Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Viktorijos Klimavičiūtės, Danutės Rėkštienės, Dainiaus Žvinklio, Antano Butkaus, Augustino Mičiulio, Povilo Preikšos, Dinos Gončarovos, Tomo Brazinsko, Domo Žvinklio, Audriaus Čivinsko, Valerijaus Jančo, Remigijaus Byčiaus, Audriaus Petkausko, Dariaus Petkausko, Norberto Tučkaus, Rimo Taraškos, Aurimo Dusevičiaus, Andriaus Dusevičiaus, Kęstučio Cikano, Tautvaldo Snukiškio ir kitų pareiškėjų peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo pakeitimo Nr. XII-1818 ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo Nr. XII-1819 pakeitimų“ nagrinėjimas iš esmės

2015 m. lapkričio 25 d. vyks Seimo Peticijų komisijos posėdis, kuriame iš esmės bus nagrinėjama Viktorijos Klimavičiūtės, Danutės Rėkštienės, Dainiaus Žvinklio, Antano Butkaus, Augustino Mičiulio, Povilo Preikšos, Dinos Gončarovos, Tomo Brazinsko, Domo Žvinklio, Audriaus Čivinsko, Valerijaus Jančo, Remigijaus Byčiaus, Audriaus Petkausko, Dariaus Petkausko, Norberto Tučkaus, Rimo Taraškos, Aurimo Dusevičiaus, Andriaus Dusevičiaus, Kęstučio Cikano, Tautvaldo Snukiškio ir kitų pareiškėjų peticija „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo pakeitimo Nr. XII-1818 ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo Nr. XII-1819 pakeitimų“.

Peticijoje pateikti pasiūlymai:

1. Dėl Bausmių vykdymo kodekso (BVK) 55 ir 92 straipsnių ir Suėmimo vykdymo įstatymo (SVĮ) 22 straipsnio pataisų:

1.1. Dėl apsipirkimo parduotuvėje sumos kvotos nustatymo – neriboti suimtiesiems (nuteistiesiems) apsipirkimo parduotuvėje sumos.

1.2. Dėl trumpalaikio pasimatymo trukmės – palikti trumpalaikius pasimatymus iki keturių valandų.

1.3. Dėl ilgalaikio pasimatymo trukmės – palikti ilgalaikius pasimatymus per du mėnesius vieną ilgalaikį pasimatymą – iki dviejų parų.

1.4. Dėl trumpalaikių pasimatymų – nustatyti, kad neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jeigu nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių, – įtvirtinti, kad vaikas gali būti registruotas ir kitoje valstybėje.

1.5. Dėl nuteistųjų (suimtųjų) teisės pasimatyti su artimaisiais giminaičiais – įtraukti nuostatą, kad ilgalaikiai pasimatymai leidžiami ir su artimaisiais giminaičiais.

1.6. Dėl galimybės atsivežti į pasimatymą namuose gaminto maisto – palikti galioti Bausmių vykdymo kodekso redakciją, kad į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos atsivežti namuose gaminto maisto.

1.7. Numatyti ilgalaikius pasimatymus paliktiems atlikti ūkio darbus nuteistiesiems.

2. Palikti galioti galiojančias BVK 99 straipsnio ir SVĮ 16 straipsnio redakcijas pataisos dėl susirašinėjimo laiškais ir neįtraukti nuostatos, kad laiškai gali būti ribojami, arba nustatyti, kad laiškai negali būti ribojami ilgiau kaip šešis mėnesius.

3. Palikti galioti galiojančias BVK 102 straipsnio ir SVĮ 23 straipsnio redakcijas dėl teisės skambinti telefonu trukmės, kur numatyta, kad nuteistajam (suimtajam) vienas telefoninis pokalbis negali trukti ilgiau kaip 15 minučių (t. y. neįtraukti į pokalbio trukmę pasirengimo skambinti, numerio rinkimo ir laukimo, kol atsilieps pašnekovas).

4. Priimti naują nuostatą, kad jeigu suimtasis (nuteistasis) nėra mokus, telefoninį pokalbį apmoka įkalinimo įstaiga, kol suimtasis (nuteistasis) taps mokus.

5. Panaikinti BVK 110 straipsnio, SVĮ 32 straipsnio ir 34 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas dėl paslaugų neatlygintinai teikimo, t. y. draudimo laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems reikalauti bet kokios paslaugos iš kito nuteistojo ar suimtojo ar teikti jas.

6. Dėl draudimo rūkyti kamerose ir kitose gyvenamosiose patalpose – panaikinti BVK 110 straipsnio 2 dalies 9 punkto ir SVĮ 32 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, o suimtiesiems drausmės izoliatoriuose, taip pat nuteistiesiems (suimtiesiems) laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros padaliniuose.

7. Dėl galimybės įsigyti tabako gaminių – nustatyti, kad jeigu paskirta nuobauda teisės apsipirkti tardymo izoliatoriaus parduotuvėje atėmimas iki vieno mėnesio suimtasis turi teisę įsigyti higienos reikmenų, kanceliarinių prekių ir tabako gaminių.

8. Dėl SVĮ 9 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 3 dalies nuostatų – palikti galioti nuostatą, kad suimtiesiems (nuteistiesiems) leidžiama turėti viską, kas nėra draudžiama.

9. Dėl SVĮ 27 straipsnio nuostatų dėl apmokestinimo už naudojimąsi elektros prietaisais – neapmokestinti suimtųjų.

Posėdis vyks A. Brazausko salėje (I rūmai, II aukštas), posėdžio pradžia 12.30 val.

Komisijų biuro patarėja Janina Šniaukštienė, tel. (8 5) 239 6819, el. p. [email protected]

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti