Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Kęstutis Bartkevičius

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-10-16 XIIIP-2708 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-06 XIIIP-546 Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-16 XIIIP-2705 Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektas
2018-07-12 XIIIP-2403 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio politikams, valstybės tarnautojams bei politiniams procesams parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-1495)

2018-09-25

2019-10-14 XIIIP-3988 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) ir 18(2) straipsniais įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2017-11-07 XIIIP-1311 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 188 straipsnio pakeitimo“ projektas

Atmestas

2017-12-19

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-08 XIIIP-828 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2018-12-04 XIIIP-3004 Darbo kodekso Nr. XII-2603 141 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-07 XIIIP-4706 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2873)

2020-04-30

2017-04-27 XIIIP-614 Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2566 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-22 XIIIP-4084 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-01 XIIIP-169 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-201)

2017-01-17

2020-04-07 XIIIP-4705 Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2872)

2020-04-30

2017-03-10 XIIIP-432 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2018-05-29 XIIIP-2261 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 5 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-12 XIIIP-302 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-18 XIIIP-2769 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(2), 15(3) straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-903 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1763)

2018-12-13

2018-12-18 XIIIP-3098 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių grįžimo iš užsienio šalių nuolatiniam gyvenimui Lietuvoje“ projektas
2020-04-29 XIIIP-4762 Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Užimtumo įstatymo 5(1) straipsnio 2 dalis dėl išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas
2018-10-16 XIIIP-2706 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-17 XIIIP-4636 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-835)

2021-12-23

2017-02-15 XIIIP-371 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-282)

2017-04-06

2018-11-08 XIIIP-2860 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2018-11-15

2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2017-06-22 XIIIP-928 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2019-12-19 XIIIP-4376 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-17 XIIIP-311 Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymo projektas
2017-04-27 XIIIP-613 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 4, 8, 54 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2020-03-30 XIIIP-4675 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektas
2017-05-25 XIIIP-762 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“ projektas

Priimtas

(XIII-679)

2017-10-12

2017-03-29 XIIIP-513 Teismų reorganizavimo įstatymo Nr. XII-2474 2, 4 straipsnių ir Telšių rajono apylinkės teismo, Mažeikių rajono apylinkės teismo ir Akmenės rajono apylinkės teismo reorganizavimo sąlygų aprašo pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-07-04

2019-12-19 XIIIP-4377 Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-25 XIIIP-2816 Konstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-23 XIIIP-2966 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-643 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36(1), 36(2), 36(3), 36(4), 38(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3930 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 5(1), 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 61, 67(1), 89, 91, 92, 97 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-2052 93(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-10-16 XIIIP-2707 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2018-12-04 XIIIP-3003 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 papildymo 7(1) straipsniu pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-10-22

2017-04-27 XIIIP-615 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-01-12 XIIIP-301 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-21

2018-05-29 XIIIP-2262 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-14 XIIIP-3989 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 357(2) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2017-09-26 XIIIP-1135 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-27 XIIIP-612 Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-03 XIIIP-4266 Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas
2020-04-07 XIIIP-4707 Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2641 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2874)

2020-04-30

2017-12-20 XIIIP-1534 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-12-16 XIIIP-4348 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3931 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 94 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2583 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-12-11 XIIIP-3073 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-06 XIIIP-176 Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 65(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas
2017-06-09 XIIIP-836 Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 straipsnio pakeitimo" projektas
2019-10-10 XIIIP-3929 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 88 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2582 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2017-03-10 XIIIP-431 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-29

2018-05-02 XIIIP-2065 Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-04-19 XIIIP-1995 Darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.