Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Tomas Bičiūnas

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2022-03-15 XIVP-1413 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1071)

2022-05-10

2021-06-23 XIVP-689 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Atsiimtas

2023-05-16

2021-11-15 XIVP-1105 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 8 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2172)

2023-09-21

2021-02-12 XIVP-225 Politinių partijų įstatymo I-606 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-05 XIVP-318 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-13 XIVP-825 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18 ir 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-601)

2021-11-04

2021-01-08 XIVP-170 Mėgėjų žvejybos įstatymo IX-2389 2, 3, 4, 5, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-30 XIVP-893 Seimo nutarimo „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ projektas

Atmestas

2023-09-19

2023-10-06 XIVP-3141 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-15 XIVP-2361 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 44 straipsnio pakeitimo“ projektas

Atmestas

2023-04-27

2021-09-16 XIVP-852 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 9 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-12-08 XIVP-2333 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-12-15

2022-05-12 XIVP-1677 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas
2021-03-03 XIVP-298 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-7516 19 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-01 XIVP-556 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-12-23 XIVP-3271GR Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2483)

2024-03-14

2023-10-30 XIVP-3271 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2342)

2023-12-14

2022-08-03 XIVP-1908 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-06-08 XIVP-619 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1029)

2022-04-21

2021-03-15 XIVP-344 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-529 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2020-11-19 XIVP-28 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 86 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-01 XIVP-291 Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-15 XIVP-3549 Vienišo asmens išmokos įstatymo Nr. XIV-352 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-15 XIVP-345 Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-17 XIVP-1835 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-06-10 XIVP-629 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-06-28

2024-02-27 XIVP-3502 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 papildymo 9-3 straipsniu įstatymo projektas
2021-01-08 XIVP-168 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-09-21

2024-03-14 XIVP-3545 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti“ projektas

Priimtas

(XIV-2491)

2024-03-14

2022-07-28 XIVP-1904 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3408 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2570 Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-11-03 XIVP-2223 Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos dėl Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės atsakomybės organizuojant 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Lietuvos Respublikos Seimo malšinimo veiksmus ir galimo mobingo taikymo buvusio viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus atžvilgiu parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-11-08

2022-03-24 XIVP-1457 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2021-02-12 XIVP-218 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-12-14 XIVP-1237 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti "Belaruskalij" trąšų tranzito per Lietuvą aplinkybių 2021 metų rudenį parlamentinį tyrimą" projektas

Atmestas

2021-12-23

2022-09-22 XIVP-2031 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinės krizės suvaldymo“ projektas

Atmestas

2022-09-22

2022-10-27 XIVP-2206 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos tęstinumo ir valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros, rekonstrukcijų ir remonto“ projektas

Atmestas

2022-11-03

2021-03-01 XIVP-290 Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-28 XIVP-440 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-12-09

2021-02-12 XIVP-222 Seimo rinkimų įstatymo I-2721 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-04-21 XIVP-429 Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-924)

2022-01-20

2021-03-01 XIVP-289 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-01-31 XIVP-3460 Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 581, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-18 XIVP-230 Administracinių nusižengimų kodekso 264 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-11 XIVP-1493 Sporto įstatymo Nr. I-1151 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2022-06-16 XIVP-1818 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-08 XIVP-169 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1087)

2022-05-12

2022-03-23 XIVP-1453 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1022)

2022-04-19

2020-12-17 XIVP-129 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-811)

2021-12-21

2021-03-15 XIVP-343 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 8, 14, 14(1), 14(3), 15, 16, 17(3), 22, 27, 31 straipsnių pakeitimo ir 14(4) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-10-12 XIVP-930 Seimo rezoliucijos „Dėl neatidėliotinų priemonių gyventojų finansinei padėčiai gerinti ir kainų didėjimo (infliacijos) padariniams švelninti“ projektas
2024-03-27 XIVP-3581 Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2241 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-15 XIVP-642 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-14 XIVP-179 Darbo kodekso 30 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-12 XIVP-217 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-03-23 XIVP-2571 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-03-30

2021-02-12 XIVP-224 Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo IX-1837 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-13 XIVP-826 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-602)

2021-11-04

2021-01-27 XIVP-186 Seimo nutarimo "Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais" projektas

Priimtas

(XIV-307)

2021-05-13

2021-09-21 XIVP-861 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-12 XIVP-221 Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo IX-2428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-22 XIVP-684 Seimo rezoliucijos „Dėl Kubos Respublikos“ projektas

Priimtas

(XIV-503)

2021-06-30

2020-12-04 XIVP-86 Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas

Atmestas

2020-12-10

2022-02-02 XIVP-1312 Seimo rezoliucijos "Dėl nepritarimo sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkai" projektas

Atmestas

2022-05-24

2021-02-22 XIVP-252 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 8, 9, 32, 32(1), 35(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2020-12-08 XIVP-95 Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-11-11

2021-01-08 XIVP-167 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22 straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2021-09-21

2020-12-04 XIVP-85 Seimo rezoliucijos „Dėl bazinių paslaugų specialiųjų poreikių vaikams užtikrinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose užtikrinimo“ projektas

Priimtas

(XIV-71)

2020-12-10

2021-05-20 XIVP-530 Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-11-15 XIVP-1104 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 3, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2171)

2023-09-21

2021-11-16 XIVP-1109 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-01-17 XIVP-1291 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-15 XIVP-3550 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-08 XIVP-3519 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-06-28 XIVP-1877 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-01-07 XIVP-1272 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-03 XIVP-196 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 47, 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-09-21

2021-03-15 XIVP-346 Administracinių nusižengimų kodekso 268 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-701)

2021-11-23

2022-03-15 XIVP-1409 Seimo nutarimo „Dėl specialiosios nepaprastosios padėties kontrolės komisijos sudarymo“ projektas

Atmestas

2022-03-17

2021-09-10 XIVP-821 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-02-07 XIVP-2415 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo informacijos nutekinimo apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo" projektas

Atmestas

2023-02-09

2021-09-10 XIVP-818 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-12-09

2021-02-12 XIVP-216 Administracinių nusižengimų kodekso 12, 278, 282, 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-02-12 XIVP-223 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-29 XIVP-1479 Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-10 XIVP-823 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-01-29 XIVP-191 Darbo kodekso 52 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2021-06-01 XIVP-557 Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-15 XIVP-976 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-12-09

2021-04-28 XIVP-441 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 9, 40, 43 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-29 XIVP-378 Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-03 XIVP-1369 Seimo rezoliucijos "Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos" projektas

Atmestas

2022-09-29

2022-03-23 XIVP-1454 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1023)

2022-04-19

2023-02-28 XIVP-2461 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1782)

2023-03-10

2021-01-14 XIVP-178 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-12-09

2021-03-24 XIVP-370 Vandens įstatymo Nr. VIII-474 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-17 XIVP-511 Seimo rezoliucijos „Dėl masinių, sistemingų ir sunkių Kinijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir uigūrų genocido“ projektas

Priimtas

(XIV-329)

2021-05-20

2020-12-08 XIVP-96 Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2021-11-11

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.