Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Petras Čimbaras

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-03-10 XIIIP-429 Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-16 XIIIP-2712 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-04-11 XIIIP-3374 Seniūnų rinkimų įstatymo projektas
2019-04-11 XIIIP-3377 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės Nr. IX-2428 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2019-04-25 XIIIP-3424 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-18 XIIIP-1255 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1610)

2018-11-08

2020-10-20 XIIIP-5321 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 52 ir 53 straipsnių pakeitimo“ projektas
2019-08-22 XIIIP-3793 Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Chiune Sugihara (Čiunės Sugiharos) metais“ projektas

Priimtas

(XIII-2470)

2019-10-10

2020-05-12 XIIIP-4834 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-10 XIIIP-3683 Konstitucijos 62, 100 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-07-16

2017-12-14 XIIIP-1496 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. XIII-633 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-907)

2017-12-19

2020-06-04 XIIIP-4934 Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-22 XIIIP-2961 Seimo rinkimų įstatymo projektas (nauja redakcija)
2019-04-11 XIIIP-3376 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-04 XIIIP-4569 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9(1), 10, 13, 14, 15, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-09-30 XIIIP-5233 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 140, 144, 145, 147 ir 149 straipsnių pakeitimo“ projektas
2018-12-18 XIIIP-3098 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių grįžimo iš užsienio šalių nuolatiniam gyvenimui Lietuvoje“ projektas
2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-11 XIIIP-4824 Valstybės politikų elgesio kodekso 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-05-29 XIIIP-2266 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1535)

2018-11-15

2018-10-26 XIIIP-2266GR Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1624)

2018-11-15

2019-04-25 XIIIP-3423 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-11-11 XIIIP-5369 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-718)

2021-11-25

2019-12-05 XIIIP-4274 Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-717)

2021-11-25

2018-03-27 XIIIP-1881 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų finansinio ir veiklos audito“ projektas
2019-09-19 XIIIP-3865 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-06-26 XIIIP-2376 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“ projektas
2018-10-16 XIIIP-2711 Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2019-04-25 XIIIP-3425 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-04-11 XIIIP-3375 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-12-21 XIIIP-1540 Konstitucijos 106 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-09

2018-09-25 XIIIP-2589 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-05 XIIIP-663 Seimo rezoliucijos „Dėl Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 metų“ projektas

Priimtas

(XIII-368)

2017-05-11

2019-05-15 XIIIP-3465 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3930 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 5(1), 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 61, 67(1), 89, 91, 92, 97 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-2052 93(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2020-02-26 XIIIP-4536 Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-28 XIIIP-266 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-02 XIIIP-4688 Seimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas
2020-04-30 XIIIP-4779 Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-714)

2021-11-25

2019-02-20 XIIIP-3244 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-16 XIIIP-2710 Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-10 XIIIP-3931 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 94 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2583 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

2017-06-09 XIIIP-836 Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16 straipsnio pakeitimo" projektas
2019-10-10 XIIIP-3929 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 88 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2582 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-11-14

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.