Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Raimundas Lopata

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2023-10-10 XIVP-3166 Seimo rezoliucijos „Dėl 2025 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių“ projektas

Priimtas

(XIV-2293)

2023-11-23

2022-03-15 XIVP-1413 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1071)

2022-05-10

2021-06-18 XIVP-673 Žvalgybos kontrolieriaus įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-734)

2021-12-09

2021-12-22 XIVP-673GR Žvalgybos kontrolierių įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-868)

2021-12-23

2022-08-24 XIVP-1934 Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-18 XIVP-677 Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-758)

2021-12-14

2021-12-22 XIVP-677GR Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-872)

2021-12-23

2021-09-14 XIVP-843 Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1032)

2022-04-21

2021-09-14 XIVP-845 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1033)

2022-04-21

2022-04-22 XIVP-1603 Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 13, 15, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2392)

2023-12-19

2023-12-05 XIVP-3377 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 papildymo 370(2) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-19

2022-05-19 XIVP-1716 Seimo rezoliucijos „Dėl 2024 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas

Priimtas

(XIV-2270)

2023-11-16

2021-10-14 XIVP-953 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-867)

2021-12-23

2024-03-26 XIVP-3579 Valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-1316 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-13 XIVP-3537 Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-15 XIVP-2918 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-22 XIVP-1605 Administracinių nusižengimų kodekso 393, 557(1) ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2394)

2023-12-19

2021-12-22 XIVP-675GR Administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-870)

2021-12-23

2021-06-18 XIVP-675 Administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-773)

2021-12-14

2024-04-11 XIVP-3637 Civilinio kodekso 6.469 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-09-28 XIVP-887 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2379)

2023-12-14

2023-09-19 XIVP-3093 Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. IX-575 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-06 XIVP-2855 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-08 XIVP-619 Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1029)

2022-04-21

2022-05-19 XIVP-1713 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. XIV-428 „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“ pakeitimo" projektas

Priimtas

(XIV-1249)

2022-06-28

2022-06-23 XIVP-1867 Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-20 XIVP-531 Seimo rezoliucijos „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ projektas

Priimtas

(XIV-361)

2021-05-27

2023-05-16 XIVP-2751 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2110)

2023-06-29

2022-03-16 XIVP-1420 Seimo rezoliucijos "Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti" projektas

Priimtas

(XIV-941)

2022-03-17

2021-03-31 XIVP-384 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-324)

2021-05-20

2022-12-06 XIVP-2317 Seimo nutarimo „Dėl 2025 metų paskelbimo Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Lėktuvo „Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“ projektas

Priimtas

(XIV-1759)

2022-12-22

2022-12-06 XIVP-2321 Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinės Rusijos įtakos apribojimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1810)

2023-03-21

2021-06-15 XIVP-647 Administracinių nusižengimų kodekso 76, 168, 484, 484(1) ir 485 straipsnių pakeitimo ir papildymo 76(1) ir 485(1) straipsniais įstatymo projektas
2023-09-14 XIVP-3080 Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2487)

2024-03-14

2021-06-18 XIVP-678 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-759)

2021-12-14

2021-12-22 XIVP-678GR Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-873)

2021-12-23

2021-06-16 XIVP-650 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. XIII-975 „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIV-577)

2021-10-14

2022-03-21 XIVP-1451 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių importo nutraukimo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo“ projektas
2022-06-08 XIVP-1783 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti, narystei Europos Sąjungoje paspartinti ir saugiai laivybai Juodojoje jūroje užtikrinti“ projektas

Priimtas

(XIV-1132)

2022-06-09

2024-03-14 XIVP-3545 Seimo rezoliucijos „Dėl visapusės paramos Ukrainos pergalei pasiekti“ projektas

Priimtas

(XIV-2491)

2024-03-14

2023-09-21 XIVP-3099 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 484(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-03-19

2021-06-18 XIVP-676 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-774)

2021-12-14

2021-12-22 XIVP-676GR Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 18 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-871)

2021-12-23

2024-05-21 XIVP-3805 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-03-24 XIVP-1457 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas

Atmestas

2023-11-07

2021-03-04 XIVP-312 Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. VIII-1443 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-13 XIVP-3539 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-2 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-08-12 XIVP-764 Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIV-591)

2021-10-19

2021-10-29 XIVP-764GR Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Priimtas

(XIV-618)

2021-11-11

2022-06-03 XIVP-1778 Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1679)

2022-12-13

2023-04-21 XIVP-2662 Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2090)

2023-06-22

2023-04-24 XIVP-2667 Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2017)

2023-05-25

2023-03-02 XIVP-2469 Baudžiamojo kodekso papildymo 118(1) straipsniu įstatymo projektas
2023-09-19 XIVP-3092 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2227)

2023-11-09

2022-05-19 XIVP-1714 Seimo rezoliucijos „Dėl 2023 metais minimų sukakčių, datų, įvykių ir asmenybių“ projektas

Priimtas

(XIV-1126)

2022-05-24

2023-09-20 XIVP-3095 Seimo rezoliucijos „Dėl Vilniaus geto likvidavimo 80-ųjų metinių minėjimo“ projektas

Priimtas

(XIV-2177)

2023-09-26

2021-09-14 XIVP-837 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1000)

2022-03-31

2023-09-14 XIVP-3079 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2486)

2024-03-14

2024-03-13 XIVP-3542 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-11-22 XIVP-3335 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 44, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir 57(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2021-10-19 XIVP-992 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 63 straipsnio pakeitimo“ projektas
2023-03-02 XIVP-2468 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 52(1) straipsniu įstatymo projektas
2023-11-13 XIVP-3307 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2553)

2024-04-18

2024-02-23 XIVP-3500 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 6, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo 48(1), 48(2) straipsniais įstatymo projektas
2024-04-05 XIVP-3608 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-10-12 XIVP-933 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-743)

2021-12-09

2022-03-23 XIVP-1456 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-22 XIVP-684 Seimo rezoliucijos „Dėl Kubos Respublikos“ projektas

Priimtas

(XIV-503)

2021-06-30

2022-03-17 XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl energetinių išteklių embargo iš šalių, vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir ekonominių pasekmių šalies gyventojams ir verslui kompensavimo“ projektas

Priimtas

(XIV-967)

2022-03-22

2023-03-27 XIVP-2578 Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1978)

2023-05-23

2021-02-12 XIVP-219 Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-668)

2021-11-18

2023-12-05 XIVP-3376 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-19

2024-03-13 XIVP-3538 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-05-27 XIVP-555 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 43 ir 62 straipsnių pakeitimo“ projektas
2021-04-13 XIVP-414 Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(2) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-347)

2021-05-25

2022-09-13 XIVP-1991 Laikinojo įstatymo „Dėl Lietuvos futbolo federacijos tiesioginio valdymo“ projektas
2022-04-22 XIVP-1606 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
2021-03-04 XIVP-313 Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-330)

2021-05-20

2023-03-23 XIVP-2568 Seimo rezoliucijos „Dėl Sakartvelo žingsnių eurointegracijos kelyje“ projektas

Priimtas

(XIV-1831)

2023-03-23

2024-05-16 XIVP-3783 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 33, ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-09-18 XIVP-3084 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2022-04-22 XIVP-1604 Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2393)

2023-12-19

2023-04-19 XIVP-2655 Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 5, 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-13 XIVP-3541 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 19, 20, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2021-06-16 XIVP-651 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 80(3) straipsnio pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIV-578)

2021-10-14

2021-06-18 XIVP-674 Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 16(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-735)

2021-12-09

2021-12-22 XIVP-674GR Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 16(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-869)

2021-12-23

2021-04-23 XIVP-435 Seimo rezoliucijos „Dėl provokuojančių Rusijos veiksmų prie Ukrainos sienos ir politinės bei praktinės paramos teikimo Ukrainai“ projektas

Priimtas

(XIV-278)

2021-04-27

2021-09-28 XIVP-888 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2380)

2023-12-14

2022-07-08 XIVP-1279GR Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1381)

2022-07-19

2022-01-11 XIVP-1279 Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + Rinkimų kodeksas

Priimtas

(XIV-1154)

2022-06-23

2023-05-17 XIVP-2756 Seimo nutarimo „Dėl XX amžiaus Lietuvos laisvės kovų tyrimų ir jų sklaidos, šių kovų įamžinimo programos krypčių ir gairių patvirtinimo“ projektas + programos kryptys ir gairės

Priimtas

(XIV-2195)

2023-10-10

2023-12-05 XIVP-3375 Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2023-12-19

2023-05-16 XIVP-2750 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2109)

2023-06-29

2023-09-28 XIVP-3116 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo neteisėto informacijos rinkimo apie asmenis ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į rinkimų procesus 2019 m Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo" projektas

Priimtas

(XIV-2215)

2023-10-31

2021-06-18 XIVP-679 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-775)

2021-12-14

2021-12-22 XIVP-679GR Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 3, 5, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-874)

2021-12-23

2021-06-15 XIVP-646 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 17, 18, 18(1), 22, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2022-01-18

2023-09-21 XIVP-3098 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2024-03-19

2021-01-14 XIVP-177 Seimo rezoliucijos „Dėl padėkos Islandijos Respublikai“ projektas

Priimtas

(XIV-191)

2021-03-10

2023-12-05 XIVP-3380 Seimo nutarimo „Dėl Totalitarinių režimų tyrimų centro nuostatų patvirtinimo“ projektas
2024-03-28 XIVP-3591 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-03-12 XIVP-3532 Seimo rezoliucijos „Dėl rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo ir tranzito į ir per Europos Sąjungos teritoriją uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-2492)

2024-03-14

2023-06-27 XIVP-2978 Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 straipsnių, VI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projektas
2021-04-13 XIVP-413 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50 ir 71 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-346)

2021-05-25

2021-10-29 XIVP-765GR Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 21, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-619)

2021-11-11

2021-08-12 XIVP-765 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 21, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-592)

2021-10-19

2021-12-14 XIVP-1239 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1053)

2022-04-26

2022-12-15 XIVP-2364 Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-17 XIVP-3792 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2024-05-02 XIVP-3721 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 9 straipsnio pakeitimo“ projektas
2023-02-28 XIVP-2461 Seimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas

Priimtas

(XIV-1782)

2023-03-10

2021-05-17 XIVP-511 Seimo rezoliucijos „Dėl masinių, sistemingų ir sunkių Kinijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir uigūrų genocido“ projektas

Priimtas

(XIV-329)

2021-05-20

2022-05-19 XIVP-1715 Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir ES, Dainų šventės ir Antano Smetonos metais“ projektas

Priimtas

(XIV-1859)

2023-03-28

2021-02-12 XIVP-220 Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo Nr. XIII-306 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-669)

2021-11-18

2021-12-09 XIVP-1214 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 38, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2666)

2024-05-16

2023-09-13 XIVP-3075 Seimo rezoliucijos „Dėl Ukrainos pakvietimo prisijungti prie NATO“ projektas

Priimtas

(XIV-2167)

2023-09-19

2021-09-14 XIVP-844 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 16, 18 straipsnių ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 12(2) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-2448)

2023-12-21

2021-06-15 XIVP-640 Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIV-1028)

2022-04-21

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.