Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Virginijus Sinkevičius

Individualiai pateikti teisės aktų projektai
nuo 2016-11-14 iki 2019-11-28

Data Dokumento numeris Dokumentas Statusas
2018-10-17 XIIIP-2765 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2013)

2019-03-21

2017-05-02 XIIIP-641 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Atsiimtas

2017-09-14

2017-10-30 XIIIP-1285 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(2), 29(1) straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 1, 8, 10 straipsnių pakeitimo projektas

Priimtas

(XIII-766)

2017-11-16

2017-06-14 XIIIP-855 Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-763)

2017-11-16

2017-03-14 XIIIP-453 Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1924 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-915)

2017-12-19

2017-05-22 XIIIP-727 Civilinio kodekso 2.87 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-787)

2017-11-21

2017-06-14 XIIIP-850 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 12(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-759)

2017-11-16

2017-05-29 XIIIP-773 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Atsiimtas

2017-09-14

2018-10-17 XIIIP-2763 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 15, 16, 18, 19, 22, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2011)

2019-03-21

2017-03-14 XIIIP-455 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2017-11-16 XIIIP-1379 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-910)

2017-12-19

2017-05-02 XIIIP-635 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-348)

2017-05-09

2017-04-27 XIIIP-606 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-590)

2017-06-30

2017-03-14 XIIIP-450 Akmenės laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1906 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-912)

2017-12-19

2017-03-14 XIIIP-454 Šiaulių laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1909 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-916)

2017-12-19

2017-06-14 XIIIP-847 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-756)

2017-11-16

2017-06-14 XIIIP-851 Konsulinio statuto Nr. I-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-760)

2017-11-16

2017-06-14 XIIIP-845 Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2017-05-22 XIIIP-724 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16(1), 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-784)

2017-11-21

2017-06-14 XIIIP-848 Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-757)

2017-11-16

2017-04-27 XIIIP-605 Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-589)

2017-06-30

2017-03-14 XIIIP-451 Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-913)

2017-12-19

2019-03-19 XIIIP-3309 Civilinio kodekso 4.202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2019-12-10

2018-10-17 XIIIP-2766 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2014)

2019-03-21

2017-04-27 XIIIP-607 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-591)

2017-06-30

2017-06-14 XIIIP-858 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Atsiimtas

2017-09-14

2017-06-14 XIIIP-853 Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-762)

2017-11-16

2017-09-13 XIIIP-1096 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50(1) straipsniu įstatymo Nr. XIII-287 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-658)

2017-09-28

2017-11-07 XIIIP-1309 Administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-694 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-1137)

2018-05-08

2017-05-22 XIIIP-725 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-785)

2017-11-21

2017-06-14 XIIIP-856 Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 4(1), 4(2), 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-764)

2017-11-16

2017-06-14 XIIIP-849 Kelių transporto kodekso 8, 8(1), 13, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-758)

2017-11-16

2017-04-27 XIIIP-601 Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaitos“ projektas

Priimtas

(XIII-326)

2017-04-27

2017-10-25 XIIIP-1274 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 8(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-852)

2017-12-07

2017-06-14 XIIIP-854 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Atmestas

2017-11-13

2018-10-17 XIIIP-2764 Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-2012)

2019-03-21

2018-11-15 XIIIP-2909 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas

Priimtas

(XIII-1646)

2018-11-15

2017-04-27 XIIIP-604 Geležinkelių transporto kodekso 7, 10, 11, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-588)

2017-06-30

2017-05-22 XIIIP-726 Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-786)

2017-11-21

2017-03-14 XIIIP-452 Marijampolės laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. XI-1907 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-914)

2017-12-19

2017-06-14 XIIIP-852 Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4(2), 8, 36(1), 58(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-761)

2017-11-16

2017-03-01 XIIIP-391 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-856)

2017-12-07

2017-03-14 XIIIP-449 Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 5, 8, 9 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-911)

2017-12-19

2017-06-14 XIIIP-846 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 39(5) ir 39(6) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-755)

2017-11-16

2017-06-14 XIIIP-857 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Priimtas

(XIII-765)

2017-11-16

Pateikiamoje statistikoje skaičiuojami tik pirminiai projektų variantai.