Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Arvydo Juozaičio ir Gintaro Songailos peticijos nagrinėjimas iš esmės

2019 m. vasario 13 d. vyks Seimo Peticijų komisijos posėdis, kuriame iš esmės bus nagrinėjamas Arvydo Juozaičio ir Gintaro Songailos peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo“ pateiktas pasiūlymas pakeisti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą:

1. Atšaukti išplėstines, baudžiamojoje ir administracinėje teisėje niekada iki Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įsigaliojimo netaikytas „smurto“ ir „fizinės bausmės“ apibrėžtis; atsisakyti neaiškios .„atvejo“ koncepcijos, kai nežinia koks vadybininkas be teismo sankcijos įsiveržęs į šeimos aplinką turi teisę spręsti ne tik tai, ar iškilo realus pavojus vaikui, bet ir tai, ar tėvai esą gali sudaryti sąlygas tokiems pavojams, taip pat vienasmeniškai pagal neaiškius kriterijus turi teisę spręsti, ar tuo pagrindu „paimti vaiką“.

2. Įstatymu saugoti vaikus ne tik nuo tėvų, bet ir nuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) smurto, o šeimą saugoti nuo nepagrįstos „vadybininkų“ invazijos į jos privačią aplinką, apginant tiesiogiai galiojančius, konstitucinius šeimos būsto ir privataus gyvenimo neliečiamybės principus.

3. Atšaukti privilegijas Tarnybai be jokios atsakomybės imtis kraštutinių priemonių – atimti vaikus arba nežinia kokiu pagrindu nustatyti šeimų perauklėjimo planus, grasinant taikyti tokias kraštutines priemones.

4. Panaikinti Tarnybai suteiktas privilegijas nuo šeimos atskirtiems vaikams neapibrėžtą laikotarpį taikyti „laikinąją globą“ ar kaip nors kitaip vilkinti vaiko grąžinimą tėvams.

5. Panaikinti Įstatyme numatytas teisminio bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka procedūras (t. y. kai yra sudaroma galimybė priimti teismo nutartis ir sprendimus net nedalyvaujant tėvams ir neišklausant vaiko).

6. Nustatyti realias pareigas Tarnybai ir kitoms institucijoms imtis skubių veiksmų, kai iš tiesų kyla pavojus vaiko gyvybei ir sveikatai.

Posėdis vyks Prezidento salėje (Seimo I rūmai, II aukštas), posėdžio pradžia 12.30 val.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 5) 239 6819.

Seimo kanceliarijos patarėja J. Šniaukštienė, tel. (8 5) 239 6819, el. p. [email protected]

 

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-05 07:32
   Janina Šniaukštienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti