EN
Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas

Rūšis: Įstatymas Numeris: I-1611 Data: 1996-11-12 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2316 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2017-10-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2017-10-23 Nr.2017-16703
2017-10-12 XIII-673 Įstatymas Pakeitimas
2 Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2317 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2316 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2017-08-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-08-04 Nr.2017-13101
2017-08-02 631 Nutarimas Susijęs dokumentas
3 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2316 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2016-12-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2016-12-29 Nr.2016-29853
2016-12-20 XIII-159 Įstatymas Pakeitimas
4 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2018-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2016-04-19 Nr.2016-10092
2016-04-14 XII-2316 Įstatymas Pakeitimas
5 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 1, 2, 3, 16 straipsnių ir VI skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2015-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-12-23 Nr.2014-20558
2014-12-16 XII-1439 Įstatymas Pakeitimas
6 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 15, 19, 23, 24, 51, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo šeštuoju-1 skirsniu įstatymas
Įsigaliojo 2015-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-12-23 Nr.2014-20557
2014-12-16 XII-1438 Įstatymas Susijęs dokumentas
7 Dėl Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2015-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2014-10-20 Nr.2014-14375
2014-10-13 V-1060 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
Įsigaliojo 2014-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-06-11 Nr.2014-07396
2014-06-05 XII-918 Įstatymas Pakeitimas
9 Kraujo donorystės įstatymas
Aktuali nuo 2014-06-12
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2014-06-05 I-1611 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
10 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų įstatymų projektų atšaukimo
Įsigaliojo 2013-05-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2013-05-04 Nr.45-2207
2013-04-23 355 Nutarimas Susijęs dokumentas
11 Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-12-01 Nr.139-7132
2012-11-22 V-1063 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-12-01 Nr.139-7132
2012-11-22 V-1063 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
13 Dėl informacijos apie transfuzijoms panaudotus kraujo komponentus ir kraujo komponentų atsargas teikimo
Įsigaliojo 2012-10-21
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-20 Nr.122-6159
2012-10-15 V-932 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Dėl informacijos apie transfuzijoms panaudotus kraujo komponentus ir kraujo komponentų atsargas teikimo
Įsigaliojo 2012-10-21
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2012-10-20 Nr.122-6159
2012-10-15 V-932 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
15 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 51, 62, 64, 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo šeštuoju-1 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44-3, 44-5, 44-6, 224, 259-1 straipsnių pakeitimo bei papildymo 44-7 straipsniu įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2012-10-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2012-10-11 Nr.118-5955
2012-10-03 1224 Nutarimas Susijęs dokumentas
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 "Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-05-20; Įsigaliojo 2011-05-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-19 Nr.60-2858
2011-05-11 V-462 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
17 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2013-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-12-04 Nr.142-7262
2010-11-18 XI-1147 Įstatymas Pakeitimas
18 Kraujo donorystės įstatymas
Aktuali nuo 2010-12-04 iki 2014-06-11
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2010-11-18 I-1611 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
19 Dėl Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2107
Įsigaliojo 2010-09-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-09-25 Nr.113-5761
2010-09-22 1318 Nutarimas Susijęs dokumentas
20 Dėl Pažangios terapijos vaistinių preparatų konkretiems pacientams kokybės, saugumo, atsekamumo ir farmakologinio budrumo reikalavimų aprašo, Leidimų gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą išdavimo tvarkos aprašo, Paraiškos gauti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą ir Leidimo gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą formų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-08-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-05 Nr.93-4928
2010-07-28 V-675 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-221
Įsigaliojo 2010-07-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-07-24 Nr.88-4647
2010-07-21 1062 Nutarimas Susijęs dokumentas
22 Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3356
2010-06-01 V-491 Įsakymas Susijęs dokumentas
23 Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3356
2010-06-01 V-491 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
24 Dėl Plazmos panaudojimo 2011-2015 metais strateginių krypčių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3355
2010-06-01 V-490 Įsakymas Susijęs dokumentas
25 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-992 "Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2006-2015 m. patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-31 Nr.159-7239
2009-12-30 V-1112 Įsakymas Susijęs dokumentas
26 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-992 "Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2006-2015 m. patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-31 Nr.159-7239
2009-12-30 V-1112 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
27 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos konservuoto kraujo ir jo komponentų panaudojimo metinės ataskaitos formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-01-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-01-05 Nr.1-50
2009-12-30 V-1090 Įsakymas Susijęs dokumentas
28 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos konservuoto kraujo ir jo komponentų panaudojimo metinės ataskaitos formos patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-01-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-01-05 Nr.1-50
2009-12-30 V-1090 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
29 Dėl Kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-31 Nr.159-7223
2009-12-30 V-1087 Įsakymas Susijęs dokumentas
30 Dėl Kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-31 Nr.159-7223
2009-12-30 V-1087 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
31 Dėl Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-30 Nr.74-2886
2008-06-17 V-589 Įsakymas Susijęs dokumentas
32 Dėl Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-30 Nr.74-2886
2008-06-17 V-589 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
33 Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2006-2015 m. patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-12-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2006-12-07 Nr.133-5039
2006-11-28 V-992 Įsakymas Susijęs dokumentas
34 Dėl Susekamumo ir pranešimų Sveikatos apsaugos ministerijai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-08-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2006-08-24 Nr.90-3535
2006-08-11 V-687 Įsakymas Susijęs dokumentas
35 Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-10-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-10-27 Nr.127-4565
2005-10-17 V-770 Įsakymas Susijęs dokumentas
36 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 "Kraujo donorystės įstaigos" patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2005-02-11 iki 2012-12-31; Negalioja 2013-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-02-10 Nr.19-634
2005-02-07 V-88 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
37 Dėl Pranešimų Sveikatos apsaugos ministerijai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-02-11 iki 2006-08-30; Negalioja 2006-08-31
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-02-10 Nr.19-633
2005-02-07 V-87 Įsakymas Susijęs dokumentas
38 Dėl Kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-02-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-02-08 Nr.18-588
2005-02-04 V-84 Įsakymas Susijęs dokumentas
39 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 174 "Dėl sertifikato transfuzijai atlikti išdavimo tvarkos ir transfuzijos atlikimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2004-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-12-23 Nr.184-6817
2004-12-13 V-909 Įsakymas Susijęs dokumentas
40 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 174 "Dėl sertifikato transfuzijai atlikti išdavimo tvarkos ir transfuzijos atlikimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2004-12-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-12-23 Nr.184-6817
2004-12-13 V-909 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
41 Dėl Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2004-12-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2004-12-07 Nr.175-6488
2004-12-02 1543 Nutarimas Susijęs dokumentas
42 Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-02-26 Nr.30-1000
2004-02-20 V-78 Įsakymas Susijęs dokumentas
43 Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-02-26 Nr.30-1000
2004-02-20 V-78 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
44 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2000 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 15 "Dėl kraujo (plazmos) kraujo preparatams gaminti, kraujo preparatų ir kraujo diagnostinių reagentų vienkartinių importo/ eksporto leidimų išdavimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2003-12-18
Priėmė: Farmacijos departamentas
Valstybės žinios: 2003-12-17 Nr.117-5385
2003-12-12 1A-51 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
45 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Įsigaliojo 2003-12-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2003-12-18 Nr.119-5455
2003-12-12 V-736 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
46 Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 1, 2, 7, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir IV skyriaus bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Įsigaliojo 2004-03-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2003-10-29 Nr.101-4541
2003-10-09 IX-1755 Įstatymas Pakeitimas
47 Kraujo donorystės įstatymas
Aktuali nuo 2003-10-09 iki 2010-12-03
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2003-10-09 I-1611 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
48 Dėl P.Trainio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo
Įsigaliojo 2002-04-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2002-04-26 Nr.43-1616
2002-04-22 550 Nutarimas Susijęs dokumentas
49 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 "Kraujo donorystės įstaigos" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-09-06 iki 2012-12-31; Negalioja 2013-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-09-05 Nr.76-2676
2001-08-29 458 Įsakymas Susijęs dokumentas
50 Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-08-24
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2000-08-23 Nr.70-2075
2000-08-17 935 Nutarimas Susijęs dokumentas
51 Dėl Kraujo preparatų ir kraujo diagnostinių reagentų, kuriuos galima įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-07-01 iki 2003-12-18; Negalioja 2003-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-06-30 Nr.53-1549; 2000-07-05 Nr.540
2000-06-28 363 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
52 Dėl Kraujo preparatų ir kraujo diagnostinių reagentų, kuriuos galima įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-07-01 iki 2003-12-18; Negalioja 2003-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-06-30 Nr.53-1549; 2000-07-05 Nr.540
2000-06-28 363 Įsakymas Susijęs dokumentas
53 Dėl Kraujo (plazmos) kraujo preparatams gaminti, kraujo preparatų ir kraujo diagnostinių reagentų vienkartinių importo/ eksporto leidimų išdavimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-07-01 iki 2003-12-17; Negalioja 2003-12-18
NEGALIOJA
Priėmė: Farmacijos departamentas
Valstybės žinios: 2000-06-30 Nr.53-1551
2000-06-23 15 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
54 Dėl Kraujo (plazmos) kraujo preparatams gaminti, kraujo preparatų ir kraujo diagnostinių reagentų vienkartinių importo/ eksporto leidimų išdavimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-07-01 iki 2003-12-17; Negalioja 2003-12-18
NEGALIOJA
Priėmė: Farmacijos departamentas
Valstybės žinios: 2000-06-30 Nr.53-1551
2000-06-23 15 Įsakymas Susijęs dokumentas
55 Dėl Vienkartinių leidimų įvežti ir išvežti kraują (eritrocitų masę ir šviežią užšaldytą kraujo plazmą, skirtą gydymui) teikiant humanitarinę pagalbą išdavimo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2000-06-15 iki 2004-02-29; Negalioja 2004-03-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-06-14 Nr.48-1406
2000-06-07 312 Įsakymas Susijęs dokumentas
56 Dėl Vienkartinių leidimų įvežti ir išvežti kraują (eritrocitų masę ir šviežią užšaldytą kraujo plazmą, skirtą gydymui) teikiant humanitarinę pagalbą išdavimo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2000-06-15 iki 2004-02-29; Negalioja 2004-03-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-06-14 Nr.48-1406
2000-06-07 312 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
57 Dėl Kraujo ir kraujo preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų ir tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1999-12-10 iki 2003-12-18; Negalioja 2003-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1999-12-09 Nr.105-3054
1999-12-03 527 Įsakymas Susijęs dokumentas
58 Dėl Kraujo ir kraujo preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų ir tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1999-12-10 iki 2003-12-18; Negalioja 2003-12-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1999-12-09 Nr.105-3054
1999-12-03 527 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
59 Dėl Donorų sveikatos tikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų donorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1999-12-09 iki 2005-02-08; Negalioja 2005-02-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1999-12-08 Nr.104-3010
1999-11-30 519 Įsakymas Susijęs dokumentas
60 Dėl Donorų sveikatos tikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų donorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1999-12-09 iki 2005-02-08; Negalioja 2005-02-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1999-12-08 Nr.104-3010
1999-11-30 519 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
61 Dėl Transfuzijos atlikimo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 1999-04-24
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1999-04-23 Nr.36-1100
1999-04-20 174 Įsakymas Susijęs dokumentas
62 Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 1999-04-15
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1999-04-14 Nr.33-967
1999-04-08 387 Nutarimas Susijęs dokumentas
63 Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 1999-04-15
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1999-04-14 Nr.33-967
1999-04-08 387 Nutarimas Taikymą nusakantis dokumentas
64 Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
Įsigaliojo 1998-12-12; Nauja redakcija 2011-05-20
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-12-11 Nr.109-3008; 2011-05-19 Nr.60-2858
1998-12-07 713 Įsakymas Susijęs dokumentas
65 Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų tvarkos, davimo dozių ir dažnumo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 2014-04-30; Negalioja 2014-05-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2624
1998-10-22 605 Įsakymas Susijęs dokumentas
66 Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų tvarkos, davimo dozių ir dažnumo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 2014-04-30; Negalioja 2014-05-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2624
1998-10-22 605 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
67 Dėl Donorų sveikatos patikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų donorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 1999-12-08; Negalioja 1999-12-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2623
1998-10-22 604 Įsakymas Susijęs dokumentas
68 Dėl Donorų sveikatos patikrinimo tvarkos, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų donorų sveikatos rodiklių bei donoro apklausos anketos reikalavimų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 1999-12-08; Negalioja 1999-12-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2623
1998-10-22 604 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
69 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimų apie recipiento gyvybei pavojingą situaciją transfuzijos metu ar po jos Sveikatos apsaugos ministerijai tvarkos ir tokių komplikacijų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 2005-02-10; Negalioja 2005-02-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2622
1998-10-22 603 Įsakymas Susijęs dokumentas
70 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimų apie recipiento gyvybei pavojingą situaciją transfuzijos metu ar po jos Sveikatos apsaugos ministerijai tvarkos ir tokių komplikacijų nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-29 iki 2005-02-10; Negalioja 2005-02-11
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-28 Nr.94-2622
1998-10-22 603 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
71 Dėl Imunizuojamų donorų tikrinimo tvarkos, Imunizavimo metodikos bei tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 1998-10-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-09 Nr.89-2463
1998-10-05 563 Įsakymas Susijęs dokumentas
72 Dėl Imunizuojamų donorų tikrinimo tvarkos, Imunizavimo metodikos bei tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 1998-10-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-09 Nr.89-2463
1998-10-05 563 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
73 Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-10 iki 1999-02-26; Negalioja 1999-02-27
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-09 Nr.89-2462
1998-10-05 562 Įsakymas Susijęs dokumentas
74 Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 1998-10-10 iki 1999-02-26; Negalioja 1999-02-27
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-10-09 Nr.89-2462
1998-10-05 562 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
75 Dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo
Įsigaliojo 1998-07-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1998-07-17 Nr.64-1842
1998-07-02 VIII-833 Nutarimas Susijęs dokumentas
76 Dėl Kompensacijų iš Lietuvos valstybės biudžeto mokėjimo kraujo ar kraujo sudedamųjų dalių donorams tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo 1997-06-19; Nauja redakcija 2004-06-30
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 1997-06-18 Nr.57-1299
1997-06-12 594 Nutarimas Susijęs dokumentas

Ankstesni dokumentai

77 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Įsigaliojo 1994-08-17; Nauja redakcija 1998-12-23
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1994-08-17 Nr.63-1231; 1998-12-23 Nr.112-3099
1994-07-19 I-552 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 7.61 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS