Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo fondas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios  Tarybos Prezidiumo archyvinio fondo (R-758) 1944 – 1990 metų nuolatinio saugojimo dokumentai yra perduoti valstybiniam saugojimui į Lietuvos centrinį valstybės  archyvą (http://www.archyvai.lt/).   Seimo archyve saugomos Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1944 – 1990 metų ilgo saugojimo  bylos. Tai LTSR AT Prezidiumo Sekretoriaus ir Reikalų valdytojo įsakymai, darbuotojų   kartotekos, atlyginimų priskaičiavimo žiniaraščiai, atleistų darbuotojų asmens bylos.

 

  

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti