Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Ekonomikos komitetas pritarė Konkurencijos įstatymo pakeitimams, kurie turėtų užtikrinti veiksmingesnę konkurencijos apsaugą

2019 m. vasario 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šios dienos posėdyje Ekonomikos komitetas po svarstymo  bendru sutarimu pritarė Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 381 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2991,  kuriais siekiama stiprinti Konkurencijos tarybos įgaliojimus ir taip užtikrinti veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Lietuvoje. Pagrindinis inicijuoto įstatymo projekto tikslas – įgyvendinti ES teisę: pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (Nr. COM (2017) 142).

Konkurencijos taryba po atliktų rinkos tyrimų teikia pasiūlymus ir išvadas kitoms institucijoms, tačiau Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato stebėsenos, kurią atliekant būtų vertinama, kaip įgyvendinami Konkurencijos tarybos valstybės institucijoms teikti pasiūlymai ir išvados. Tai, kad tokia stebėsena reikalinga, patvirtina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pasiūlymas Lietuvai apsvarstyti galimybę sukurti sistemą, kuri leistų stebėti, ar teisės aktai priimami atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos pastabas. Todėl  teikiamu įstatymo projektu Konkurencijos tarybai tokia teisė (vykdyti stebėseną, kaip įgyvendinami Konkurencijos tarybos teikti pasiūlymai ir išvados) ir nustatoma.

Dar vienas esminis pakeitimas – įtvirtinti atlyginimo už įrodymų pateikimą institutą. Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai rodo, kad draudžiamų susitarimų schemos sudėtingėja, o šiuos pažeidimus darantys ūkio subjektai deda dideles pastangas, kad juos nuslėptų, todėl tokių ūkio subjektų darbuotojai ar kiti apie šiuos pažeidimus žinantys asmenys tampa svarbiu informacijos šaltiniu konkurencijos priežiūros institucijoms tiriant konkurencijos teisės pažeidimus. Siūloma Konkurencijos įstatyme įtvirtinti atlyginimo už įrodymų pateikimą institutą, kuris sudarytų sąlygas fiziniams asmenims pateikti įrodymus apie draudžiamus susitarimus ir gauti už jų pateikimą vienkartinę išmoką. Tikimasi, kad tai prisidėtų prie efektyvesnės Konkurencijos tarybos veiklos tiriant draudžiamus susitarimus, kurie kitomis aplinkybėmis nebūtų atskleisti.

 

Parengė

Ekonomikos komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris

Tel. (8 5) 239 6757, el. p. Darius.Š[email protected]

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-13 14:21
   Jolanta Anskaitienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti