Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Sausio 13-oji gyva atmintyje

Lietuvos atkurtos nepriklausomybės įtvirtinimo istorijoje išskirtinę vietą užima 1991 m. sausio įvykiai, kurie parodė lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą būti laisviems ir nepriklausomiems. Tautos valia ginti Laisvę buvo stipresnė už agresorių tankus ir automatus. Lietuvių tautos drąsa ir ryžtas apginti nepriklausomybę susilaukė didžiulio palaikymo visame demokratiniame pasaulyje bei pačioje buvusioje TSR Sąjungoje. Patriotiškumas, tikėjimas tomis dienomis palietė visus, net ir pačius mažiausius mūsų šalies gyventojus. Vaikų kūryboje atsispindėjo ir tebeatsispindi tų dienų emocijos, tikėjimas ir pasiryžimas.

Laisvės gynimo 20-iui paminėti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Archyvo skyrius pristato virtualią parodą, kurioje eksponuojama tik dalis Seimo archyve saugomų Lietuvos, buvusios TSR Sąjungos ir užsienio šalių politikų, organizacijų, gyventojų laiškų, kurie atspindi reakciją į Sausio įvykius. Ši paroda, tai gyvas liudijimas tų nerimo, įtampos, ryžto ir pasiaukojimo valandų, kai buvo sprendžiama – būti ar nebūti laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.

Parodos eksponatai suskirstyti į šešias grupes. Tai Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos dokumentai, priimti ir paskelbti tomis lemtingomis dienomis, Lietuvos gyventojų užuojautos, protesto prieš smurtą ir valdžios palaikymo laiškai ir telegramos. Atsiliepimuose iš buvusių sąjunginių respublikų – išreiškiama politikų, gyventojų, kolektyvų pozicija dėl susidariusios padėties Lietuvoje. Laiškuose iš užsienio šalių reiškiamas griežtas protestas prieš ginkluotą agresiją, solidarizuojamasi su Lietuvos žmonėmis. Parodoje pristatomi ir vaikų, gimusių jau nepriklausomoje Lietuvoje, piešiniai, liudijantys, kad, jie nors ir per Sausio įvykius dar nebuvo gimę, supranta ir jaučia šios datos prasmę ir reikšmę.

   Naujausi pakeitimai - 2020-12-29 10:33
   Vilma Akmenytė-Ruzgienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti