Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Išrinkti 2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2019 m. vasario 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos 2019 m. vasario 12 d. posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

 

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Gintarė ADOMAITYTĖ (rašytoja);

Algirdas GLUODAS (visuomenininkas);

Jovita MIŠEIKIENĖ (mokytoja);

asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“;

 

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Irena ANDRUKAITIENĖ (filologė);

Jonas MAČIULIS (girininkas);

Nomeda SIMĖNIENĖ (redaktorė);

Vykintas VAITKEVIČIUS (istorikas);

 

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Dominikas Petras AKSTINAS (kultūrologas);

Emilija BRAJINSKIENĖ (visuomenininkė);

Irena RUDZINSKIENĖ (visuomenininkė);

Juozas ŠIKŠNELIS (rašytojas);

 

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Stanislovas ABROMAVIČIUS (rašytojas);

Silvija PELECKIENĖ (redaktorė);

Vytas RUTKAUSKAS (muziejininkas);

Klementina Birutė VOSYLYTĖ (visuomenininkė).

 

2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ iš viso buvo pateikti 40 kandidatai. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras ir išrenka medalio laureatus.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                     Stasys Kašauskas

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. [email protected]

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-12 15:58
   Jolanta Anskaitienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti