Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės Birutės Valionytės kalba iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

2018 m. vasario 15 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo kanceliarijos (aut. Džoja Gunda Barysaitė) nuotrauka

 

Gerbiamieji, deja, laikas bėga labai negailestingai. Ne visi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai galėjo atvykti į šią istorinę šventę, tad pirmiausia nuoširdžiai sveikinu juos su šia iškilia diena.

Taip pat noriu kreiptis į Vasario 16-osios giminių klubą ir jiems palinkėti toliau išlikti tos garbingos Vasario 16-osios giminės butšakniais, o butšaknis – tai yra giminės palikuonis, kuris yra atsakingas už giminės tradicijų, sukaupto kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimą. Taigi, kuo geriausios kloties jums!

Mieli Lietuvos žmonės, šiandien yra ta proga, kai mes iš tiesų galime pasijusti išdidžiai. Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Mes, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, 1990 m. kovo 11 d. antrą kartą atkūrę Lietuvos valstybę, kartu su jumis švęsdami atkurtos Lietuvos šimtmečio jubiliejų ir reikšdami garbingą padėką iškiliesiems mūsų tautos žmonėms, atkakliai siekusiems Lietuvos nepriklausomybės ir 1918 m. vasario 16 d. atkūrusiems Lietuvos valstybę, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyviams, okupacijos sąlygomis 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija patvirtinusiems Lietuvos laisvės siekio tęstinumą, Lietuvos žmonėms – Tėvynės patriotams, apgynusiems laisvę savo žemėje ir išsaugojusiems ištikimybę Vyčiui ir Tautinei Giesmei.

Kreipiamės į jus kviesdami branginti ir saugoti Laisvę, nenuilstamai kurti ir puoselėti mūsų Lietuvos valstybės ateitį. Čia mūsų žemė ir mes esame atsakingi už ją.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Su švente, mielieji.

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-15 15:21
   Eglė Saulė Trembo

  Siųsti el. paštuSpausdinti