EN
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas

Rūšis: Įstatymas Numeris: X-1478 Data: 2008-04-03 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Norminių teisės aktų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, atitikties proporcingumo principui stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2023-08-31
Teisės aktų registras: 2023-08-30 Nr.2023-17087
2023-08-30 4-466 Įsakymas Susijęs dokumentas
2 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2023-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2023-04-26 Nr.2023-08046
2023-04-25 XIV-1896 Įstatymas Pakeitimas
3 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9, 58, 59 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2020-07-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-06-11 Nr.2020-12789
2020-05-28 XIII-2985 Įstatymas Pakeitimas
4 Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9, 58, 59 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15, 16 straipsnių pakeitimo ir 16-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2020-02-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2020-02-14 Nr.2020-03418
2020-02-12 121 Nutarimas Susijęs dokumentas
5 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2020-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-12-19 Nr.2019-20646
2019-12-05 XIII-2616 Įstatymas Pakeitimas
6 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-06-27 Nr.2019-10363
2019-06-13 XIII-2240 Įstatymas Pakeitimas
7 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 18 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-04-24 Nr.2019-06685
2019-04-11 XIII-2049 Įstatymas Pakeitimas
8 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su pasirengimu galimam Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2019-03-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2019-03-18 Nr.2019-04246
2019-03-06 243 Nutarimas Susijęs dokumentas
9 Dėl Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2018-06-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Teisės aktų registras: 2018-06-14 Nr.2018-09937
2018-06-13 3R-26 Įsakymas Susijęs dokumentas
10 Dėl Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-06-18
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Teisės aktų registras: 2016-06-17 Nr.2016-17186
2016-06-16 B1-456 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinės komisijos personalinės sudėties ir asmenų skundų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2016-06-09 iki 2019-12-23; Negalioja 2019-12-24
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2016-06-08 Nr.2016-15415
2016-06-07 4-397 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2016-01-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2016-01-06 Nr.2016-00361
2015-12-22 XII-2233 Įstatymas Pakeitimas
13 Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas
Įsigaliojo 2016-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-04-30 Nr.2015-06577
2015-04-16 XII-1615 Įstatymas Susijęs dokumentas
14 Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2014-07-16 iki 2023-07-25; Negalioja 2023-07-26
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2014-07-15 Nr.2014-10267
2014-07-15 4-486 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
15 Dėl Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos sudėties patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2014-03-25 iki 2016-05-24; Negalioja 2016-05-25
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Teisės aktų registras: 2014-03-24 Nr.2014-03399
2014-03-24 4-181 Įsakymas Susijęs dokumentas
16 Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 45 straipsnio ir 5, 6, 8 priedų pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2014-01-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-01-30 Nr.2014-00718
2014-01-23 XII-762 Įstatymas Pakeitimas
17 Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Aktuali nuo 2014-01-08
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2014-01-23 X-1478 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
18 Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 45 straipsnio ir įstatymo 5, 6 ir 8 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2013-12-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2013-12-10 Nr.126-6417
2013-12-04 1115 Nutarimas Susijęs dokumentas
19 Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-12-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-11-30 Nr.123-6258
2013-11-27 D1-875 Įsakymas Susijęs dokumentas
20 Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ir Laikinai arba vienkartinai teikiamų statybos inžinieriaus paslaugų deklaracijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-12-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2013-11-30 Nr.123-6257
2013-11-27 D1-874 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2012-12-30 iki 2016-05-05; Negalioja 2016-05-06
NEGALIOJA
Priėmė: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2012-12-29 Nr.154-7957; 2013-01-12 Nr.40
2012-12-12 V1-78 Įsakymas Susijęs dokumentas
22 Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-12-30
Priėmė: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2012-12-29 Nr.154-7956; 2013-01-12 Nr.40
2012-12-12 V1-77 Įsakymas Susijęs dokumentas
23 Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-12-19
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-12-18 Nr.148-7616
2012-12-11 V-1134 Įsakymas Susijęs dokumentas
24 Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-11-18
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-11-17 Nr.133-6815
2012-11-13 V-1022 Įsakymas Susijęs dokumentas
25 Dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Paraiškos dėl vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-11-16
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-11-15 Nr.132-6738; 2012-12-14 Nr.1450
2012-11-08 V-1006 Įsakymas Susijęs dokumentas
26 Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo
Įsigaliojo 2012-09-01
Priėmė: Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2012-08-31 Nr.102-5214
2012-08-21 V(4)-66 Įsakymas Susijęs dokumentas
27 Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, priskirtų Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-07-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-07-20 Nr.86-4510
2012-07-05 V-1100 Įsakymas Susijęs dokumentas
28 Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-06-24
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-06-23 Nr.70-3624
2012-06-18 D1-526 Įsakymas Susijęs dokumentas
29 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-06-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-06-13 Nr.66-3375
2012-06-07 V-507 Įsakymas Susijęs dokumentas
30 Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-05-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Valstybės žinios: 2012-05-08 Nr.53-2660
2012-05-03 ĮV-309 Įsakymas Susijęs dokumentas
31 Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-99 "Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-05-04
Valstybės žinios: 2012-05-03 Nr.51-2575
2012-04-26 V-90 Įsakymas Susijęs dokumentas
32 Dėl Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-03-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos valstybinė turizmo tarnyba
Valstybės žinios: 2012-03-24 Nr.35-1759
2012-03-19 V-54 Įsakymas Susijęs dokumentas
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-03-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-02-29 Nr.26-1204
2012-02-27 D1-176 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Dėl Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos respublikoje, tvarkos aprašo tvirtinimo
Įsigaliojo 2012-02-15
Priėmė: Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2012-02-14 Nr.20-930
2012-02-08 V(4)-15 Įsakymas Susijęs dokumentas
35 Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-01-25
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2012-01-24 Nr.11-481
2012-01-16 D1-39 Įsakymas Susijęs dokumentas
36 Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-01-22
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybės žinios: 2012-01-21 Nr.10-450
2012-01-12 B1-25 Įsakymas Susijęs dokumentas
37 Dėl Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo
Įsigaliojo 2011-12-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-12-03 Nr.148-6946
2011-11-30 1389 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
38 Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo
Įsigaliojo 2011-09-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-09-22 Nr.115-5403
2011-09-14 1069 Nutarimas Susijęs dokumentas
39 Dėl Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIP-1084(2)
Įsigaliojo 2011-02-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-02-22 Nr.22-1052
2011-02-17 179 Nutarimas Susijęs dokumentas
40 Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-11-19
Priėmė: Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės žinios: 2010-11-18 Nr.135-6914; 2010-11-20 Nr.1360
2010-10-29 V(4)-189 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
41 Dėl Pažymos apie profesinę patirtį ir trukmę, išduodamos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla, formos ir jos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-09-03 iki 2016-06-08; Negalioja 2016-06-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-02 Nr.104-5417; 2010-09-11 Nr.1070
2010-08-31 4-666 Įsakymas Susijęs dokumentas
42 Dėl Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1051
Įsigaliojo 2010-07-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-07-29 Nr.90-4762
2010-07-21 1104 Nutarimas Susijęs dokumentas
43 Dėl Lietuvos kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo restauratorių rengimo, mokymo ir kvalifikacinių reikalavimų
Įsigaliojo 2010-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija
Informaciniai pranešimai: 2010-06-11 Nr.44-585
2010-05-28 S-7(161) Sprendimas Susijęs dokumentas
44 Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2698
2010-05-04 V-389 Įsakymas Susijęs dokumentas
45 Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2696
2010-05-04 V-388 Įsakymas Susijęs dokumentas
46 Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-03-31 Nr.37-1757
2010-03-24 326 Nutarimas Susijęs dokumentas
47 Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-08-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-08 Nr.95-4044
2009-08-04 A1-473 Įsakymas Susijęs dokumentas
48 Dėl Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo koncepcijos patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-06-30 Nr.78-3239
2009-06-03 643 Nutarimas Susijęs dokumentas
49 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, neatitinkančių 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatų, pakeitimų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-05-17 iki 2009-12-31; Negalioja 2010-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2009-05-16 Nr.57-2245
2009-05-08 4-216 Įsakymas Susijęs dokumentas
50 Dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-16
Įsigaliojo 2009-04-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2009-04-18 Nr.43-1669
2009-04-08 267 Nutarimas Susijęs dokumentas
51 Dėl "Arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašų sudarymo tvarkos aprašo" patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-05-06
Priėmė: Lietuvos arbitražo asociacija
Valstybės žinios: 2009-05-05 Nr.50-2029
2009-04-03 4 Sprendimas Susijęs dokumentas
52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 "Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-02-01 iki 2012-11-17; Negalioja 2012-11-18
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-01-31 Nr.12-495
2009-01-22 V-27 Įsakymas Susijęs dokumentas
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 192 "Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-02-01 iki 2012-12-18; Negalioja 2012-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-01-31 Nr.12-494
2009-01-22 V-26 Įsakymas Susijęs dokumentas
54 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 319 "Dėl Užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2008-12-19 iki 2012-11-15; Negalioja 2012-11-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-12-18 Nr.145-5857
2008-12-05 V-1190 Įsakymas Susijęs dokumentas
55 Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo, kai asmuo siekia būti pripažintas Lietuvos advokatu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-11-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-11 Nr.129-4920
2008-10-31 1R-416 Įsakymas Susijęs dokumentas
56 Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-28 iki 2009-09-30; Negalioja 2009-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Farmacijos departamentas
Valstybės žinios: 2008-11-27 Nr.136-5355
2008-10-30 48V Įsakymas Susijęs dokumentas
57 Dėl Kilmės valstybės narės mokslo vardo naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-16 iki 2016-06-21; Negalioja 2016-06-22
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-15 Nr.131-5051
2008-10-30 ISAK-2902 Įsakymas Susijęs dokumentas
58 Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint Lietuvos respublikoje dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-31 iki 2009-09-30; Negalioja 2009-10-01
NEGALIOJA
Priėmė: Farmacijos departamentas
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4780
2008-10-27 45V Įsakymas Susijęs dokumentas
59 Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-11-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Valstybės žinios: 2008-11-04 Nr.126-4828
2008-10-24 V (12)-245 Įsakymas Susijęs dokumentas
60 Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-31 iki 2016-07-08; Negalioja 2016-07-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4769
2008-10-23 ISAK-2826 Įsakymas Susijęs dokumentas
61 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-40 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias gydytojų odontologų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4777
2008-10-22 V-1012 Įsakymas Susijęs dokumentas
62 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-43 "Dėl Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4776
2008-10-22 V-1011 Įsakymas Susijęs dokumentas
63 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-42 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias akušerių profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4775
2008-10-22 V-1010 Įsakymas Susijęs dokumentas
64 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-30 Nr.125-4774
2008-10-22 V-1009 Įsakymas Susijęs dokumentas
65 Dėl Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-10-26
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-25 Nr.123-4685
2008-10-14 ĮV-485 Įsakymas Susijęs dokumentas
66 Dėl Pažymos apie profesinę patirtį ir trukmę, išduodamos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla, formos ir jos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-17 iki 2011-01-13; Negalioja 2011-01-14
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-16 Nr.119-4517
2008-10-07 A1-336 Įsakymas Susijęs dokumentas
67 Dėl Pažymos apie profesinės patirties trukmę, kai profesija ar profesinė veikla nėra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, tačiau reglamentuojama priimančioje valstybėje narėje, formos ir jos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-10-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-16 Nr.119-4516
2008-10-07 A1-335 Įsakymas Susijęs dokumentas
68 Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriaus paskyrimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-05 iki 2011-01-13; Negalioja 2011-01-14
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-04 Nr.114-4374
2008-09-30 A1-327 Įsakymas Susijęs dokumentas
69 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 "Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2008-10-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-04 Nr.114-4373
2008-09-29 D1-507 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
70 Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-10-02
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybės žinios: 2008-10-01 Nr.113-4327
2008-09-29 B1-506 Įsakymas Susijęs dokumentas
71 Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-09-07 iki 2016-05-23; Negalioja 2016-05-24
NEGALIOJA
Valstybės žinios: 2008-09-06 Nr.102-3941
2008-09-01 V-61 Įsakymas Susijęs dokumentas
72 Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo
Įsigaliojo 2008-07-04
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2008-07-03 Nr.75-2959
2008-06-18 637 Nutarimas Susijęs dokumentas
73 Law on the Recognition of Regulated Professional Qualifications
Anglų kalba
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas
2008-04-03 X-1478 Įstatymas Dokumento vertimas

Ankstesni dokumentai

74 Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Projektas priimtas 2008-04-03
Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo ir mokslo komitetas
2008-01-18 XP-2453(2) Įstatymo projektas Teisės akto projektas
75 Dėl Teisininko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo, kai asmuo siekia būti pripažintas Lietuvos advokatu, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-04-15; Nauja redakcija 2008-11-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2005-04-14 Nr.48-1601
2005-04-12 1R-111 Įsakymas Susijęs dokumentas
76 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
Įsigaliojo 2004-05-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2004-04-30 Nr.69-2382
2004-04-15 IX-2135 Įstatymas Susijęs dokumentas
77 Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-04-17; Nauja redakcija 2008-10-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2004-04-16 Nr.55-1916
2004-03-25 D1-131 Įsakymas Susijęs dokumentas
78 Dėl Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-03-26 Nr.45-1497
2004-02-02 V-43 Įsakymas Susijęs dokumentas
79 Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias akušerių profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonomines erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-03-26 Nr.45-1496
2004-02-02 V-42 Įsakymas Susijęs dokumentas
80 Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo
Įsigaliojo 2005-05-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-03-26 Nr.45-1495
2004-02-02 V-41 Įsakymas Susijęs dokumentas
81 Dėl Užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-06-14 iki 2012-11-15; Negalioja 2012-11-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-06-13 Nr.50-1761
2001-06-05 319 Įsakymas Susijęs dokumentas
82 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Įsigaliojo 1996-07-03; Nauja redakcija nuo 2001-01-01 iki 2003-06-30; Nauja redakcija nuo 2003-07-01 iki 2008-12-31; Nauja redakcija 2009-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-07-03 Nr.63-1479; 2003-02-12 Nr.15-597; 2008-02-23 Nr.22-804
1996-06-11 I-1374 Įstatymas Susijęs dokumentas
83 1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų
Įsigaliojo 1992-03-04
Priėmė: Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys
Valstybės žinios: 2005-01-24 Nr.10-325
1978-07-07 Konvencija Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 0.20 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS