EN
Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas

Rūšis: Įstatymas Numeris: VIII-1679 Data: 2000-05-11 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2023-09-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2023-06-27 Nr.2023-12868
2023-06-15 XIV-2073 Įstatymas Pakeitimas
2 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2023-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-07-15 Nr.2022-15581
2022-06-28 XIV-1216 Įstatymas Pakeitimas
3 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 24-1, 24-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2022-05-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2022-05-06 Nr.2022-09674
2022-04-28 XIV-1064 Įstatymas Pakeitimas
4 Republic of Lithuania Law on Ethics of Biomedical Research
Anglų kalba
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2022-04-28 VIII-1679 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
5 Dėl Geros klinikinės praktikos mokymų organizavimo tvarkos ir šių mokymų programų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2022-01-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2022-01-27 Nr.2022-01259
2022-01-27 V-157 Įsakymas Susijęs dokumentas
6 Dėl Nacionalinio kontaktinio centro, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, 83 straipsnyje, funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2022-01-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2022-01-27 Nr.2022-01261
2022-01-27 V-156 Įsakymas Susijęs dokumentas
7 Dėl Leidimų atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2021-05-26
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2020-11-26 Nr.2020-25123
2020-11-26 V-2745 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-2758 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-05-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-05-25 Nr.2020-11077
2020-05-21 XIII-2953 Įstatymas Pakeitimas
9 Republic of Lithuania Law on Ethics of Biomedical Research
Lietuvių kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2020-05-21 VIII-1679 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
10 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2381 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2019-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-12-30 Nr.2019-21604
2019-12-20 XIII-2760 Įstatymas Pakeitimas
11 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1  straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-01-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-01-03 Nr.2020-00043
2019-12-20 XIII-2759 Įstatymas Pakeitimas
12 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1  straipsniu įstatymas
Įsigaliojo 2021-05-26
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2020-01-03 Nr.2020-00042
2019-12-20 XIII-2758 Įstatymas Pakeitimas
13 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6 ir 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2381 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2019-11-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2019-11-14 Nr.2019-18249
2019-11-06 1128 Nutarimas Susijęs dokumentas
14 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2020-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2019-08-02 Nr.2019-12804
2019-07-18 XIII-2381 Įstatymas Pakeitimas
15 Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2018-12-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2018-12-12 Nr.2018-20336
2018-12-05 1247 Nutarimas Susijęs dokumentas
16 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-2 straipsniais įstatymas
Įsigaliojo 2022-01-31
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2017-11-23 Nr.2017-18507
2017-11-16 XIII-735 Įstatymas Pakeitimas
17 Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 80 straipsnio pakeitimo ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių pakeitimo, ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2017-08-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2017-08-30 Nr.2017-13879
2017-08-23 695 Nutarimas Susijęs dokumentas
18 Dėl Biobanko veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-01-29
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2016-01-28 Nr.2016-01713
2016-01-26 V-101 Įsakymas Susijęs dokumentas
19 Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biobanko veikloje ir informacijos apie dalyvavimą biobanko veikloje reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biobanko veikloje davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-01-29
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2016-01-28 Nr.2016-01715
2016-01-26 V-100 Įsakymas Susijęs dokumentas
20 Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime ir informacijos apie biomedicininį tyrimą reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2016-01-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2016-01-13 Nr.2016-00571
2016-01-08 V-28 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2016-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2015-09-25 Nr.2015-14272
2015-09-17 XII-1938 Įstatymas Pakeitimas
22 Republic of Lithuania Law Amending Law No VIII-1679 on Ethics of Biomedical Research
Anglų kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2015-09-17 VIII-1679 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
23 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės personalinės sudėties patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2015-01-07 iki 2018-12-31; Negalioja 2019-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-01-06 Nr.2015-00089
2014-12-31 V-1463 Įsakymas Susijęs dokumentas
24 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2015-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Teisės aktų registras: 2014-07-01 Nr.2014-09405
2014-06-26 XII-981 Įstatymas Pakeitimas
25 Republic of Lithuania Law on Ethics of Biomedical Research
Anglų kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2014-06-26 VIII-1679 Suvestinė redakcija kita kalba Dokumento vertimas
26 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2014-07-02
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2014-06-26 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
27 Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679  2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2014-06-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Teisės aktų registras: 2014-06-16 Nr.2014-07649
2014-06-11 531 Nutarimas Susijęs dokumentas
28 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-19 "Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-01
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2013-02-07 Nr.14-715
2013-01-31 V-3 Įsakymas Susijęs dokumentas
29 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-19 "Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2013-05-01
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2013-02-07 Nr.14-715
2013-01-31 V-3 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
30 Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2012-10-31 Nr.126-6355
2012-10-29 V-19 Įsakymas Susijęs dokumentas
31 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2010 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-13 "Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2012-05-01; Įsigaliojo 2012-05-01
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2012-04-26 Nr.49-2429
2012-04-24 V-10 Įsakymas Susijęs dokumentas
32 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Įsigaliojo 2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-12-01 Nr.146-6838
2011-11-17 XI-1692 Įstatymas Pakeitimas
33 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2012-01-01 iki 2014-07-01
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2011-11-17 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
34 Dėl Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 3, 6, 8, 11, 12, 41, 51, 52 straipsnių, septintojo skirsnio ir įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu ir 1 priedu įstatymo ir kitų su jais susijusių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2011-09-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-09-06 Nr.110-5190
2011-08-31 1028 Nutarimas Susijęs dokumentas
35 Dėl Biomedicininių tyrimų, kurių objektas yra medicinos dokumentai, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas; Įsigaliojo 2011-07-31
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2011-07-30 Nr.98-4651
2011-07-27 V-28 Įsakymas Susijęs dokumentas
36 Dėl Biomedicininių tyrimų, kurių objektas yra medicinos dokumentai, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas; Įsigaliojo 2011-07-31
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2011-07-30 Nr.98-4651
2011-07-27 V-28 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 "Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-06-03; Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3184
2011-05-26 V-533 Įsakymas Susijęs dokumentas
38 Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei Klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-01-30
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2011-01-29 Nr.12-567
2011-01-26 1A-72 Įsakymas Susijęs dokumentas
39 Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei Klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-01-30
PAKEISTAS
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2011-01-29 Nr.12-567
2011-01-26 1A-72 Įsakymas Dokumentą minintis dokumentas
40 Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2, 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8026
2010-12-29 1836 Nutarimas Susijęs dokumentas
41 Dėl Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2011-03-15 iki 2014-12-23; Negalioja 2014-12-24
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.156-7953
2010-12-27 T1-1064 Įsakymas Susijęs dokumentas
42 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-895 "Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-21 Nr.150-7677
2010-12-15 V-1071 Įsakymas Susijęs dokumentas
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-895 "Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-21 Nr.150-7677
2010-12-15 V-1071 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
44 Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-11-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2010-11-04 Nr.129-6620
2010-10-29 V-13 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
45 Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-11-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2010-11-04 Nr.129-6620
2010-10-29 V-13 Įsakymas Susijęs dokumentas
46 Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-05-14 iki 2016-01-12; Negalioja 2016-01-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2707
2010-05-06 V-407 Įsakymas Susijęs dokumentas
47 Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-05-14 iki 2016-01-12; Negalioja 2016-01-13
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2707
2010-05-06 V-407 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
48 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 "Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2706
2010-05-06 V-406 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
49 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 "Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo
Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2706
2010-05-06 V-406 Įsakymas Susijęs dokumentas
50 Dėl Biomedicininių tyrimų apskaitos ir informacijos apie juos kaupimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2705
2010-05-06 V-405 Įsakymas Susijęs dokumentas
51 Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-01-27 iki 2010-11-04; Negalioja 2010-11-05
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2010-01-26 Nr.10-515
2009-12-28 V-22 Įsakymas Susijęs dokumentas
52 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-11-06
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-11-05 Nr.132-5769
2009-10-29 V-895 Įsakymas Susijęs dokumentas
53 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 "Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-21
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2009-02-03 Nr.13-523
2009-01-19 V-18 Įsakymas Susijęs dokumentas
54 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-22 iki 2010-09-16; Negalioja 2010-09-17
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2008-10-21 Nr.121-4634
2008-10-14 V-9 Įsakymas Susijęs dokumentas
55 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-01-01 iki 2016-01-18; Negalioja 2016-01-19
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2008-10-21 Nr.121-4635
2008-10-14 V-10 Įsakymas Susijęs dokumentas
56 Dėl Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų narių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-06-18
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-17 Nr.69-2635
2008-06-11 V-563 Įsakymas Susijęs dokumentas
57 Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2008-01-16
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2008-01-15 Nr.6-225
2008-01-04 V-2 Įsakymas Susijęs dokumentas
58 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2001 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 09-35 "Dėl tipinių regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nuostatų" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2008-01-09
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2008-01-08 Nr.3-118
2007-12-28 V-14 Įsakymas Susijęs dokumentas
59 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2008-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-12-01 Nr.125-5093
2007-11-15 X-1325 Įstatymas Pakeitimas
60 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2007-12-01 iki 2011-12-31
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2007-11-15 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
61 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 121:2007 "Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-09-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-09-11 Nr.96-3894
2007-08-31 V-712 Įsakymas Susijęs dokumentas
62 Dėl Leidimų žmogaus embriono audinių, embriono kamieninių ląstelių ir jų linijų ar vaisiaus audinių ir iš jų paimtų kamieninių ląstelių ir jų linijų tranzitui per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-18 Nr.90-3589
2007-08-07 V-660 Įsakymas Susijęs dokumentas
63 Dėl Leidimų žmogaus embriono audinių, embriono kamieninių ląstelių ir jų linijų ar vaisiaus audinių ir iš jų paimtų kamieninių ląstelių ir jų linijų tranzitui per Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-18 Nr.90-3589
2007-08-07 V-660 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
64 Dėl Žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ir genetiniams tyrimams paimtų žmogaus biologinių ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-19
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-18 Nr.90-3590
2007-08-07 V-659 Įsakymas Susijęs dokumentas
65 Dėl Žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ir genetiniams tyrimams paimtų žmogaus biologinių ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-19
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-18 Nr.90-3590
2007-08-07 V-659 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
66 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 "Gydytojas patologas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-11 Nr.88-3493
2007-08-01 V-632 Įsakymas Susijęs dokumentas
67 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 "Gydytojas patologas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-08-12
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-11 Nr.88-3493
2007-08-01 V-632 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
68 Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2007-05-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2007-06-12 Nr.65-2515
2007-05-30 533 Nutarimas Susijęs dokumentas
69 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 99:2007 "Gydytojas onkologas radioterapeutas. Pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-04-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-04-26 Nr.46-1760
2007-04-16 V-268 Įsakymas Susijęs dokumentas
70 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 99:2007 "Gydytojas onkologas radioterapeutas. Pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2007-04-27
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-04-26 Nr.46-1760
2007-04-16 V-268 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
71 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Įsigaliojo 2007-04-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2007-04-19 Nr.43-1634
2007-04-03 X-1074 Įstatymas Pakeitimas
72 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2007-04-03 iki 2007-11-30
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2007-04-03 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
73 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas
Įsigaliojo 2006-07-18
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2006-07-18 Nr.78-3056
2006-06-22 X-709 Įstatymas Susijęs dokumentas
74 Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-06-04
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2006-06-03 Nr.62-2292
2006-05-31 V-435 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
75 Dėl Kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo, Kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo ir Kurorto ar kurortinės teritorijos statuso gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2006-04-16
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2006-04-15 Nr.42-1514
2006-04-12 350 Nutarimas Susijęs dokumentas
76 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-08-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-08-04 Nr.94-3514
2005-07-22 V-601 Įsakymas Susijęs dokumentas
77 Dėl Teikimų atlikti medicinos prietaisų klinikinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-07-15 iki 2011-03-14; Negalioja 2011-03-15
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2005-07-14 Nr.85-3202
2005-06-30 T1-149 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
78 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-01-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-01-08 Nr.3-34
2004-12-23 V-948 Įsakymas Susijęs dokumentas
79 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-01-09
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2005-01-08 Nr.3-34
2004-12-23 V-948 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
80 Dėl Vaistinio preparato poregistracinio saugumo tyrimų vykdymo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2004-07-23 iki 2013-05-11; Negalioja 2013-05-12
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2004-07-22 Nr.113-4265
2004-07-14 1A-406 Įsakymas Susijęs dokumentas
81 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
Įsigaliojo 2004-07-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2004-07-24 Nr.115-4285
2004-07-13 IX-2362 Įstatymas Pakeitimas
82 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2004-07-13 iki 2007-04-02
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2004-07-13 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
83 Dėl Tvarkos, pagal kurią pateikiami prašymai Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl leidimo atlikti vaistinių preparatų klinikinius tyrimus, pranešimai apie protokolo esmines pataisas ir tyrimo pabaigos deklaraciją patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-07-18 iki 2006-07-25; Negalioja 2006-07-26
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2004-07-17 Nr.111-4164
2004-07-05 1A-388 Įsakymas Susijęs dokumentas
84 Dėl sąrašo Dokumentų, kurie turi būti pateikti norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-06-16 iki 2016-01-22; Negalioja 2016-01-23
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2004-06-15 Nr.94-3461
2004-06-07 1A-328 Įsakymas Susijęs dokumentas
85 Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1A-417 "Dėl Farmakologinio budrumo, geros laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros komisijos sudarymo" pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2004-06-16 iki 2011-01-04; Negalioja 2011-01-05
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2004-06-15 Nr.94-3460
2004-06-07 1A-327 Įsakymas Susijęs dokumentas
86 Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-05-15 iki 2006-06-03; Negalioja 2006-06-04
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2004-05-14 Nr.80-2850
2004-05-11 V-357 Įsakymas Susijęs dokumentas
87 Dėl dokumentų, kuriuos privalo pateikti klinikinio vaistinio preparato tyrimo užsakovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti pritarimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-05-15 iki 2004-07-06; Negalioja 2004-07-07
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2004-05-14 Nr.80-2869
2004-05-07 V-07 Įsakymas Susijęs dokumentas
88 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2, 12 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas
Įsigaliojo 2004-04-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2004-04-29 Nr.68-2371
2004-04-22 IX-2164 Įstatymas Pakeitimas
89 Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
Aktuali nuo 2004-04-22 iki 2004-07-12
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
2004-04-22 VIII-1679 Aktuali redakcija Aktuali dokumento redakcija
90 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 09-44 "Dėl Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklos" dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2004-03-26
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2004-03-25 Nr.44-1484
2004-03-22 V-3 Įsakymas Susijęs dokumentas
91 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 09-44 "Dėl Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklos" dalinio pakeitimo
Įsigaliojo 2004-03-26
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2004-03-25 Nr.44-1484
2004-03-22 V-3 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
92 Dėl Farmakologinio budrumo, geros laboratorinės ir geros klinikinės praktikos priežiūros komisijos sudarymo
Įsigaliojo nuo 2003-09-18 iki 2011-01-04; Negalioja 2011-01-05
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2003-09-17 Nr.88-4018
2003-09-09 1A-417 Įsakymas Susijęs dokumentas
93 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 103:2003 "In vitro diagnostikos medicinos prietaisų bendrųjų techninių specifikacijų reglamentas" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2004-01-01 iki 2009-09-08; Negalioja 2009-09-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2003-07-10 Nr.69-3144
2003-07-01 V-394 Įsakymas Susijęs dokumentas
94 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 56:2003 "Gydytojas genetikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo
Įsigaliojo 2003-05-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2003-05-07 Nr.43-1983
2003-04-14 V-220 Įsakymas Susijęs dokumentas
95 Dėl Vaisto poveikio stebėjimo tyrimų vykdymo tvarkos
Įsigaliojo nuo 2003-05-22 iki 2004-07-22; Negalioja 2004-07-23
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2003-05-21 Nr.49-2193
2003-04-08 1A-134 Įsakymas Susijęs dokumentas
96 Dėl klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvauja vaikai, reikalavimų
Įsigaliojo nuo 2002-07-06 iki 2016-01-22; Nauja redakcija 2005-05-01; Negalioja 2016-01-23
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2002-07-05 Nr.69-2868; 2005-04-30 Nr.55-1913
2002-06-18 70 Įsakymas Susijęs dokumentas
97 Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Įsigaliojo 2002-04-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2002-04-05 Nr.35-1304
2002-04-02 436 Nutarimas Susijęs dokumentas
98 Dėl biomedicininio tyrimo ekspertizės kainų patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2002-01-27 iki 2007-12-31; Negalioja 2008-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2002-01-26 Nr.9-326
2001-12-29 688 Įsakymas Susijęs dokumentas
99 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 102:2001 "In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" patvirtinimo ir dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 176 "Dėl Pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos patvirtinimo" keitimo
Įsigaliojo 2002-01-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2002-01-26 Nr.9-323
2001-12-29 679 Įsakymas Susijęs dokumentas
100 Dėl Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklos
Įsigaliojo 2002-01-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2002-01-04 Nr.1-48
2001-12-29 09-44 Įsakymas Susijęs dokumentas
101 Dėl Tipinių regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nuostatų
Įsigaliojo nuo 2001-11-10 iki 2008-01-08; Negalioja 2008-01-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos bioetikos komitetas
Valstybės žinios: 2001-11-09 Nr.94-3335
2001-10-01 09-35 Įsakymas Susijęs dokumentas
102 Dėl dokumentų, kurie turi būti pateikti norint gauti teikimą vaistų klinikiniams tyrimams atlikti, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-09-08 iki 2004-06-15; Negalioja 2004-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2001-09-07 Nr.77-2723
2001-08-30 100 Įsakymas Susijęs dokumentas
103 Dėl dokumentų, kurie turi būti pateikti norint gauti teikimą vaistų klinikiniams tyrimams atlikti, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-09-08 iki 2004-06-15; Negalioja 2004-06-16
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2001-09-07 Nr.77-2723
2001-08-30 100 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
104 Dėl Paraiškos klinikiniam tyrimui
Įsigaliojo nuo 2001-07-12 iki 2004-07-17; Negalioja 2004-07-18
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2001-07-11 Nr.60-2179
2001-06-22 87 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
105 Dėl dokumentų, kuriuos privaloma pateikti norint gauti teikimą vaistų klinikinių tyrimų atlikimui, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-03-29 iki 2001-09-07; Negalioja 2001-09-08
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2001-03-28 Nr.26-881
2001-03-21 40 Įsakymas Susijęs dokumentas
106 Dėl Pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-03-24 iki 2003-12-31; Negalioja 2004-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-03-23 Nr.25-838
2001-03-15 176 Įsakymas Susijęs dokumentas
107 Dėl Farmakologinio budrumo, geros laboratorinės ir geros klinikinės praktikos vaistų srityje priežiūros vykdymo komisijos sudarymo
Įsigaliojo nuo 2001-03-15 iki 2011-01-04; Negalioja 2011-01-05
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Valstybės žinios: 2001-03-14 Nr.22-759
2001-03-05 31 Įsakymas Susijęs dokumentas
108 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 "Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" ir medicinos normos MN 100:2001 "Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-02-18 iki 2010-03-20; Negalioja 2010-03-21
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-02-17 Nr.15-467
2001-02-08 101 Įsakymas Susijęs dokumentas
109 Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-02-08 iki 2010-05-13; Negalioja 2010-05-14
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-02-07 Nr.12-352
2001-01-23 29 Įsakymas Susijęs dokumentas
110 Dėl Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo užsakovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-02-08 iki 2010-05-13; Negalioja 2010-05-14
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2001-02-07 Nr.12-352
2001-01-23 29 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
111 Dėl Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2000-12-29
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Suderino: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Valstybės žinios: 2000-12-28 Nr.110-3550
2000-12-20 745 Įsakymas Susijęs dokumentas
112 Dėl Išlaidų, kurias tiriamieji patyrė dėl biomedicininio tyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-12-02 iki 2016-01-08; Negalioja 2016-01-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-12-01 Nr.103-3269
2000-11-23 677 Įsakymas Susijęs dokumentas
113 Dėl Išlaidų, kurias tiriamieji patyrė dėl biomedicininio tyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-12-02 iki 2016-01-08; Negalioja 2016-01-09
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-12-01 Nr.103-3269
2000-11-23 677 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
114 Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-11-09 iki 2008-01-15; Negalioja 2008-01-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-11-08 Nr.95-3000
2000-10-23 570 Įsakymas Susijęs dokumentas
115 Dėl Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2000-11-09 iki 2008-01-15; Negalioja 2008-01-16
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2000-11-08 Nr.95-3000
2000-10-23 570 Įsakymas Taikymą nusakantis dokumentas
116 Dėl leidimų vykdyti pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą išdavimo
Įsigaliojo nuo 2000-09-30 iki 2005-03-31; Negalioja 2005-04-01
NEGALIOJA
Priėmė: Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos
Valstybės žinios: 2000-09-29 Nr.82-2508
2000-09-26 217 Nutarimas Susijęs dokumentas
117 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas
Įsigaliojo 2000-09-06
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2000-09-06 Nr.74-2262; 2000-09-13 Nr.770; 2000-09-22 Nr.800; 2000-09-29 Nr.820
2000-07-18 VIII-1864 Įstatymas Susijęs dokumentas
118 Law on Ethics of Biomedical Research
Anglų kalba
NEAKTUALI [žr. šiuo metu galiojančią aktualiąją redakciją]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Išvertė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamentas
2000-05-11 VIII-1679 Įstatymas Dokumento vertimas

Ankstesni dokumentai

119 Biomedicininių tyrimų etikos ĮSTATYMO PROJEKTAS
Projektas priimtas 2000-05-11
Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos reikalų komitetas
2000-03-24 P-2235(2SP) Įstatymo projektas Teisės akto projektas
120 Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių
Įsigaliojo 1998-06-25
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 1998-06-24 Nr.57-1608
1998-06-12 320 Įsakymas Susijęs dokumentas
121 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Įsigaliojo 1996-10-23; Nauja redakcija nuo 2005-01-01 iki 2010-02-28; Nauja redakcija 2010-03-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-10-23 Nr.102-2317; 2004-07-24 Nr.115-4284; 2009-12-08 Nr.145-6425
1996-10-03 I-1562 Įstatymas Susijęs dokumentas
122 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Įsigaliojo 1996-07-03; Nauja redakcija nuo 2001-01-01 iki 2003-06-30; Nauja redakcija nuo 2003-07-01 iki 2008-12-31; Nauja redakcija 2009-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-07-03 Nr.63-1479; 2003-02-12 Nr.15-597; 2008-02-23 Nr.22-804
1996-06-11 I-1374 Įstatymas Susijęs dokumentas
123 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Įsigaliojo 1994-08-17; Nauja redakcija 1998-12-23
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1994-08-17 Nr.63-1231; 1998-12-23 Nr.112-3099
1994-07-19 I-552 Įstatymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 4.41 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS