“ 1 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymui“ projektas

Priimtas

(XIII-2893)

2020-05-07

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2020-02-05 XIIIP-4467 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-265)

2021-04-22

2017-10-19 XIIIP-1262 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius“ projektas

Priimtas

(XIII-1065)

2018-03-29

2019-01-22 XIIIP-3184 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2018-03-12 XIIIP-1773 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 165 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-09 XIIIP-2670 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-10-16

2020-06-09 XIIIP-4949 Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIII-3170)

2020-06-26

2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2018-09-20 XIIIP-2563 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-05 XIIIP-4794 Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą remiantis šio komiteto surinktais duomenimis atliekant Seimo nutarimu Nr. XIII-2435 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui ir iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gautos informacijos netinkamo panaudojimo“ pavestą atlikti parlamentinį tyrimą“ projektas

Atmestas

2020-05-21

2017-11-15 XIIIP-1369 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-835)

2017-12-05

2018-11-06 XIIIP-2852 Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2018-10-19 XIIIP-2771 Seimo nutarimo „Dėl parlamentinio tyrimo dėl padėties žemės ūkio sektoriuje atlikimo ir pavedimo šį tyrimą atlikti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui“ projektas

Atmestas

2018-12-13

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-12-12 XIIIP-1486 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 8, 10(3) ir 21(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ir ketvirtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1161)

2018-05-17

2018-06-21 XIIIP-2360 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio- Vytauto metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1468)

2018-06-30

2017-11-08 XIIIP-1316 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 9, 21 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-09 XIIIP-2874 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-11-08 XIIIP-4157 Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-2512)

2019-11-12

2020-01-14 XIIIP-4420 Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-22 XIIIP-259 Konstitucijos 55 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-24 XIIIP-3875 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-13 XIIIP-3840 Vidaus tarnybos statuto 61 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-20 XIIIP-2565 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1537)

2018-10-18

2019-05-09 XIIIP-3442 Seimo rezoliucijos „Dėl nepasitikėjimo Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku“ projektas
2020-02-05 XIIIP-4466 Administracinių nusižengimų kodekso 603 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-264)

2021-04-22

2018-03-12 XIIIP-1774 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-12 XIIIP-1776 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2019-05-30 XIIIP-3513 Darbo kodekso patvirtinto Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-23 XIIIP-2964 Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2009)

2019-03-21

2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-12 XIIIP-4342 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas

Priimtas

(XIII-2768)

2019-12-20

2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-11 XIIIP-4336 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugos ir jų teisių užtikrinimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2746)

2019-12-19

2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2019-10-09 XIIIP-3917 Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2669)

2019-12-12

2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-26 XIIIP-1723 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-15 XIIIP-3465 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-02-12 XIIIP-3222 Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1979)

2019-02-14

2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2019-01-22 XIIIP-3183 Darbo kodekso 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2327)

2019-07-11

2017-03-08 XIIIP-410 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-12 XIIIP-301 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-21

2018-04-25 XIIIP-2016 Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

Atmestas

2019-06-27

2020-03-10 XIIIP-4599 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1030)

2022-04-21

2019-05-30 XIIIP-3514 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2751)

2019-12-20

2019-12-03 XIIIP-4266 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas
2017-11-08 XIIIP-1315 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 12, 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 47(1), 47(2) straipsniais įstatymo projektas
2019-09-13 XIIIP-3841 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1111)

2022-05-19

2019-01-31 XIIIP-3200 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2789)

2020-01-14

2019-10-09 XIIIP-3916 Sporto įstatymo Nr. I-1151 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2668)

2019-12-12

2020-04-28 XIIIP-4761 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Taivanui“ projektas
2019-05-30 XIIIP-3512 Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-11-08 XIIIP-1313 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2090)

2019-04-26

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.