Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Jonas Liesys

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2020-04-22 XIIIP-4743 Civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2956)

2020-05-21

2016-12-15 XIIIP-233 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas
2019-05-07 XIIIP-3440 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-16 XIIIP-2708 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-09-26 XIIIP-2603 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1562)

2018-10-18

2019-11-27 XIIIP-4233 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. XIII-2435 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti parlamentinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narės Irinos Rozovos veiklos ir ryšių galimai keliamos grėsmės nacionaliniam saugumui ir iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento gautos informacijos netinkamo panaudojimo“ 2 straipsnio pakeitimo“ projektas
2018-10-16 XIIIP-2705 Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektas
2018-06-22 XIIIP-2362 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1359)

2018-06-28

2017-05-24 XIIIP-758 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-14 XIIIP-3988 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) ir 18(2) straipsniais įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2019-06-25 XIIIP-3588 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2659)

2019-12-12

2017-10-10 XIIIP-1186 Administracinių nusižengimų kodekso 416, 420, 422, 423, 424, 427 ir 428 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2019-06-25 XIIIP-3589 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-12-03

2017-06-08 XIIIP-828 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-23 XIIIP-1404 Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2017-10-20 XIIIP-1269 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-09

2017-11-17 XIIIP-1386 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 9, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-28

2018-09-20 XIIIP-2563 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. XII-2512 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-17 XIIIP-1385 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-28

2017-03-23 XIIIP-493 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-378)

2017-05-23

2017-06-01 XIIIP-793 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 26, 30, 31, 33, 34, 39 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo, 36 ir 37 straipsnių pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 34(1), 34(2) ir 34(3) straipsniais įstatymo projektas
2020-04-20 XIIIP-4734 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-07-10 XIIIP-3683 Konstitucijos 62, 100 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-07-16

2017-04-04 XIIIP-535 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-903)

2022-01-18

2020-04-20 XIIIP-4733 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-09-09 XIIIP-5159 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių“ projektas

Priimtas

(XIII-3283)

2020-09-15

2019-02-14 XIIIP-3233 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-20 XIIIP-4730 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 135 straipsnio pakeitimo“ projektas
2017-10-10 XIIIP-1188 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-26 XIIIP-4888 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2016-12-20 XIIIP-249 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 17(2) straipsnio papildymo ir 17(5) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-05-08 XIIIP-4816 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo 32(2) straipsniu įstatymo projektas
2017-01-12 XIIIP-302 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-11 XIIIP-699 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-12-18 XIIIP-3098 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių grįžimo iš užsienio šalių nuolatiniam gyvenimui Lietuvoje“ projektas
2017-05-11 XIIIP-700 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-10-16 XIIIP-2706 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-04 XIIIP-4567 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 straipsnio ir 22 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-24 XIIIP-757 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-23 XIIIP-1403 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1644)

2018-11-15

2019-03-21 XIIIP-3315 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-10-10 XIIIP-1189 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“ projektas

Priimtas

(XIII-741)

2017-11-16

2019-11-18 XIIIP-4199 Sporto įstatymo Nr. I-1151 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-20 XIIIP-4732 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-04-28

2019-05-31 XIIIP-3518 Seimo rezoliucijos „Dėl vienmandatės apygardos išskyrimo užsienyje registruotiems rinkėjams“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2019-10-22 XIIIP-4080 Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-30 XIIIP-4672 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-02-26 XIIIP-1727 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“ projektas

Atmestas

2018-05-16

2018-05-17 XIIIP-2159 Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2004)

2019-03-21

2017-11-17 XIIIP-1384 Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-28

2017-06-27 XIIIP-950 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-30 XIIIP-4674 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo Nr. XII-2603 115 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-04-20 XIIIP-4731 Darbo kodekso 6, 66, 67, 85, 86, 87 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2020-04-28

2019-04-15 XIIIP-3384 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 88 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-06-04

2019-05-30 XIIIP-3515 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną“ projektas

Atmestas

2019-06-25

2017-11-23 XIIIP-1405 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „ Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2019-06-27 XIIIP-3616 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-09-19 XIIIP-3867 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2018-01-12 XIIIP-1580 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-30 XIIIP-4673 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-17 XIIIP-1387 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-05-28

2019-10-09 XIIIP-3917 Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2669)

2019-12-12

2019-10-22 XIIIP-4079 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58, 62 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2018-03-16 XIIIP-1812 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2018-10-25

2019-10-14 XIIIP-3989 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 357(2) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-06-22

2017-10-10 XIIIP-1187 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2020-03-10 XIIIP-4599 Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1030)

2022-04-21

2020-03-04 XIIIP-4568 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-23 XIIIP-1406 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas
2019-06-27 XIIIP-3615 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2019-10-09 XIIIP-3916 Sporto įstatymo Nr. I-1151 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2668)

2019-12-12

2019-10-22 XIIIP-4082 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 17, 18(2) ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.