EN
Dėl metodikų patvirtinimo

Rūšis: Įsakymas Numeris: 1-67 Data: 2013-03-26 Kalba: Lietuvių

Susiję dokumentai

 Eil. nr.   Dokumentas   Data   Nr.   Tipas   Ryšys 

Vėlesni dokumentai

1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2020-09-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2020-09-25 Nr.2020-19959
2020-09-25 1-312 Įsakymas Pakeitimas
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl Metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2018-01-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2018-01-08 Nr.2018-00311
2017-12-22 1-340 Įsakymas Pakeitimas
3 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2016-10-04 Nr.2016-24476
2016-10-03 1-260 Įsakymas Pakeitimas
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-09-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Teisės aktų registras: 2015-09-21 Nr.2015-14027
2015-09-21 1-220 Įsakymas Pakeitimas

Ankstesni dokumentai

5 Dėl reglamentų patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-12-15
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2012-12-14 Nr.145-7486
2012-12-10 1-256/4-1205 Įsakymas Susijęs dokumentas
6 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo
Reguliuojantis verslo sąlygas 2011-11-01; Įsigaliojo 2011-11-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-21 Nr.75-3638
2011-06-13 V-604 Įsakymas Susijęs dokumentas
7 Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2084
2010-04-07 1-111 Įsakymas Susijęs dokumentas
8 Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-08
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-07 Nr.39-1878; 2010-04-12 Nr.42 (atitaisymas)
2010-03-30 1-100 Įsakymas Susijęs dokumentas
9 Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2009-12-03
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Valstybės žinios: 2009-12-02 Nr.143-6311
2009-11-26 1-229 Įsakymas Susijęs dokumentas
10 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2008 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui" patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 552 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2002 "Pastato šildymo galia. Energijos sąnaudos šildymui" patvirtinimo ir aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl reglamento STR 2.09.04:2000 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo nuo 2008-05-23 iki 2016-12-31; Negalioja 2017-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2008-05-22 Nr.58-2185
2008-05-12 D1-248 Įsakymas Susijęs dokumentas
11 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2006-01-04 iki 2016-12-31; Nauja redakcija 2012-08-24; Negalioja 2017-01-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-12-29 Nr.151-5568; 2012-08-25 Nr.99-5071
2005-12-20 D1-624 Įsakymas Susijęs dokumentas
12 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-06-17
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-06-16 Nr.75-2729; 2005-09-15 Nr.1110
2005-06-09 D1-289 Įsakymas Susijęs dokumentas
13 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-08-19 iki 2013-12-17; Negalioja 2013-12-18
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2005-08-18 Nr.100-3733
2005-03-18 D1-156 Įsakymas Susijęs dokumentas
14 Dėl Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2005-01-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2005-01-22 Nr.9-299
2005-01-18 4-17 Įsakymas Susijęs dokumentas
15 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo
Įsigaliojo 2004-03-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2004-03-16 Nr.40-1291
2004-02-12 IX-2016 Įstatymas Susijęs dokumentas
16 Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo
Įsigaliojo 2004-03-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2004-03-13 Nr.39-1281
2004-02-11 D1-68 Įsakymas Susijęs dokumentas
17 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Įsigaliojo 2002-07-01; Nauja redakcija 2012-01-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2002-06-07 Nr.56-2224
2002-05-16 IX-884 Įstatymas Susijęs dokumentas
18 Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo
Įsigaliojo 2002-12-05
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2002-12-04 Nr.115-5164
2002-02-11 45 Įsakymas Susijęs dokumentas
19 Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo
Įsigaliojo 2001-10-18; Nauja redakcija 2013-04-14
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2001-10-17 Nr.88-3100
2001-09-28 486 Įsakymas Susijęs dokumentas
20 Dėl Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2001-10-01 iki 2016-02-29; Negalioja 2016-03-01
NEGALIOJA
Priėmė: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2001-08-29 Nr.74-2613
2001-08-23 262 Įsakymas Susijęs dokumentas
21 Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų patvirtinimo
Įsigaliojo 1998-05-23
PAKEISTAS
Priėmė: Aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 1998-05-22 Nr.47-1298
1998-04-30 69 Įsakymas Susijęs dokumentas
22 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Įsigaliojo 1996-09-01; Nauja redakcija 2002-07-01
PAKEISTAS [žr. aktualiąją redakciją]
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 1996-04-10 Nr.32-788
1996-03-19 I-1240 Įstatymas Susijęs dokumentas
23 Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo
Įsigaliojo 1994-07-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija
Valstybės žinios: 1994-03-30 Nr.24-394
1994-03-18 76 Įsakymas Susijęs dokumentas
Puslapio kūrimas - 1.86 s

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS