Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo kanceliarijos parengti valstybės projektai, finansuojami ES lėšomis

2010 m. pradėti įgyvendinti Seimo kanceliarijos parengti valstybės projektai, finansuojami ES lėšomis:

Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ – Lietuvos valstybingumo raidos etapus atspindinčio istorinio ir kultūrinio paveldo objektams skaitmeninti, siekiant išsaugoti unikalią archyvinę medžiagą (ypač asmeninius archyvus) ir padaryti ją internetu prieinamą visuomenei.

 „E. Seimas – Elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“, kurio pagrindinis uždavinys – informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemonėmis sustiprinti Seimo ir visuomenės sąveiką, siekiant geresnio Lietuvos gyventojų ir Seimo abipusio informuotumo, supratimo ir visuomenės dalyvavimo jiems svarbių Seimo sprendimų rengimo ir priėmimo procese.

Seimo kanceliarijos dirbančiųjų gebėjimų didinimas ir profesinių įgūdžių ugdymas (SK gebėjimai)“.
Projekto tikslas – tobulinti valstybės politikų (Seimo narių) ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų) kvalifikaciją, siekiant sudaryti sąlygas Seimui kokybiškai įgyvendinti Konstitucijoje nustatytas funkcijas, tobulinti darbuotojų gebėjimus, susijusius su Seimo kanceliarijos strateginių tikslų įgyvendinimu.

Šiuolaikinės veiklos ir personalo valdymo sistemos diegimas Seimo kanceliarijoje“.
Projekto tikslas – tobulinti Seimo kanceliarijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

   Naujausi pakeitimai - 2021-11-22 14:20
   Valdas Sinkevičius

  Siųsti el. paštuSpausdinti