Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

1990 m. blokados fondas

Fondą įsteigė Valstybinė komisija priešblokadinių priemonių planui paruošti ir vykdyti, atsižvelgdama į visuomenės iniciatyvą 1990 metų balandį.

Fondo lėšas sudarė Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių gyventojų, įstaigų, organizacijų, judėjimų įnašai. Šiomis lėšomis buvo numatoma šelpti nuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie dėl SSSR vykdomos politikos atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje, taip pat mažai aprūpintas ar daugiavaikes šeimas, vienišus senelius ar invalidus ir naudoti kitoms reikmėms – atsirandančioms dėl ypatingų sąlygų.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. gruodžio 22 d.   nutarimu Nr.VIII-1005 „Dėl 1990 m. blokados fondo, kaip valstybinės – visuomeninės institucijos likvidavimo, proceso užbaigimo“– 1990 metų blokados fondas buvo likviduotas.

Į Seimo archyvą perduota dalis Blokados fondo dokumentų – tai Fondo steigimo dokumentai, Fondo tarybos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, turto perdavimo Finansų ministerijai, Fondo likvidavimo ir kiti dokumentai.


  Siųsti el. paštuSpausdinti