A
A
A
Neįgaliesiems
Iškilmingų Seimo minėjimų, konferencijų, apskritojo stalo diskusijų medžiaga

2014-09-11 – tarptautinė konferencija „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“

Apie tarptautinę mokslinę konferenciją „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“

 

2014 m. rugsėjo 11–12 d., Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“. 

 

Konferencijai pirmininkavo:

Vytautas SAULIS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas, 

Dr. Vladas SIRUTAVIČIUS, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 

Dr. Algirdas JAKUBČIONIS, Vilniaus universiteto docentas, 

Dalia KUODYTĖ, Lietuvos Respublikos Seimo narė, 

Algis KAŠĖTA, Lietuvos Respublikos Seimo narys, 

Dr. Algis Povilas KASPERAVIČIUS, Vilniaus universiteto docentas, 

Dr. Arvydas ANUŠAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, 

Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius. 

 

Sveikinimo žodį tarė:

Vytautas SAULIS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas, 

Dr. Arvydas ANUŠAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, 

dr. Algirdas JAKUBČIONIS, Vilniaus universiteto docentas, tarė įžanginį žodį. 

 

Pranešimus skaitė: 

Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS „Kremliaus planai dėl Lietuvos 1944 m. pirmoje pusėje“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 11 d., I dalis) 

Dr. Alfredas RUKŠĖNAS „Lietuvos vietinė rinktinė 1944 metais“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 11 d., I dalis) 

Andrius TUMAVIČIUS „Sovietinių partizanų veikla Lietuvoje 1944 m. pirmoje pusėje“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 11 d., I dalis)

Prof. habil. dr. Tomasz BALBUS „Armijos krajovos kontržvalgyba ir Abveras Vilniuje prieš bolševikus. Bendradarbiavimas ar operatyviniai tarnybų žaidimai?“ (Tautos atminties institutas, Lenkija) (2014 m. rugsėjo 11 d., I dalis) 

Rytas NARVYDAS „Pirčiupių kaimo sunaikinimas 1944 m. birželio 3 d.“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 11 d., II dalis)

Dr. Arūnas BUBNYS „Kauno ir Šiaulių getų likvidavimas 1944 m. vasarą“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 11 d., II dalis)

Prof. habil. dr. Piotr NIWINSKI „Armijos krajovos Vilniaus apygarda sovietų okupacijos atžvilgiu 1944 metais“ (Gdansko universitetas, Lenkija) (2014 m. rugsėjo 11 d., II dalis)

Dr. Joachim TAUBER „Kovos Lietuvoje ir Baltijos šalyse 1944 m. vasarą“ (Šiaurės Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos institutas, Vokietija) (2014 m. rugsėjo 11 d., II dalis) 

Dr. Nikita PETROVAS „Sovietų valstybės saugumo veikla prieš tautinį pogrindį“ („Memorial“ draugijos Mokslinis, informacinis ir švietimo centras, Rusija) (2014 m. rugsėjo 12 d., I dalis)

Dr. Meelis SAUEAUK „Pirmieji sovietizacijos žingsniai Estijoje 1944 metais“ (Estijos istorinės atminties institutas, Estija) (2014 m. rugsėjo 12 d., I dalis)

Dr. Ritvars JANSONS „Sovietinių represijų pradžia Latvijoje 1944 metais“ (Latvijos okupacijos muziejus, Latvija) (2014 m. rugsėjo 12 d., I dalis) 

Dr. Ruslan ZABILYJ „Ukrainos sukilėlių pastangos įveikti fronto liniją 1944 metais. Planas ir jo įgyvendinimas“ (Išsivaduojamojo judėjimo tyrimų centras, Ukraina) (2014 m. rugsėjo 12 d., I dalis) 

Edita JANKAUSKIENĖ „Partizaninio pasipriešinimo pradžia Lietuvoje 1944 metais“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) (2014 m. rugsėjo 12 d., II dalis)

Dr. Vladas SIRUTAVIČIUS „Kas čia šeimininkas?“: LKP politikos nacionaliniai (tautiniai) aspektai“ (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva) ) (2014 m. rugsėjo 12 d., II dalis)

Dr. Kristina BURINSKAITĖ „Sovietų represinių struktūrų steigimas ir įtvirtinimas Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuva) ) (2014 m. rugsėjo 12 d., II dalis) 

 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ vaizdo įrašas (2014 m. rugsėjo 11 d., I dalis) 

 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ vaizdo įrašas (2014 m. rugsėjo 11 d., II dalis) 

 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ vaizdo įrašas (2014 m. rugsėjo 12 d., I dalis)

 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ vaizdo įrašas (2014 m. rugsėjo 12 d., II dalis)  

 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ akimirka 

Konferencijos „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ akimirka
Iš kairės: 1-as – dr. Algirdas Jakubčionis, 2-as – dr. Ritvars Jansons, 3-as – dr. Joachim Tauber, 4-as – dr. Česlovas Laurinavičius
Vilnius, 2014 m. rugsėjo 11 d. | Fotografė Olga Posaškova
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. XI-090-20140911-8414

 

Konferencijos organizatoriai:

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

2014 m. rugsėjo 12 d. Seimo I rūmuose buvo atidaryta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengta fotografijų paroda „Lozoraičiai kelyje į Laisvę“, skirta Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo (1924–1994) 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodos „Lozoraičiai kelyje į Laisvę“ atidarymas
Kalba Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo narys Emanuelis Zingeris
Vilnius, 2014 m. rugsėjo 12 d. | Fotografė Olga Posaškova
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. XI-090-20140912-9110 
Parodos „Lozoraičiai kelyje į Laisvę“ atidarymo akimirka
Iš kairės: Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vytautas Landsbergis, kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilnius, 2014 m. rugsėjo 12 d. | Fotografė Olga Posaškova
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. XI-090-20140912-9076 

 

 

Parengė Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius