Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Arūnas Gelūnas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-04-01

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2017-09-13 XIIIP-1106 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-15 XIIIP-233 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-25 XIIIP-1277 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 3, 5, 7, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2019-02-14

2018-05-31 XIIIP-2285 Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės metais“ projektas

Priimtas

(XIII-1469)

2018-06-30

2018-03-30 XIIIP-1929 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2, 4 ir 49 straipsnių papildymo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1170)

2018-05-17

2017-04-07 XIIIP-551 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektas
2017-03-14 XIIIP-446 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario M.Basčio ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui bei galimybių inicijuoti parlamentinę apkaltos procedūrą sudarymo“ projektas

Priimtas

(XIII-231)

2017-03-16

2017-10-12 XIIIP-1204 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2017-05-30 XIIIP-782 Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2017-03-31 XIIIP-523 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2018-12-12 XIIIP-3082 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-01-10 XIIIP-3145 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-01-12 XIIIP-302 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-13 XIIIP-844 Seimo nutarimo „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“ projektas

Priimtas

(XIII-659)

2017-09-28

2017-03-16 XIIIP-466 Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-363)

2017-05-11

2018-09-11 XIIIP-2519 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 38 straipsnių pakeitimo, papildymo ir papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas

Atsiimtas

2019-03-10

2017-05-02 XIIIP-633 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-11-27 XIIIP-2975 Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-10-15

2018-11-08 XIIIP-2862 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2017-12-04 XIIIP-1438 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-03-27 XIIIP-3329 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2593)

2019-12-03

2017-05-30 XIIIP-781 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2017-06-27 XIIIP-950 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-02-14 XIIIP-367 Seimo nutarimo "Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“ projektas

Priimtas

(XIII-1467)

2018-06-30

2017-02-14 XIIIP-369 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-12 XIIIP-1580 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-30 XIIIP-783 Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-06-15

2018-03-12 XIIIP-1768 Seimo nutarimo „Dėl nepasitikėjimo akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi Vigilijumi Sadausku ir jo atleidimo iš užimamų pareigų“ projektas

Priimtas

(XIII-1032)

2018-03-15

2016-11-29 XIIIP-97 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-06-16 XIIIP-869 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ projektas

Priimtas

(XIII-509)

2017-06-22

2017-10-25 XIIIP-1278 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-30 XIIIP-2830 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.