Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Mantas Adomėnas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-09-13 XIIIP-1106 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-29 XIIIP-772 Seimo nutarimo „Dėl veiksmingos Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų pertvarkos“ projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-14 XIIIP-446 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario M.Basčio ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui bei galimybių inicijuoti parlamentinę apkaltos procedūrą sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-231)

2017-03-16

2018-05-04 XIIIP-2092 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-06-08 XIIIP-828 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2017-10-12 XIIIP-1204 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2018-05-04 XIIIP-2093 Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-13 XIIIP-844 Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“ projektas

Priimtas

(XIII-659)

2017-09-28

2018-09-14 XIIIP-2535 Švietimo įstatymo Nr. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-06-04 XIIIP-4933 Seimo rezoliucijos „Dėl Honkongo žmogaus teisių“ projektas
2017-10-31 XIIIP-1289 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Žydų metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1142)

2018-05-10

2019-05-10 XIIIP-3444 Seimo rezoliucijos „Dėl medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimo“ projektas

Priimtas

(XIII-2208)

2019-06-06

2018-03-21 XIIIP-1838 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 115 straipsnio pakeitimo“ projektas
2020-06-23 XIIIP-5021 Seimo rezoliucijos „Dėl technologinės nepriklausomybės nuo nepatikimų gamintojų užtikrinimo“ projektas
2019-10-15 XIIIP-3996 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-24 XIIIP-497 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1368)

2018-06-29

2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2017-01-27 XIIIP-323 Seimo nutarimo „Dėl 2017 metų paskelbimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais“ projektas

Priimtas

(XIII-389)

2017-05-25

2018-01-08 XIIIP-1561 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-24 XIIIP-498 Administracinių nusižengimų kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 123(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2125)

2019-05-16

2017-04-04 XIIIP-533 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-742)

2017-11-16

2018-03-12 XIIIP-1768 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi Vigilijumi Sadausku ir jo atleidimo iš užimamų pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-1032)

2018-03-15

2017-05-29 XIIIP-771 Seimo nutarimo „Dėl pagrindinių darbų bendrojo ugdymo srityje“ projektas
2019-12-27 XIIIP-4398 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos ir Kinijos santykių“ projektas
2017-01-30 XIIIP-327 Baudžiamojo kodekso 129, 140 ir 163 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-11 XIIIP-1571 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-28 XIIIP-267 Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymo projektas
2018-12-07 XIIIP-3055 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Ukrainai Rusijos Federacijos agresijos akivaizdoje“ projektas

Priimtas

(XIII-1702)

2018-12-10

2017-03-21 XIIIP-489 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-28 XIIIP-4761 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Taivanui“ projektas
2018-11-28 XIIIP-2983 Seimo rezoliucijos „Dėl paramos Ukrainai Rusijos Federacijos agresijos akivaizdoje“ projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.