Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Business of Members of the Seimas

Laurynas Kasčiūnas

Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams
nuo 2020-11-13

Data Dokumento numeris Dokumentas
2023-03-29 XIVP-2496(2) PASIŪLYMAS dėl Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto
2021-12-22 XIVP-1266 PASIŪLYMAS dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais" projekto
2020-12-17 XIIIP-5302(2) PASIŪLYMAS dėl 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2023-03-13 XIVP-2319(2) PASIŪLYMAS dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 52 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto
2022-11-29 XIVP-1828(2) PASIŪLYMAS dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto
2022-06-20 XIVP-1279(3) PASIŪLYMAS dėl Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projekto
2020-12-18 XIIIP-5302(2) PASIŪLYMAS dėl 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2022-11-29 XIVP-1831(2) PASIŪLYMAS dėl Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 3, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2023-03-13 XIVP-2320(2) PASIŪLYMAS dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2023-01-30 XIVP-1603 PASIŪLYMAS dėl Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 13, 15, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projekto
2021-12-07 XIVP-1011 PASIŪLYMAS dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
2022-11-30 XIVP-1825(2) PASIŪLYMAS dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2023-03-15 XIVP-2496 PASIŪLYMAS dėl Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto
2023-03-17 XIVP-2496(2) PASIŪLYMAS dėl Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto
2022-11-15 XIVP-1819(2) PASIŪLYMAS dėl Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projekto
2022-11-15 XIVP-1833(2) PASIŪLYMAS dėl Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22, 23, 37 ir 44(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projekto