Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija

Komisijos sudėtis:

Seimo nariai  

 Vardas, pavardė Pareigos Rūmai,
kab.
Tel. Nr. El. paštas
Irena
DEGUTIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja
Komisijos pirmininkė
1-314
 
2396651
 
[email protected]
 
Rima
BAŠKIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo narė 3-319 2396654 [email protected]
Raimundas
PALIUKAS
Lietuvos Respublikos Seimo narys 3-413 2396604 [email protected]
Marija Aušrinė
PAVILIONIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė 3-601 2396661 [email protected]
Valentinas
STUNDYS
Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys 3-528 2396723 [email protected]

Kiti Komisijos nariai

Andrius VAIŠNYS – Komisijos sekretorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, el. p. [email protected] [email protected]

Renaldas GUDAUSKAS – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, el. p. [email protected]

Rūta KAČKUTĖ – Respublikos Prezidento patarėja, el. p. [email protected]

Kęstutis KAMINSKAS – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas, Seimo III r. 410 k., tel. 2396788 , el. p. [email protected]

Domas KAUNAS – Lietuvos mokslų akademijos mokslinis sekretorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesorius, el. p. [email protected]

Vytautas KARDELIS – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas, el. p. [email protected]

Dalia KUIZINIENĖ – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, el. p. [email protected]

Birutė KULNYTĖ – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, el. p. [email protected]

Mindaugas KVIETKAUSKAS – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius, el. p. [email protected]

Jūratė PALIONYTĖ – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja, el. p. [email protected]

Kornelijus PLATELIS – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, el. p. [email protected]

Asta Nida PODERIENĖ – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. [email protected]

Jūratė SLAVINIENĖ – Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, el. p. [email protected]

Darius STALIŪNAS – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu, el. p. [email protected]

Ona ŠALTYTĖ – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja, el. p. [email protected]

Alfonsas TAMULYNAS – Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas, el. p. [email protected]

Mikas VAICEKAUSKAS – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, el. p. [email protected]

Jolanta ZABARSKAITĖ – Lietuvių kalbos instituto direktorė, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti